Szczegółowe informacje o cenach

Watson Speech to Text to usługa oferowana w ramach platformy IBM Cloud. Szczegółowe informacje na temat cen korzystania z chmury znajdują się w poniższej tabeli. Aby uzyskać informacje na temat innych oferowanych modeli i strategii cenowych, należy zapoznać się z przeglądem cen platformy IBM Cloud.

Wystarczy kilka minut, by zacząć korzystać z usługi Watson Speech to Text

Zacznij pracę z usługą Watson Speech to Text