Przegląd

Przykłady użycia

Znajdowanie odpowiedzi

Pasek wyszukiwania znajdujący odpowiedzi z użyciem kontekstu

Znajdowanie odpowiedzi

Przeszukuj treść zintegrowanych źródeł danych, znajduj najistotniejsze fragmenty i uzyskuj źródłowe dokumenty lub strony WWW.

Znajdowanie trendów

Interfejs, który wykorzystuje dane do znajdowania relacji między treściami

Znajdowanie trendów

Wyszukuj wzorce, trendy i relacje ukryte w danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wykorzystuj analizy tekstu do uzyskiwania wglądu w media społecznościowe, trendy w handlu elektronicznym i zachowania użytkowników, tak aby poznawać główne przyczyny problemów i podejmować lepiej przemyślane decyzje na każdym etapie.

Usprawnianie czatbotów

Czatbot ulepszający doświadczenie klientów dzięki IBM Watson Assistant

Usprawnianie czatbotów

Ulepszaj doświadczenia klientów, udzielając odpowiedzi opartych na dokumentach i danych w ramach wyszukiwania konwersacyjnego dzięki asystentowi wirtualnemu bazującemu na technikach wyszukiwania IBM Watson Assistant.

Korzyści w wysokości 6,13 mln USD w ciągu 3 lat

Dowiedz się, jak klienci osiągają zwrot z inwestycji na poziomie 383%.

Cechy

Watson Discovery rozumie język Twojego przedsiębiorstwa

Raporty

Oszczędności i korzyści z technologii NLP

ilustracja przedstawiająca klepsydrę

Oszczędności i korzyści z technologii NLP

Klienci Watson Discovery osiągnęli korzyści w wysokości 6,13 mln USD. Przeczytaj raport Forrester Total Economic Impact aby dowiedzieć się, jak osiągnąć zwrot z inwestycji na poziomie 383% i obniżyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Najlepszy mechanizm wyszukiwania informacji

Logo Gartner

Najlepszy mechanizm wyszukiwania informacji

Firma IBM została liderem przygotowanego przez firmę Gartner zestawienia Magic Quadrant Insight Engines 2019. Przeszukiwacz sieci WWW i technologia przetwarzanie języka naturalnego dostępne w produkcie Watson Discovery dostarczają spostrzeżenia wraz z kontekstem uzyskiwane na podstawie złożonych dokumentów biznesowych.

Najlepsze rozwiązania do analiz dokumentów tekstowych

Logo Forrester

Najlepsze rozwiązania do analiz dokumentów tekstowych

Produkt IBM Watson Discovery uznano za najlepszy w rankingu The Forrester Wave: AI-Based Text Analytics Platforms (Document-Focused) za 2 kw. 2020 r. Otrzymał najwyższe noty w kategorii strategii i popularności rynkowej.

Najlepsze rozwiązanie do analiz tekstu

Logo Forrester

Najlepsze rozwiązanie do analiz tekstu

Produkt Watson Discovery zajął pierwsze miejsce w rankingu The Forrester Wave™: AI-Based Text Analytics (People-Focused) za 2 kw. 2020 r. Otrzymał najwyższe noty w kategorii strategii i popularności rynkowej.

Powiązane produkty

IBM Watson® Assistant

Odpowiadaj na żądania klientów w wielu kanałach, na przykład cyfrowych i głosowych. Prowadź pracowników przez procesy wewnętrzne, pozwalając zespołom skupiać się na pracy przynoszącej większą wartość, a jednocześnie obniżaj koszty.

IBM Watson® Natural Language Understanding

Analizuj tekst w celu wyodrębniania z jego treści metadanych, takich jak pojęcia, jednostki, słowa kluczowe, kategorie, nastroje, emocje i role semantyczne.

IBM Watson® Speech to Text

Transkrybuj dyktowaną treść w czasie zbliżonym do rzeczywistego lub przetwarzaj wsadowo pliki audio z pomocą oferowanego przez nas interfejsu API, który obejmuje gotowe do użycia modele językowe, różne opcje częstotliwości audio i funkcje transkrypcji danych wyjściowych.

Następne kroki

Zobacz funkcje Watson Discovery w działaniu.

Przypis

¹ Woodside Energy, IBM, 2 sierpnia 2021 r.