Szczegółowe informacje o cenach

Watson Discovery to rozwiązanie oferowane w ramach IBM Cloud. Szczegółowe informacje na temat cen produktu Watson Discovery zawiera poniższa tabela. Aby dowiedzieć się więcej o naszych modelach wyceny i kalkulacji kosztów, odwiedź stronę z przeglądem cen IBM Cloud.

Wystarczy kilka minut, by zacząć korzystać z usługi Watson Discovery

Rozbuduj aplikację o kognitywny mechanizm przeszukiwania i analizowania treści dzięki usłudze Watson Discovery.