Plany cenowe

Lite

1 000 000 znaków miesięcznie bez żadnych kosztów oraz możliwość korzystania z domyślnych modeli tłumaczeniowych. Po przejściu do wersji płatnej istnieje możliwość tworzenia modeli niestandardowych.

Standard

Obejmuje podstawowe modele tłumaczeniowe. Plan Standard nie uwzględnia modeli niestandardowych. Brak opłat za pierwsze 250 000 znaków.

Advanced

Modele podstawowe podlegają opłacie według stawki standardowej, a za użycie modeli niestandardowych naliczane są dodatkowe opłaty.

Premium

Plany Watson Premium oferują wyższy poziom bezpieczeństwa i izolacji, pomagając klientom spełnić wymagania związane z danymi wrażliwymi.

Szczegółowe informacje o cenach

Watson Language Translator to produkt dostępny w ramach platformy chmurowej IBM Cloud. Szczegółowe informacje na temat cen produktu Watson Language Translator znajdują się w tabeli poniżej, a dodatkowe informacje na temat innych oferowanych modeli i strategii cenowych znajdują się na stronie przeglądu cen platformy IBM Cloud.

Postaw pierwsze kroki z usługą Watson Language Translator w kilka minut