Wypróbuj AutoAI

Zobacz krótką prezentację rozwiązania IBM Watson® Studio i dowiedz się, dlaczego funkcja AutoAI jest tak przydatna.

Najważniejsze cechy IBM Watson Studio

Czas na szybsze przygotowywanie danych i budowanie modeli

Przygotowywanie i opracowywanie danych z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Zobacz, jak wygląda przygotowywanie danych na platformie Watson Studio Desktop (06:00)

Zacznij korzystać z analityki danych. Przygotowuj, eksploruj i opracowuj dane na platformie Watson Studio Desktop.

Automatyzacja budowy modeli z wykorzystaniem funkcji AutoAI

Sprawdź, jak zarządzać rotacją klientów z pomocą AutoAI

Automatyzuj budowę modeli, przeglądaj tabele wyników i wdrażaj wybrane modele z wykorzystaniem rozwiązań Watson Studio i Watson Machine Learning.

Predykcja wyborów zakupowych

Dowiedz się, jak zautomatyzować predykcje

Dzięki funkcji AutoAI na platformach Watson Studio i Watson Machine Learning możesz przewidywać, czy klient jest skłonny zakupić namiot ze sklepu ze sprzętem turystycznym.

Więcej informacji z danych nieustrukturyzowanych

Zobacz analizy tekstu w działaniu

Zamień wiadomości e-mail, protokoły działu wsparcia i inne informacje tekstowe w wartościowe spostrzeżenia i prognozy, wykorzystując zaawansowaną funkcję analizy tekstu oferowaną przez rozwiązanie SPSS Modeler na platformie Watson Studio Desktop.

Mechanizm rekomendacji produktów

Dowiedz się, jak zbudować mechanizm rekomendacji

Wykorzystaj Jupyter Notebooks z platformą IBM Watson Studio, aby zbudować inteligentny mechanizm rekomendacji PixieApp, a następnie wdrożyć go z pomocą rozwiązania Watson Machine Learning.

Wdrażanie modelu optymalizacji decyzji w oparciu o notatnik w języku Python

Zobacz, jak wygląda wdrażanie modelu optymalizacji decyzji (05:04)

Implementuj model optymalizacji modeli przy użyciu rozwiązania Watson Machine Learning. Korzystaj z notatników Jupyter, aby uzyskiwać dostęp do usług w dziedzinie uczenia maszynowego i monitorować przebieg zadań.

Przypadki użycia Watson Studio

Zacznij korzystać z analityki danych z pomocą AutoAI

Problem

 • Przygotowanie prawidłowych predykcji i monitorowanie modeli w zastosowaniach produkcyjnych zajmuje analitykom wiele tygodni, a nawet miesięcy
 • Brakuje analityków danych, którzy potrafią programować i znają się na algorytmach
 • Praca zarówno szeregowych użytkowników analityków danych, jak wyspecjalizowanych analityków wymaga szybkiego usprawnienia

Rozwiązanie

Funkcja AutoAI pomaga analitykom danych w szybkim opracowywaniu potoków kandydujących, wyborze najefektywniejszych modeli według tabeli wyników i wdrażaniu modeli z pomocą rozwiązania Watson Machine Learning. Wszystko to sprawia, że monitorowanie przebiega dynamiczniej i sprawniej, a cały proces jest liczony w godzinach i minutach.

Zobacz kurs obsługi AutoAI →

Dziecko wpatrujące się w tablet

Pogłębiona analiza danych

Utwórz i przetestuj model rozpoznawania wizualnego

Młoda kobieta w biurze przyglądająca się makiecie budynku

Zarządzaj notatnikami Open Source w ramach cyklu życia AI

Problem

 • Przedsiębiorstwa narzekają na brak odpowiedniego nadzoru nad modelami opartymi o rozwiązania Open Source
 • Status wdrożenia modelu jest często nieczytelny i niejasny
 • Udostępnianie wyników analitykom i specjalistom merytorycznym nastręcza trudności

Rozwiązanie

Platforma Watson Studio pozwala wykorzystywać w swoim środowisku kod Open Source wybrany przez użytkownika, a przy tym zapewnia bezpieczeństwo, nadzór i skalowalność na poziomie odpowiadającym potrzebom przedsiębiorstwa.

