Przetwarzanie brzegowe operuje na danych u źródła

Przetwarzanie brzegowe to rozproszone środowisko obliczeniowe, które zbliża aplikacje korporacyjne do źródeł danych, takich jak urządzenia internetu rzeczy (IoT) czy lokalne serwery brzegowe. Ta bliskość danych u źródła może przynieść rzeczywiste korzyści biznesowe: szybszy dostęp do spostrzeżeń, krótsze czasy odpowiedzi i lepsze wykorzystanie przepustowości.

Analitycy Gartner szacują, że do 2025 roku 75% danych będzie przetwarzanych poza tradycyjnym centrum przetwarzania danych czy chmurą¹.

Dlaczego na brzegu sieci?

Gwałtowny wzrost liczby urządzeń tworzących internet rzeczy (IoT), a także ich rosnąca moc obliczeniowa, prowadzą do powstawania niespotykanych wcześniej ilości danych. A gdy po uruchomieniu nowych sieci 5G wzrośnie liczba podłączonych urządzeń mobilnych, danych będzie jeszcze więcej.

W przeszłości od chmury i sztucznej inteligencji oczekiwano automatyzacji i szybszego wdrażania innowacji poprzez pozyskiwanie praktycznych spostrzeżeń z danych. Ale niespotykana dotąd skala i złożoność danych generowanych przez podłączone urządzenia przerosła możliwości sieci i infrastruktury.

Wysyłanie wszystkich danych wygenerowanych w urządzeniach do centralnego serwera lub do chmury powoduje problemy z przepustowością i opóźnieniami. Przetwarzanie brzegowe stanowi bardziej efektywną alternatywę: dane są przetwarzane i analizowane bliżej punktu, w którym powstają. Ponieważ dane nie są przesyłane przez sieć do chmury ani do centrum przetwarzania danych, opóźnienie zostaje znacznie ograniczone. Przetwarzanie brzegowe — i mobilne przetwarzanie brzegowe w sieciach 5G — umożliwia szybszą i bardziej wszechstronną analizę danych, stwarzając warunki do pozyskiwania pogłębionych spostrzeżeń, szybszego reagowania i doskonalenia interakcji z klientami.

Urządzenia na brzegu sieci: jak wykorzystać ich potencjał

Od pojazdów połączonych z siecią po inteligentne boty w hali fabrycznej — ilość danych generowanych przez urządzenia na całym świecie nigdy jeszcze nie była tak duża. Mimo to większość informacji z internetu rzeczy nie jest w ogóle wykorzystywana. Na przykład badanie przeprowadzone przez McKinsey & Company wykazało, że morska platforma wydobywcza generuje dane z 30 000 czujników — lecz zaledwie niecały procent tych danych jest obecnie wykorzystywany do podejmowania decyzji².

Przetwarzanie brzegowe pozwala wykorzystać rosnący potencjał urządzeń na potrzeby pogłębionych, predykcyjnych analiz w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Te większe możliwości analityczne urządzeń brzegowych mogą stymulować innowacje, poprawić ich jakość i podnieść wartość. Z przetwarzaniem brzegowym są także związane ważne kwestie strategiczne: jak zarządzać wdrażaniem obciążeń, które realizują tego typu działania w warunkach większej mocy obliczeniowej? Jak wykorzystać inteligencję urządzeń, by bardziej dynamicznie wpływać na procesy operacyjne z udziałem i pracowników, i klientów? Aby wydobyć jak największą wartość ze wszystkich tych urządzeń, należy przenieść dużą część obliczeń na brzeg sieci.

Twoja droga do przetwarzania brzegowego: kwestie do rozważenia

Przetwarzanie brzegowe uwalnia potencjał nietkniętych dotąd danych, które powstają w urządzeniach podłączonych do sieci. Możesz aktywnie odkrywać nowe szanse biznesowe, zwiększać wydajność działania i prowadzić szybsze, bardziej niezawodne i spójne interakcje z klientami. Najlepsze modele przetwarzania brzegowego mogą pomóc w zwiększaniu wydajności poprzez lokalne analizowanie danych. Dobrze przemyślana strategia przetwarzania brzegowego zapewni aktualność informacji zgodnie z predefiniowanymi zasadami, a także prywatność oraz przestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania danych.

Jednak z procesem tym związane są również wyzwania. Skuteczny model przetwarzania brzegowego powinien uwzględniać zagrożenia dla danych w sieci, złożoność zarządzania oraz ograniczenia przepustowości i opóźnienia. Użyteczny model powinien pomóc w:

  • zarządzaniu obciążeniami we wszystkich chmurach i na dowolnej liczbie urządzeń;
  • niezawodnym i bezproblemowym wdrażaniu aplikacji we wszystkich lokalizacjach brzegowych;
  • zachowaniu otwartości i elastyczności w adaptacji do zmieniających się potrzeb;
  • bezpiecznym i wiarygodnym prowadzeniu działalności.

