Przegląd

Wybór planu taryfowego

Uzyskuj rozbudowane analizy i odpowiedzi oparte na danych Twojego przedsiębiorstwa, korzystając z dowolnego z trzech planów taryfowych IBM Watson® Discovery. Dostępne już za USD 500 miesięcznie. Możesz też przejść na wyższy poziom, wybierając pakiet IBM Cloud Pak® for Data z nieograniczonym zestawem funkcji. Porozmawiaj z przedstawicielem handlowym IBM i dowiedz się więcej.

Plany taryfowe

Szczegółowe informacje o cenach

Do wyboru trzy unikatowe plany taryfowe. Znajdź najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Zgodność ze standardami języka

Watson Discovery obsługuje do 22 języków (w zależności od planu i funkcji).

Często zadawane pytania

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania i skorzystaj z odsyłaczy do materiałów, z których dowiesz się więcej.

W jaki sposób wiążą się ze sobą produkty IBM Watson Discovery, IBM Watson® Natural Language Understanding i IBM Watson Knowledge Studio?

Tych trzech produktów można używać razem lub niezależnie od siebie, w zależności od danego zastosowania. Watson Natural Language Understanding to najlepsza w swojej klasie usługa analizy tekstu, którą można zintegrować z dotychczasowym potokiem danych przedsiębiorstwa. Produkt IBM Watson Discovery obejmuje usługę Watson Natural Language Understanding, a dodatkowo oferuje także miejsce na dane i szereg opcji ich importu. Dzięki takiej strukturze rozbudowane zapytania pozwalają wyodrębniać spostrzeżenia, stanowiąc zaawansowany mechanizm uzyskiwania informacji stworzony z myślą o chmurze. Korzystając z produktu Watson Knowledge Studio razem z produktami Watson Discovery i Natural Language Understanding, można dostosowywać ekstrakcję tekstu w zakresie jednostek i relacji z pomocą modeli uczenia maszynowego.

Jak produkty Watson Discovery i Watson Assistant współpracują ze sobą?

Watson Assistant korzysta z funkcji wyszukiwania w celu kierowania złożonych zapytań do produktu Watson Discovery. Watson Discovery traktuje dane wejściowe użytkownika jako zapytanie wyszukiwania. Platforma znajduje informacje, których dotyczy zapytanie, w danych znajdujących się w kolekcjach, a następnie zwraca je do produktu Watson Assistant.

Jak obliczyć cenę na podstawie stopnia wykorzystania usługi w moim przedsiębiorstwie?

Skorzystaj z naszego kalkulatora cen, dzięki któremu uzyskasz szacowane miesięczne koszty w oparciu o wybrany plan.

Jak można zmienić plan na wyższy?

Odwiedź stronę subskrypcji Watson Discovery, która umożliwia zmianę planu na wyższy.

Jak dostosować produkt Watson Discovery do indywidualnych potrzeb mojego przedsiębiorstwa?

Produkt Watson Discovery oferuje wiele funkcji, które umożliwiają dopasowanie platformy do indywidualnych potrzeb, w tym dostosowanie technologii przetwarzania języka naturalnego, modelu trafności i potoków importowania.

Jakie typy danych są obsługiwane?

Plany Premium i pakiet IBM Cloud Pak for Data obsługują następujące typy danych: PDF, Word, PowerPoint, Excel, PNG, TIFF, JPG, JSON i HTML.

Jakie są przykładowe wbudowane konektory i obsługiwane źródła danych?

W przypadku środowiska IBM Cloud® platforma obsługuje rozwiązania Box, Salesforce, Microsoft SharePoint Online, Microsoft SharePoint 2016 (lokalne), IBM Cloud Object Storage, IBM FileNet, IBM AppConnect i Web Crawl.

W przypadku środowiska IBM Cloud Pak for Data platforma obsługuje następujące rozwiązania: Box, Salesforce, Microsoft SharePoint Online, Microsoft SharePoint 2016 (lokalne), Web Crawl, baza danych, system plików Windows, lokalny system plików, FileNet P8, przesyłanie danych i niestandardowy konektor Cloud Pak for Data.

Jak wygląda szczegółowy cennik planu Plus?

W przypadku pierwszej instancji utworzonej na koncie korzystającym z planu Plus można skorzystać z 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej. Żadne dodatkowe instancje nie kwalifikują się do bezpłatnego okresu próbnego.

Ceny w planie Plus zaczynają się od USD 500 miesięcznie za maksymalnie 10 000 dokumentów i 10 000 zapytań miesięcznie. Stawka za każdy dodatkowy tysiąc dokumentów wynosi USD 50.

Stawka za każdy dodatkowy tysiąc zapytań miesięcznie wynosi USD 20.

Jak jest liczona liczba dokumentów?

Metryka wykorzystania dokumentów zlicza liczbę dokumentów przechowywanych w produkcie Watson Discovery w ciągu miesiąca. Na przykład w przypadku instancji, w której przez cały miesiąc jest przechowywanych 20 000 dokumentów, opłata wyniesie USD 5 * (20 000–10 000 w standardzie)/1000 = USD 50 za dodatkowe dokumenty, plus stawka podstawowa.

Jak jest liczona liczba zapytań?

Zapytanie rozumie się jako dowolne wywołanie aplikacyjnego interfejsu programistycznego (application programming interface – API) wykonane do punktu końcowego zapytania. Zapytania dotyczące przypadków użycia są ściśle powiązane z liczbą użytkowników aplikacji końcowej. Aby oszacować ich liczbę, należy wziąć pod uwagę przewidywaną miesięczną liczbę użytkowników oraz przewidywaną liczbę operacji pobierania odpowiedzi dla każdego użytkownika. Zapytania uruchamiane za pośrednictwem interfejsu użytkownika Watson Discovery na potrzeby testów nie są wliczane do ceny.

Następne kroki

Zobacz możliwości IBM Watson Discovery na własne oczy.