Jak obliczane są ceny usługi NLU?

Jednostka NLU

Liczba jednostek NLU = liczba jednostek danych x liczba funkcji

Jednostka danych

1 jednostka danych = 1 grupa 10 000 znaków lub mniej

Przykład

Wyodrębnienie obiektów i sentymentu z tekstu złożonego z 15 000 znaków to (2 jednostki danych x 2 funkcje) = 4 jednostki NLU

Model niestandardowy

Model niestandardowy to model wprowadzania adnotacji opracowany w produkcie Watson Knowledge Studio. Modele niestandardowe można wykorzystać w celu nauczenia systemu Watson języka konkretnej dziedziny.

Kalkulator cen

https://console.bluemix.net/pricing/configure/service/bb6393bc-7d81-446b-9728-61b704f6eca5

Plany rozwiązania IBM Cloud

Lite

Cena (USD/jednostka NLU/miesiąc): 

Darmowe 30 000 jednostek

Model niestandardowy (USD/model/miesiąc): 

1 darmowy model niestandardowy

Standard

Cena (USD/jednostka NLU/miesiąc):

  • Poziom 1: 0,003 USD za jednostkę NLU dla pierwszych 250 000 jednostek
  • Poziom 2: 0,001 USD za jednostkę NLU dla kolejnych jednostek w zakresie od 250 001 do 5 000 000
  • Poziom 3: 0,0002 USD za jednostkę NLU dla kolejnych jednostek od liczby 5 000 001 w górę

Model niestandardowy (USD/model/miesiąc):

800 USD

Premium

Plany Watson Premium oferują wyższy poziom bezpieczeństwa i izolacji, pomagając klientom spełnić wymagania związane z danymi wrażliwymi. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem sprzedaży.

Kontakt z działem sprzedaży →

Pierwsze kroki z usługą Watson Natural Language Understanding

Rozpocznij korzystanie z usługi Watson Natural Language Understanding w kilka minut