IBM liderem

Zobacz dlaczego w opracowaniu Forrester Wave™: Wielomodalne analizy predykcyjne i rozwiązania w dziedzinie uczenia maszynowego, 3. kw. 2020 roku.

Przegląd

Czym jest zarządzanie ryzykiem modelu AI?

Rozporządzenie (SR Letter 11-7) odnoszące się do regulacji i nadzoru rezerwy federalnej oraz biura kontrolera ds. walut (odnośnik prowadzi poza serwis IBM) definiuje model jako „... metodę ilościową, system lub podejście, które stosuje teorie statystyczne, ekonomiczne, finansowe lub matematyczne, techniki i założenia, aby przetwarzać dane wejściowe w oszacowania ilościowe”. Ryzyko modelu może wystąpić, gdy model jest używany w celu przewidywania i mierzenia informacji ilościowych, ale funkcjonowanie modelu jest niewłaściwe. Niska wydajność modelu może prowadzić do niekorzystnych wyników i spowodować znaczne straty operacyjne. Wdrożenie modelu zarządzania ryzykiem w nowoczesnej architekturze informacji pomaga Ci:

  • Skrócić czas niezbędny do spełnienia wymogów prawnych i realizacji innych celów związanych z ryzykiem.
  • Uprość sprawdzanie poprawności modelu w wielu chmurach.
  • Wykorzystać modele i dane działające praktycznie w dowolnym miejscu.

Dowiedz się więcej

Pięć sposobów uproszczenia zarządzania ryzykiem modelu

Popraw poziom zgodności z przepisami modelu dzięki niestandardowym testom i progom.

Podcast: KPMG-IBM na platformie AI

Posłuchaj rozmowy ekspertów ds. AI na temat cyfryzacji zarządzania w erze sztucznej inteligencji.

Ilustracje przedstawiające produkt

Oceny modelu ryzyka

Zrzut ekranu przedstawiający oceny modelu ryzyka, w tym wskaźniki sprawiedliwości, jakości i dryftu.

Oceny modelu ryzyka

Pokaż wskaźniki sprawiedliwości, jakości i dryftu. Oznacz modele poniżej niestandardowych progów. Zapoznaj się ze szczegółowymi danymi.

Sprawiedliwość

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły wskaźników sprawiedliwości dotyczących modelu ryzyka kredytowego

Sprawiedliwość

Konfiguruj i wykonuj sprawdzanie poprawności modelu. Testuj wskaźniki modelu, w tym sprawiedliwość modelu.

Porównanie modeli

Zrzut ekranu przedstawiający porównanie dwóch modeli opartych na sprawiedliwości i jakości

Porównanie modeli

Porównuj wyniki testu modelu. Wybierz i przyspiesz opracowywanie bardziej efektywnych modeli.

Podsumowanie wskaźników

Zrzut ekranu przedstawiający szczegóły wskaźników modelu ryzyka kredytowego

Podsumowanie wskaźników

Automatycznie generuj charakterystykę w pliku PDF. Podsumowuj szczegóły modelu, istotne dane i wyniki testów.

Pierwsze kroki z wytłumaczalną sztuczną inteligencją

Poznaj monitorowanie modeli i zarządzanie nimi w produkcie IBM Watson Studio.