Szybkość, ekonomiczność i elastyczność

Icon for Flexible tools

Elastyczne narzędzia

Chmura IBM Cloud zapewnia dostęp do różnych zasobów obliczeniowych, zarówno wykorzystujących serwery fizyczne, jak i pozbawionych serwerów, szeroki wybór baz danych SQL i NoSQL oraz narzędzi do tworzenia i eksploatacji oprogramowania, umożliwiając dostarczanie produktów w sposób szybki i niezawodny.

Icon for Free to get started

Na początek bezpłatnie

Większość usług w chmurze IBM Cloud ma bezpłatną wersję, a z wielu rozwiązań można korzystać, nigdy nie podając numeru swojej karty kredytowej. Ceny za wersje płatne są oparte wyłącznie na rzeczywistym wykorzystaniu.

Ship your first app in minutes

Udostępnienie pierwszej aplikacji w ciągu kilku minut

Korzystając z usług dostępnych na żądanie, przykładowych aplikacji i biblioteki podstawowych kursów, możesz błyskawicznie stworzyć i uruchomić swoją pierwszą aplikację.

Zacznij pracę nad pierwszą witryną lub aplikacją WWW

Dowiedz się, jak w chmurze IBM Cloud budować, wdrażać i skalować rozwiązania mające realne zastosowanie. W tych przewodnikach zamieszczono szczegółowe instrukcje dotyczące wdrażania ogólnych wzorców z wykorzystaniem sprawdzonych praktyk i rozwiązań.

Wieloregionowa aplikacja WWW

Utwórz, zabezpiecz i wdróż aplikację WWW w wielu regionach, korzystając z procesu ciągłego dostarczania.

Skalowalna aplikacja WWW oparta na systemie Kubernetes

Zaprojektuj aplikację WWW w języku Java, uruchom ją lokalnie w kontenerze, a następnie wdróż ją w klastrze Kubernetes w chmurze IBM Cloud.

Aplikacja WWW w języku PHP oparta na stosie LAMP

Utwórz serwer wirtualny Ubuntu Linux z serwerem WWW Apache, systemem MySQL i obsługą PHP.

Nowoczesna aplikacja WWW wykorzystująca stos MEAN

Utwórz aplikację WWW wykorzystującą bazę danych Mongo DB, architekturę WWW Express, architekturę frontową Angular i środowisko wykonawcze Node.js.

Wyposażona w interfejs API aplikacja WWW bez serwera

Utwórz aplikację WWW bez serwera, utrzymując statyczną zawartość serwisu w usłudze GitHub Pages i wykorzystując platformę Cloud Functions do wdrożenia zaplecza.

Dostarczanie plików statycznych przy użyciu sieci CDN

Utrzymuj i obsługuj zasoby serwisu WWW w usłudze Cloud Object Storage i korzystaj z sieci CDN (Content Delivery Network), aby dostarczać treści szybko i bezpiecznie.

Osiągnięcie klienta

Dzięki chmurze IBM Cloud aplikacja Runkeeper w ciągu każdej sekundy może przetwarzać 120000 przychodzących z całego świata zapytań o dane.

Pierwsze kroki

Zarejestruj się, aby zacząć korzystać z chmury IBM Cloud już dziś i uruchomić swoją kolejną witrynę lub aplikację WWW.