Do czego mogę wykorzystać usługę Watson Natural Language Understanding?

Istnieją różne zastosowania usługi Watson Natural Language Understanding. Należą do nich między innymi optymalizacja reklam, rekomendowanie treści, analiza opinii klientów, segmentacja odbiorców czy eksploracja danych. NLU umożliwia pozyskiwanie z nieustrukturyzowanych danych cennych informacji. Aby zacząć korzystać z usługi NLU, utwórz konto i zapoznaj się z naszą dokumentacją.

Co łączy ze sobą produkty Watson Natural Language Understanding, Watson Discovery i Watson Knowledge Studio?

Wszystkie trzy produkty mogą być używane niezależnie od siebie. Natural Language Understanding to najlepsza w swojej klasie usługa analizy tekstu, która może zostać zintegrowana z istniejącym potokiem danych. Watson Discovery obejmuje usługę Natural Language Understanding, ale ponadto oferuje możliwość przechowywania danych z wieloma opcjami importu oraz funkcję wykonywania zaawansowanych zapytań w celu wyodrębniania spostrzeżeń, dzięki czemu służy jako potężny mechanizm analityczny od początku przeznaczony do działania w chmurze. Watson Knowledge Studio może być używany zarówno z usługą Discovery, jak i z usługą Natural Language Understanding i służy do dostosowywania opcji wyodrębniania z tekstu obiektów i relacji dzięki wykorzystaniu modeli uczenia maszynowego.

Jakie języki obsługuje usługa NLU?

NLU zapewnia obsługę 13 języków. W zależności od funkcji są to: arabski, chiński (uproszczony), holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki. Często dodawane są nowe języki, dlatego warto sprawdzać najnowszą listę w dokumentacji.

Jak mogę dostosować do swoich potrzeb różne funkcje oferowane przez NLU?

Obecnie program Watson Knowledge Studio umożliwia wybór niestandardowych opcji obiektów i relacji, które następnie można wdrożyć w usłudze Watson NLU lub innych punktach końcowych, takich jak Watson Discovery czy Watson Explorer.

Czy w ramach wersji bezpłatnej można w usłudze Watson NLU wdrożyć model niestandardowy?

Tak, wersja bezpłatna oferuje możliwość użycia jednego modelu niestandardowego. Plan Standard obejmuje nieograniczoną liczbę modeli niestandardowych.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat bezpieczeństwa i szyfrowania w usłudze Watson Platform?

W przypadku wdrożenia w chmurze publicznej przestrzegane będą te same standardy bezpieczeństwa co w przypadku pozostałych usług publicznych Watson Developer Cloud. Obecnie dostępne są również opcje wdrażania Premium i wdrażania dedykowanego z własnymi standardami bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i szyfrowania w usłudze Watson Platform można znaleźć tutaj.

Jakie dodatkowe opcje są oferowane w ramach planu Premium na produkt NLU w porównaniu z planem Standard?

W przypadku wdrożenia w chmurze publicznej przestrzegane będą te same standardy bezpieczeństwa co w przypadku pozostałych usług publicznych Watson Developer Cloud. Obecnie dostępne są również opcje wdrażania Premium i wdrażania dedykowanego z własnymi standardami bezpieczeństwa. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i szyfrowania w usłudze Watson Platform można znaleźć tutaj.

Jak długo mogę korzystać produktu NLU w ramach planu Lite?

Plan Lite jest ważny bezterminowo z uwzględnieniem 30 000 jednostek NLU i jednego modelu niestandardowego w miesiącu kalendarzowym. Po osiągnięciu limitu 30 000 jednostek NLU w ciągu miesiąca kalendarzowego Twoja instancja usługi NLU zostanie zawieszona i aktywowana ponownie w pierwszym dniu kolejnego miesiąca kalendarzowego. Instancje działające w ramach planu Lite oraz wdrożone w nich modele niestandardowe zostaną usunięte po 30 dniach nieaktywności. Plan Lite jest polecany do weryfikacji koncepcji, natomiast do celów produkcyjnych wymagających większych zasobów polecamy plan Standard.

Jak mogę obliczyć ceny w oparciu o moje zużycie?

Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora cen, który przedstawia szacowane koszty w oparciu o liczbę modeli niestandardowych i jednostek NLU w miesiącu.

Czy usługa NLU będzie przechowywała moje dane?

Domyślnie wszystkie usługi Watson rejestrują żądania i ich wyniki. Rejestrowanie odbywa się wyłącznie w celu doskonalenia usług dla przyszłych użytkowników. Zapisane dane nie są udostępniane ani upubliczniane. Aby uniemożliwić IBM uzyskiwanie dostępu do Twoich danych w celu ogólnej poprawy usług, odwiedź stronę.

W jakich regionach dostępne są usługi hostingu?

Usługa NLU jest utrzymywana w Dallas, Waszyngtonie, Frankfurcie i Sydney.

Czy mogę agregować jednostki NLU z wielu różnych dokumentów?

Nie - na przykład jeśli jeden dokument zawiera 15 000 znaków, a inny dokument zawiera 3000 znaków, w sumie daje to 3 jednostki danych. Pierwszy dokument zawiera 2 jednostki danych, a drugi — 1 jednostkę danych. Nie jest możliwe zsumowanie znaków z wszystkich dokumentów (18 000 znaków), a następnie uzyskanie liczby jednostek danych.

Pierwsze kroki z usługą Watson Natural Language Understanding

Rozpocznij korzystanie z usługi Watson Natural Language Understanding w kilka minut