IBM liderem

Firma Gartner opublikowała raport Magic Quadrant 2021 dotyczący platform analityki danych i uczenia maszynowego.

Wdrażanie modeli AI w środowisku produkcyjnym

Jak to działa

Wdrażaj wytłumaczalną AI

Specjalista w biurze pracujący na laptopie

Wdrażaj wytłumaczalną AI

Wytłumaczalna AI to zestaw procesów i metod pozwalających użytkownikom na zrozumienie wyników i zaufanie rezultatom pracy algorytmów AI, w tym ich oczekiwanego wpływu i potencjalnych błędów.

Optymalizacja decyzji

Osoba wybierająca butelkę wina

Optymalizacja decyzji

Optymalizacja decyzji usprawnia wybór i wdrażanie modeli optymalizacyjnych, a także umożliwia tworzenie paneli kontrolnych w celu udostępniania wyników i doskonalenia współpracy.

Opracowuj modele wizualnie

Widok z góry na biznesmena pracującego na komputerze przy biurku

Opracowuj modele wizualnie

Dzięki łatwym w użyciu przepływom pracy zainspirowanym narzędziem IBM® SPSS® można łączyć analizę danych wizualnych z bibliotekami Open Source i interfejsami opartymi na notatnikach na ujednoliconej platformie danych i AI.

Buduj zgodnie ze strategią ModelOps

Przepływ pracy IBM Cloud Pak for Data, w tym gromadzenie i opracowywanie danych, budowanie i wdrażanie modeli AI oraz optymalizacja decyzji

Buduj zgodnie ze strategią ModelOps

ModelOps to zasadnicza strategia wykorzystania modelu operacyjnego w aplikacjach. Strategia ModelOps pomaga synchronizować kadencje między potokami aplikacji i modeli. Możesz zoptymalizować swoje inwestycje w aplikacje i AI od środowiska brzegowego do chmury hybrydowej.

Przyspiesz rozwój AI z narzędziem AutoAI

Widok z góry na międzystanowy węzeł drogowy w nocy

Przyspiesz rozwój AI z narzędziem AutoAI

Dzięki narzędziu AutoAI początkujący mogą szybko się wdrożyć, a doświadczeni analitycy danych — przyspieszyć eksperymentowanie w ramach rozwoju mechanizmów AI. Narzędzie AutoAI automatyzuje przygotowanie danych, opracowywanie modeli, inżynierię opcji i optymalizację hiperparametrów.

Korzyści

Funkcja

IBM Watson Studio — szczegóły

Narzędzie AutoAI dla szybszego doświadczenia

Automatycznie buduj potoki modeli. Przygotowuj dane i wybieraj typy modeli. Generuj i klasyfikuj potoki modeli.

Zaawansowane opracowywanie danych

Oczyszczaj i kształtuj dane za pomocą graficznego edytora przepływów. Stosuj interaktywne szablony do programowania działań, funkcji i operatorów logicznych.

Obsługa notatników Open Source

Twórz pliki notatnika, korzystaj z przykładowych notatników lub importuj własne notatniki. Programuj i uruchamiaj notatniki.

Zintegrowane narzędzia wizualne

Szybko przygotowuj dane i twórz modele wizualnie z pomocą narzędzia IBM SPSS Modeler na platformie Watson Studio.

Testowanie modelu i jego opracowywanie

Skróć czas przygotowywania eksperymentów i usprawnij trenowanie dzięki optymalizacji potoków i rozpoznawaniu właściwej kombinacji danych.

Obszerne środowiska Open Source

Wdrażaj wybrane modele w środowisku produkcyjnym. Monitoruj i zmieniaj kwalifikacje operacyjne modeli na podstawie informacji zwrotnych z produkcji.

Wbudowana optymalizacja decyzji

Łącz modele predykcyjne i preskryptywne. Użyj funkcji predykcji do zoptymalizowania decyzji. Twórz i edytuj modele w języku Python, OPL lub za pomocą języka naturalnego.

Zarządzanie i monitorowanie modelu

Monitoruj wskaźniki jakości, poprawności i dryftu. Wybieraj i konfiguruj wdrażanie dla analiz modelu. Personalizuj monitory i wskaźniki modeli.

Zarządzanie ryzykiem modelu

Porównuj i oceniaj modele. Oceniaj i wybieraj modele za pomocą nowych danych. Analizuj kluczowe wskaźniki modeli za pomocą równoległych tabel porównawczych.

Ilustracje przedstawiające produkt

Automatyzacja cyklu życia AI

zrzut ekranu przedstawiający mapę relacji i postępu

Automatyzacja cyklu życia AI

Poznawaj relacje poprzez tworzenie modeli z narzędziem AutoAI.

Źródła danych — lokalne i w chmurze

zrzut ekranu przedstawiający różnorodne źródła danych IBM i innych firm

Źródła danych — lokalne i w chmurze

Wirtualnie wybieraj dowolne źródła danych w wielu chmurach i uzyskuj do nich dostęp.

Modele AI typu „przeciągnij i upuść”

zrzut ekranu przedstawiający interfejs GUI

Modele AI typu „przeciągnij i upuść”

Twórz modele wizualnie z intuicyjnym przepływem opartym na interfejsie GUI.

Wyjaśniaj transakcje na potrzeby modelu AI

zrzut ekranu pokazujący, w jaki sposób można zmieniać wartości dla różnych przewidywanych wyników

Wyjaśniaj transakcje na potrzeby modelu AI

Określaj, jakie nowe wartości przyczyniłyby się do otrzymania różnych wyników.

Co nowego

Dowiedz się, co nowego na platformie Watson Studio

Posłuchaj ekspertów ds. AI dyskutujących o sprawdzonych praktykach. Obejrzyj demo produktu.

Synchronizacja AI i DevOps

Poznaj kluczowe możliwości rozwoju technologii AI i dowiedz się, dlaczego warto zintegrować modele AI z cyklami programowania.

Otwarta droga do nadzoru za pośrednictwem AI

Dowiedz się, czym jest nadzór nad AI, dlaczego jest ważny oraz jak zwiększyć zaufanie do AI.

Zacznij od razu

Prognozuj i optymalizuj wyniki za pomocą modeli AI i uczenia maszynowego.

Przypisy

¹, ² New Technology: The Projected Total Economic Impact™ of Explainable AI and Model Monitoring in IBM Cloud Pak for Data, Forrester, sierpień 2020 r.