Przetwarzanie brzegowe operuje na danych u źródła

Przetwarzanie brzegowe to rozproszone środowisko obliczeniowe, które zbliża aplikacje korporacyjne do źródeł danych, takich jak urządzenia internetu rzeczy (IoT) czy lokalne serwery brzegowe. Ta bliskość danych u źródła może przynieść rzeczywiste korzyści biznesowe: szybszy dostęp do spostrzeżeń, krótsze czasy odpowiedzi i lepsze wykorzystanie przepustowości.

Analitycy Gartner szacują, że do 2025 roku 75% danych będzie przetwarzanych poza tradycyjnym centrum przetwarzania danych czy chmurą¹.

Dlaczego na brzegu sieci?

Gwałtowny wzrost liczby urządzeń tworzących internet rzeczy (IoT), a także ich rosnąca moc obliczeniowa, prowadzą do powstawania niespotykanych wcześniej ilości danych. A gdy po uruchomieniu nowych sieci 5G wzrośnie liczba podłączonych urządzeń mobilnych, danych będzie jeszcze więcej.

W przeszłości od chmury i sztucznej inteligencji oczekiwano automatyzacji i szybszego wdrażania innowacji poprzez pozyskiwanie praktycznych spostrzeżeń z danych. Ale niespotykana dotąd skala i złożoność danych generowanych przez podłączone urządzenia przerosła możliwości sieci i infrastruktury.

Wysyłanie wszystkich danych wygenerowanych w urządzeniach do centralnego serwera lub do chmury powoduje problemy z przepustowością i opóźnieniami. Przetwarzanie brzegowe stanowi bardziej efektywną alternatywę: dane są przetwarzane i analizowane bliżej punktu, w którym powstają. Ponieważ dane nie są przesyłane przez sieć do chmury ani do centrum przetwarzania danych, opóźnienie zostaje znacznie ograniczone. Przetwarzanie brzegowe — i mobilne przetwarzanie brzegowe w sieciach 5G — umożliwia szybszą i bardziej wszechstronną analizę danych, stwarzając warunki do pozyskiwania pogłębionych spostrzeżeń, szybszego reagowania i doskonalenia interakcji z klientami.

Urządzenia na brzegu sieci: jak wykorzystać ich potencjał

Od pojazdów połączonych z siecią po inteligentne boty w hali fabrycznej — ilość danych generowanych przez urządzenia na całym świecie nigdy jeszcze nie była tak duża. Mimo to większość informacji z internetu rzeczy nie jest w ogóle wykorzystywana. Na przykład badanie przeprowadzone przez McKinsey & Company wykazało, że morska platforma wydobywcza generuje dane z 30 000 czujników — lecz zaledwie niecały procent tych danych jest obecnie wykorzystywany do podejmowania decyzji².

Przetwarzanie brzegowe pozwala wykorzystać rosnący potencjał urządzeń na potrzeby pogłębionych, predykcyjnych analiz w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Te większe możliwości analityczne urządzeń brzegowych mogą stymulować innowacje, poprawić ich jakość i podnieść wartość. Z przetwarzaniem brzegowym są także związane ważne kwestie strategiczne: jak zarządzać wdrażaniem obciążeń, które realizują tego typu działania w warunkach większej mocy obliczeniowej? Jak wykorzystać inteligencję urządzeń, by bardziej dynamicznie wpływać na procesy operacyjne z udziałem i pracowników, i klientów? Aby wydobyć jak największą wartość ze wszystkich tych urządzeń, należy przenieść dużą część obliczeń na brzeg sieci.

Twoja droga do przetwarzania brzegowego: kwestie do rozważenia

Przetwarzanie brzegowe uwalnia potencjał nietkniętych dotąd danych, które powstają w urządzeniach podłączonych do sieci. Możesz aktywnie odkrywać nowe szanse biznesowe, zwiększać wydajność działania i prowadzić szybsze, bardziej niezawodne i spójne interakcje z klientami. Najlepsze modele przetwarzania brzegowego mogą pomóc w zwiększaniu wydajności poprzez lokalne analizowanie danych. Dobrze przemyślana strategia przetwarzania brzegowego zapewni aktualność informacji zgodnie z predefiniowanymi zasadami, a także prywatność oraz przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania danych.

Jednak z procesem tym związane są również wyzwania. Skuteczny model przetwarzania brzegowego powinien uwzględniać zagrożenia dla danych w sieci, złożoność zarządzania oraz ograniczenia przepustowości i opóźnienia. Użyteczny model powinien pomóc w:

  • zarządzaniu obciążeniami we wszystkich chmurach i na dowolnej liczbie urządzeń;
  • niezawodnym i bezproblemowym wdrażaniu aplikacji we wszystkich lokalizacjach brzegowych;
  • zachowaniu otwartości i elastyczności w adaptacji do zmieniających się potrzeb;
  • bezpiecznym i wiarygodnym prowadzeniu działalności.

Najważniejsze możliwości niezbędne do przetwarzania brzegowego

Niezależnie od tego, która odmiana przetwarzania brzegowego Cię interesuje — przetwarzanie na brzegu chmury, internetu rzeczy lub mobilne — szukaj rozwiązania, które pomoże w realizacji poniższych celów:

Zarządzanie dystrybucją oprogramowania na masową skalę

Ograniczenie zapotrzebowania na pracę administratorów, zmniejszenie związanych z nią kosztów i wdrażanie oprogramowania w optymalnym miejscu i czasie.

Wykorzystanie technologii Open Source

Sięgnij po rozwiązanie do przetwarzania brzegowego, które rozwija zdolność kreowania innowacji i poradzi sobie z różnorodnością urządzeń obecnych dziś na rynku.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Zyskaj pewność, że w każdej chwili na każdym urządzeniu działa to oprogramowanie, które powinno. Wdróż łatwe w stosowaniu mechanizmy egzekwowania zasad.

Pomoc wiarygodnego partnera z bogatym doświadczeniem branżowym

Wybierz dostawcę posiadającego sprawdzoną platformę wielochmurową i obszerny portfel usług zaprojektowanych pod kątem skalowalności, wydajności i bezpieczeństwa wdrożeń na brzegu sieci. Zapytaj swojego dostawcę o dodatkowe usługi, które sprawią, że przetwarzanie brzegowe będzie odbywać się szybciej i bardziej inteligentnie.

¹„What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders”, Rob van der Meulen, Gartner Research, październik 2018 r. (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

²„The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype”, McKinsey Global Institute, McKinsey & Company, czerwiec 2015 r. (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)