Czym jest Watson OpenScale?

IBM Watson OpenScale™ śledzi i mierzy wyniki działania modeli sztucznej inteligencji i dba o to, by były one sprawiedliwe, wyjaśnialne i zgodne z wymaganiami formalnymi, niezależnie od tego, gdzie zostały utworzone i gdzie działają. Watson OpenScale wykrywa i pomaga korygować dryf dokładności produkcyjnego modelu sztucznej inteligencji.

Zobacz, jak Watson OpenScale pomaga eliminować stronniczość modeli sztucznej inteligencji

Zobacz, jak Watson OpenScale wyjaśnia wyniki działania sztucznej inteligencji

Czym jest dryf modelu sztucznej inteligencji i jakie ryzyko ze sobą niesie?

451 Research wyróżnia rozwiązanie Watson OpenScale za innowacyjność

Wdrożenie technologii AI

Obejrzyj webinarium: Sztuczna inteligencja, która szybciej prowadzi do wartości

Eksperci IBM przedstawiają pięć dobrych praktyk, które mogą sprawić, że sztuczna inteligencja szybciej zacznie przynosić wartość w Twojej organizacji. Jedną z nich jest zapewnienie wiarygodności i transparentności sztucznej inteligencji z pomocą Watson OpenScale.

Jak zachować dokładność modeli sztucznej inteligencji

Zobacz, na czym polega monitorowanie modelu pod kątem dryfu i określanie jego przyczyn.

Używaj sztucznej inteligencji, której możesz zaufać

Zobacz, jak Watson OpenScale rozwiązuje problem „czarnej skrzynki” i pomaga sprawić, by wyniki działania sztucznej inteligencji były uczciwe, wyjaśnialne i zgodne z wymaganiami formalnymi.

Zobacz interaktywną prezentację

Zapoznaj się z Watson OpenScale w ramach praktycznej demonstracji, którą przejdziesz we własnym tempie.

Przykładowe możliwości

Zrzut ekranu z dryfem

Wykrywanie dryfu

Watson OpenScale monitoruje dryf dokładności modelu i generuje alert, gdy dokładność spadnie poniżej określonego progu.

Zrzut ekranu z wynikami transakcji

Ograniczanie stronniczości modeli sztucznej inteligencji

System OpenScale wygenerował alert o stronniczości, ponieważ zatwierdzono znacznie mniej kobiet niż mężczyzn. Ponadto OpenScale automatycznie generuje poprawiony, niestronniczy model, który można ocenić i wdrożyć.

Zrzut ekranu przedstawiający ocenę wiarygodności wyników

Wyjaśnianie wyników sztucznej inteligencji

OpenScale wyjaśnia przyczyny każdej predykcji modelu: w przypadku tego wniosku ryzyko wynikało z wieku i braku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Pokrewne rozwiązania

Watson™ Studio

Budowanie i trenowanie modeli. Przygotowywanie i analizowanie danych. Wszystko w jednym zintegrowanym środowisku.

Watson Machine Learning

Skalowalne wdrażanie modeli uczenia maszynowego w środowisku produkcyjnym i zarządzanie wydajnością modeli.

IBM Cloud Pak™ for Data

Elastyczna wielochmurowa platforma danych, która integruje wszystkie Twoje informacje ze środowiska lokalnego i dowolnej chmury, a jednocześnie zapewnia im bezpieczeństwo u źródła. Upraszczaj i automatyzuj gromadzenie, organizowanie, analizowanie danych i zarządzanie nimi, by szybko unowocześnić swój biznes z pomocą sztucznej inteligencji.