Dlaczego potrzebujesz katalogu danych przedsiębiorstwa

Katalog danych przedsiębiorstwa umożliwia lepsze zrozumienie wszystkich posiadanych danych. Z jego pomocą użytkownicy mogą posługiwać się wspólnym językiem biznesowym, a także wyszukiwać, interpretować i analizować informacje.

W tym wideo wyjaśniono, w jaki sposób za pomocą rozwiązania IBM Watson® Knowledge Catalog można przenieść katalog danych do środowiska wielochmurowego.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, o tym czym jest katalog danych i dlaczego warto go mieć?

→Przeczytaj najnowszy wpis na blogu

Najważniejsze korzyści

Elastyczność w obsłudze danych

Dane użytkowników można przechowywać w środowisku lokalnym lub w chmurze, a klient ma swobodę w wyborze lokalizacji.

Większa produktywność

Użytkownicy danych pracują produktywniej, ponieważ spędzają mniej czasu na przeczesywaniu zasobów i wyszukiwaniu danych.

Wzbogacanie danych

Dane mają dla użytkowników większą wartość, ponieważ można współużytkować je z innymi osobami, a także dodawać do nich praktyczne znaczniki i adnotacje.

Dopasowanie technicznych i biznesowych metadanych

Korzystając z glosariusza biznesowego, użytkownicy danych mogą definiować terminologię biznesową i odwzorowywać ją w zasobach technicznych. Funkcje wykorzystujące uczenie maszynowe pozwalają na automatyczne przypisywanie terminów, a ponadto ułatwiają odkrywanie metadanych i umożliwiają inteligentne rozwiązywanie problemów, co przyspiesza dopasowywanie zasobów.

Eksploracja danych i łączących je powiązań

Rozwiązanie zapewnia dostęp do graficznej prezentacji danych i ich powiązań z innymi zasobami danych.

Większa wiarygodność danych

Zaawansowane funkcje śledzenia pochodzenia danych pozwalają ich użytkownikom na zrozumienie sposobu, w jaki dane przepływają przez ekosystem informacji, co pozwala uzyskać wiedzę o ich źródle lub miejscu wykorzystania. Dzięki temu dane są dla użytkowników wiarygodniejsze i mają oni pewność, że mogą na nich polegać.

Lepszy nadzór nad danymi

Ustanowienie reguł i aktywne zarządzanie strategiami umożliwia zdefiniowanie struktury informacji oraz zasad ich przechowywania, przekształcania i przenoszenia.

Łatwość obsługi

Rozwiązanie obsługuje nie tylko dane, ale i wszystkie zasoby, w tym panele kontrolne, modele analityki danych i uczenia maszynowego, połączenia, notatniki i inne elementy, dostępne za pośrednictwem jednego samoobsługowego interfejsu.

Większa ochrona danych

Rozwiązanie korzysta z mechanizmu wymuszania strategii, który służy do ustanawiania kategorii, strategii i reguł dotyczących zasobów danych. Aktywny mechanizm wymuszania strategii zapewnia, że dane są na bieżąco maskowane lub chronione w punkcie dostępu.

Oszczędność kosztów dzięki większej prostocie

W pełni zarządzana usługa i wdrożenie zasobów IT bez ponoszenia żadnych kosztów pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze.

Wypróbuj Watson Knowledge Catalog

Wykorzystaj uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do analizowania swoich danych. Skataloguj swoje dane, aby ułatwić ich wyszukiwanie i użytkowanie.