Sprawdź, jak przetwarzanie brzegowe odmieni przyszłość Twojej branży

Dyrektorzy ds. informatycznych z różnych branż — m.in. bankowości, górnictwa czy handlu detalicznego — opracowują strategie mające za zadanie personalizować doświadczenia klientów, szybszego pozyskiwania informacji i podejmowania decyzji oraz utrzymywania ciągłości działania. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie masowo zdecentralizowanej architektury obliczeniowej, czyli przetwarzanie brzegowe. Jednak każdy sektor cechuje się konkretnymi oczekiwaniami wobec systemów brzegowych.

Banki mogą wykorzystywać przetwarzanie brzegowe do analizowania w czasie rzeczywistym nagrań z monitoringu bankomatów i w ten sposób skuteczniej chronić swoich klientów. Przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego mogą w oparciu o pozyskiwane dane optymalizować swoje działania, zwiększać bezpieczeństwo pracowników, ograniczać zużycie energii i osiągać lepszą produktywność. Detaliści mogą personalizować doświadczenia zakupowe klientów i błyskawicznie przygotowywać oferty dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Przedsiębiorstwa, które wykorzystują tryb kiosku, mogą automatyzować zdalne dystrybuowanie aplikacji kiosku i zarządzanie nimi. Dzięki temu działają nawet wtedy, gdy nie mają połączenia z siecią lub gdy jest ono niestabilne.

Dowiedz się, jak przetwarzanie brzegowe przesuwa granice możliwości w Twojej branży

Najważniejsze możliwości niezbędne do przetwarzania brzegowego

Niezależnie od tego, która odmiana przetwarzania brzegowego Cię interesuje — przetwarzanie na brzegu chmury, internetu rzeczy lub mobilne — szukaj rozwiązania, które pomoże w realizacji poniższych celów:

Zarządzanie dystrybucją oprogramowania na masową skalę

Ograniczenie zapotrzebowania na pracę administratorów, zmniejszenie związanych z nią kosztów i wdrażanie oprogramowania w optymalnym miejscu i czasie.

Wykorzystanie technologii Open Source

Sięgnij po rozwiązanie do przetwarzania brzegowego, które rozwija zdolność kreowania innowacji i poradzi sobie z różnorodnością urządzeń obecnych dziś na rynku.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Zyskaj pewność, że w każdej chwili na każdym urządzeniu działa to oprogramowanie, które powinno. Wdróż łatwe w stosowaniu mechanizmy egzekwowania zasad.

Pomoc wiarygodnego partnera z bogatym doświadczeniem branżowym

Wybierz dostawcę posiadającego sprawdzoną platformę wielochmurową i obszerny portfel usług zaprojektowanych pod kątem skalowalności, wydajności i bezpieczeństwa wdrożeń na brzegu sieci. Zapytaj swojego dostawcę o dodatkowe usługi, które sprawią, że przetwarzanie brzegowe będzie odbywać się szybciej i bardziej inteligentnie.

Poznaj rozwiązania w dziedzinie sieci 5G i systemów brzegowych

Systemy brzegowe oparte o sieć 5G otwierają ogromne spektrum możliwości — i to przed każdą branżą. Pozwalają na przetwarzanie i przechowywanie danych bliżej źródła, w którym są generowane, tak by usprawniać nad nimi kontrolę, niwelować koszty, szybciej pozyskiwać spostrzeżenia i reagować oraz utrzymywać ciągłość działania. Warto wiedzieć, że do 2025 roku 50% danych korporacyjnych będzie przetwarzanych brzegowo (dziś to zaledwie 10%).

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach IBM dla sieci 5G i systemów brzegowych

Projektuj, wdrażaj i skaluj nowe usługi komunikacyjne w czasie rzędu minut, a jednocześnie obniżaj koszty

Oferta rozwiązań IBM do zarządzania autonomicznego stanowi odpowiedź na potrzeby w zakresie skalowalności, zmienności i dynamiczności środowisk brzegowych oraz systemów i usług opartych na przetwarzaniu brzegowym. Ponadto IBM oferuje rozwiązania, które pomagają dostawcom usług komunikacyjnych w modernizacji sieci i dostarczaniu nowych usług brzegowych.

Dowiedz się więcej o IBM Edge Application Manager

 

¹„What Edge Computing Means for Infrastructure and Operations Leaders”, Rob van der Meulen, Gartner Research, październik 2018 r. (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

²„The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype”, McKinsey Global Institute, McKinsey & Company, czerwiec 2015 r. (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)