mała grupa różnych specjalistów toczących dyskusję przy stole w biurze

Czym jest IBM WebSphere Liberty?

IBM WebSphere® Liberty to serwer aplikacji Java™ EE, który oferuje niewymagające środowisko wykonawcze Java do tworzenie aplikacji i mikrousług od początku przeznaczonych dla chmury. Produkt WebSphere Liberty został opracowany tak, by był użytkowany jako pula składników, szybko się uruchamiał, potrzebował mało pamięci i łatwo się skalował. Przeprowadzona przez Forrester Research analiza ekonomiczna wdrożenia platformy Liberty pokazała, że produkt ten może zwiększyć produktywność programistów, uprościć administrację i zmaksymalizować wykorzystanie infrastruktury.

Architektura WebSphere Liberty korzysta z tego samego kodu bazowego co udostępniane na zasadach Open Source środowisko wykonawcze serwera Open Liberty (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM). Oferuje to dodatkowe korzyści w postaci niskiego kosztu prac eksperymentalnych, możliwości modyfikowania i łatwej migracji ze środowiska Open Source do produkcyjnego.

Zastosowania

Modernizacja i uproszczenie

Zrewolucjonizuj sposób obsługi posiadanych przez siebie aplikacji. Zredukuj koszty kapitałowe i operacyjne, usprawnij zabezpieczenia i uprość zarządzanie¹. Na początek zacznij od przeanalizowania przeprowadzonych już wdrożeń Java EE, wykorzystując do tego rozwiązanie Transformation Advisor, bezpłatne narzędzie pokazujące, które obciążenia można łatwo przenieść w kontenerach na platformę Liberty, a które są na tyle złożone, że można je przenieść na maszyny wirtualne.

tablet i smartfon pokazujące te same wykresy wynikowe

Tworzenie aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury

Korzystaj z najnowszych interfejsów API Java EE 8 i MicroProfile, by tworzyć za ich pomocą aplikacje od początku przeznaczone dla chmury, które następnie wdrożysz w kontenerach Docker w środowisku lokalnym lub chmurze. Open Liberty daje programistom swobodę w tworzeniu i testowaniu innowacyjnych rozwiązań, które dzięki wsparciu IBM mogą następnie wdrożyć na platformie Liberty bez przepisywania jakiegokolwiek kodu.

młoda kobieta w okularach pracująca na komputerze

Utworzenie środowiska wielochmurowego

Licencję na produkt WebSphere Liberty można przenosić między chmurami różnych dostawców, co zapewni Ci potrzebną wielochmurowość. Wdrożenie możesz przeprowadzić dokładnie tam, gdzie potrzebuje tego firma. Przenośność aplikacji pozwoli Ci tworzyć środowiska bez granic i swobodnie przemieszczać aplikacje między chmurami niezależnie od Twojej architektury IT.

długi korytarz z bankiem serwerów po obu stronach i z laptopami, które pozwalają uzyskać do nich dostęp

Cechy

Tworzenie w standardzie Open Source

Dowiedz się więcej (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM)

WebSphere Liberty bazuje na projekcie Open Liberty, który zapewnia dostęp do opartego w 100% na technologi Open Source rdzenia Java EE i MicroProfile. Połączenie technologii IBM i oprogramowania Open Source daje programistom dostęp do najnowszych rozwiązań.

Lekkość i elastyczność

Przeczytaj blog

Modułowość architektury WebSphere Liberty sprawia, że funkcje, których potrzebujesz, są wczytywane w środowisku wykonawczym, co ogranicza wykorzystanie pamięci. Mniejszy rozmiar oznacza, że jedna maszyna może obsługiwać więcej instancji aplikacji, co pozwala obniżyć koszty produkcyjne.

Szybkość i skalowalność

Przeczytaj blog

Serwery obsługujące WebSphere Liberty uruchamiają się szybciej, dzięki czemu idealnie nadają się do błyskawicznego skalowania skonteneryzowanych aplikacji w górę i dół, gdy zmieniają się obciążenia. Taka elastyczność pozwala zaoszczędzić miejsce, co może przyspieszyć wdrażanie i dać większą skalowalność w środowisku chmurowym, wywierając przy tym mniejszy wpływ na wydajność, przepustowość i bezpieczeństwo.

Korzyści

Uproszczenie administracji

Uproszczenie administracji pozwala zmniejszyć obciążenie. Zaktualizowana konsola administracyjna, która ułatwia każde zadanie — od tworzenia instancji po wprowadzanie poprawek — pozwala zaoszczędzić średnio 1,2 etatu kalkulacyjnego administratora².

Zwiększenie produktywności programistów

Wyeliminowanie ponownego wykonywania prac i testów pozwala zwiększyć produktywność programistów o 25%³. Prototypowe aplikacje od początku przeznaczone dla chmury można tworzyć w środowisku Open Source, a następnie w prosty sposób przenosić do środowiska produkcyjnego, które bazuje na tym samym kodzie.

Lepsze wykorzystanie infrastruktury

Proponowane rozwiązanie pozwala zwiększyć wykorzystanie infrastruktury o 30%. Mniejsza powierzchnia zajmowana przez Liberty pozwala ograniczyć koszty infrastruktury, zwiększając zagęszczenie serwerów.

Wersje produktu

Open Liberty

Open Liberty stanowi bazę OS dla produktów z rodziny WebSphere Liberty i pozwala na tworzenie nowych aplikacji przeznaczonych od początku dla chmury bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów początkowych.

WebSphere Application Server

Ta wersja jest przeznaczona dla aplikacji Java EE Full Profile, które trzeba zintegrować z posiadanymi już aplikacjami Java EE, na przykład z rozwiązaniami używającymi usługi JMS.

WebSphere Liberty Core

Idealny wybór dla aplikacji WWW i mikrousług, które bazują wyłącznie na Java EE Web Profile.

WebSphere Application Server ND

Ta wersja jest przeznaczona dla aplikacji Java EE Full Profile, które działają poza środowiskiem skonteneryzowanym.

WebSphere Application Server Family

Edycja Family daje większą swobodę licencjonowania w firmie trzech produktów WebSphere: WebSphere Application Server, WebSphere Liberty Core i WebSphere Application Server ND.

Opisy osiągnięć klientów

Rozpocznij

Open Liberty

Rozwiązanie WebSphere Application Server opiera się na technologiach Open Source. Wypróbuj Open Liberty bezpłatnie i dołącz do naszej społeczności użytkowników technologii Open Source.

Pobierz wersję próbną

Wypróbuj serwer WebSphere Application Server Liberty wraz z pełnym zestawem rozwiązań Java EE 8 Full Platform i funkcji, takich jak monitorowanie i rejestr LDAP.

Przypisy

1,2,3,4 Źródło: The Total Economic Impact of WebSphere Liberty, badanie zlecone w 2018 roku przez IBM firmie Forrester Consulting