Weź udział w webinariach Digital Technical Engagement (odsyłacz prowadzi poza serwis IBM) →

Szybciej realizuj projekty dzięki rozszerzonej puli talentów

Problem

 • Niedobór wykwalifikowanych analityków danych, którzy orientują się w różnych dziedzinach biznesowych
 • Trudności związane z szybkim uruchamianiem projektów analitycznych i szkoleniem użytkowników
 • Przedsiębiorstwa chcą w przyszłości dysponować możliwością wdrażania modeli opartych na nadzorowanych technikach uczenia maszynowego

Rozwiązanie

Oprogramowanie SPSS Modeler na platformie Watson Studio to narzędzie do wizualnej analityki danych, które pozwala przygotowywać dane i budować modele każdemu użytkownikowi, nawet bez wcześniejszego doświadczenia w programowaniu. A jeśli Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe, możesz też sięgnąć po rozwiązanie Watson Machine Learning.

Poznaj Watson Studio Desktop →

Kobieta biegnąca na bieżni
Dron latający nad uprawą pomarańczy

Pozyskuj spostrzeżenia i buduj modele w oparciu o obrazy i wideo

Problem

 • Zamiast budować model niestandardowy, na początek lepiej skorzystać z wbudowanych modeli rozpoznawania wizualnego
 • Przedsiębiorstwa nie chcą inwestować w infrastrukturę obsługującą technologię uczenia głębokiego, zanim nie wykaże ona swojej wartości
 • Modele rozpoznawania wizualnego muszą współdziałać z innymi modelami i zasobami danych w wielu chmurach

Rozwiązanie

Usługa IBM Watson Visual Recognition analizuje obrazy pod kątem scenerii, obiektów i innych treści. Platforma IBM Watson Studio zapewnia chmurowe środowisko pracy grupowej, w którym można zająć się analizą obrazów i przygotowaniem niestandardowych modeli rozpoznawania wizualnego.

Zbuduj klasyfikator rozpoznawania wizualnego →

Optymalizuj decyzje z pomocą modeli predykcyjnych

Problem

 • Brak możliwości zastosowania wyników różnych scenariuszy w przypadku rzeczywistego problemu biznesowego
 • Trudności towarzyszące wykorzystywaniu modeli optymalizacji opartych na arkuszach kalkulacyjnych i narzędziach punktowych
 • Integracja technik uczenia maszynowego z optymalizacją decyzji w ramach jednego mechanizmu wdrożenia

Rozwiązanie

IBM uwzględnia specyficzne potrzeby różnych branż. Umożliwia łączenie modeli predykcyjnych i preskryptywnych, tak aby optymalizować harmonogramy, przydział zasobów oraz korelację popytu i podaży.

Zobacz raport analityków ESG →

Mężczyzna kontrolujący stan robota przemysłowego
Pilot odrzutowca dostosowuje ustawienia

Buduj modele dla aplikacji AI na platformie do obsługi AI i danych

Problem

 • Analityka danych nie nadąża za elastyczną metodologią tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps) lub procesem tworzenia aplikacji
 • Trudności związane z koniecznością adaptacji do użytkowników i interesariuszy o różnych umiejętnościach i kwalifikacjach
 • Realizacja planów zakładających wykorzystanie predykcji i optymalizacji w aplikacjach opóźnia się lub stoi w miejscu

Rozwiązanie

Rozwiązanie IBM Watson Studio Premium na platformie IBM Cloud Pak™ for Data mogą bezproblemowo obsługiwać osoby o różnych kwalifikacjach, co pozwala sprawniej odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie predykcji i optymalizacji. Rozwiązanie pomaga wykorzystywać dane i sztuczną inteligencję (AI) w dowolnej chmurze — publicznej, prywatnej czy hybrydowej.

Dowiedz się więcej o Watson Studio Premium →

Poznaj sześć kluczowych zadań

Weź udział w bezpłatnych warsztatach poświęconych obsłudze technologii uczenia maszynowego i uczenia głębokiego na platformie Watson Studio.

Wypróbuj lub kup

Poznaj możliwości, jakie zapewnia Watson Studio w dziedzinie analityki danych i uczenia maszynowego.