Interaktywne demo

Zaawansowane rozpoznawanie mowy i formatowanie

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć pracę oraz możliwości ciągłego doskonalenia.

Wstępnie przetestowane modele mowy

Aktywuj swoją aplikację głosową z modelami mowy dostosowanymi do danej domeny obsługi klienta.

Opcje testowania modeli

Popraw dokładność rozpoznawania mowy w swoim przypadku użycia dzięki opcjom językowym i testom akustycznym.

Opcje precyzyjnego dostosowywania

Popraw dokładności rozpoznawania mowy w celu wyodrębnienia fraz, słów, liter, liczb lub list.

Transkrypcja o niskich opóźnieniach

Wykorzystaj nasze modele zoptymalizowane pod kątem małych opóźnień w aplikacjach mowy w czasie rzeczywistym.

Diagnostyka dźwięku przed transkrypcją

Analizuj i koryguj słabe sygnały audio przed rozpoczęciem transkrypcji.

Transkrypcja tymczasowa przed uzyskaniem ostatecznego wyniku

Popraw czasy odpowiedzi aplikacji za pomocą transkrypcji mowy w miarę jej generowania i w trakcie całego procesu finalizowania.

Inteligentne formatowanie

Transkrybuj daty, godziny, liczby, wartości walutowe, adresy e-mail i adresy stron internetowych w końcowych transkryptach, przekształcając dane w celu nadania im konwencjonalnych form.

Rozpoznawanie rozmówców

Rozpoznawaj wypowiedzi poszczególnych uczestników wielostronnej wymiany głosowej. Obecnie rozwiązanie zoptymalizowano na potrzeby dwukierunkowej konwersacji w centrum zgłoszeniowym, jednak możliwości wykrywania obejmują do 6 różnych rozmówców.

Wykrywanie i filtrowanie słów

Filtruj pod kątem konkretnych słów lub nieodpowiednich treści za pomocą słów kluczowych i funkcji filtrowania według słów kluczowych (dotyczy tylko języka angielskiego).

Pierwsze kroki z Watson Speech to Text