Branże

Ubezpieczenia     Finanse     Prawo i zarządzanie umowami     Bankowość     Utrzymanie i inżynieria     Nauki przyrodnicze     Opieka zdrowotna i sektor publiczny     Sport i rozrywka

Przegląd

Oszczędność czasu specjalistów

50%

Skrócenie czasu pracy specjalistów, którzy 20% czasu poświęcają na analizę tekstu i zadania związane z wyszukiwaniem.¹

Szybki zwrot z inwestycji

383%

Potencjalny zwrot z inwestycji IT w rozwiązanie IBM Watson Discovery w okresie 13 miesięcy.¹

Generowanie przychodów i zysku

6,1 M USD

Potencjalne korzyści w ciągu trzech lat wynikające ze wzrostu efektywności dzięki wykorzystaniu rozwiązania IBM Watson Discovery.¹

Poznaj potencjalny zwrot z inwestycji (ROI)

Rozwiązania IBM Watson® NLP mogą przyczynić się do poprawy produktywności i obniżenia kosztów poprzednich narzędzi

Przykładowe zastosowania

Wersje robocze pism i odpowiedzi w sporach sądowych

Ilustracja dokumentów wykorzystywanych w sporach sądowych

Oszczędź wiele godzin pracy na przeglądaniu dokumentów

Aby przygotować wersję roboczą pisma w sporze sądowym, prawnicy i asystenci prawni mogą być zmuszeni do przejrzenia obszernych zbiorów złożonych dokumentów, co może im zająć wiele godzin. Dzięki sztucznej inteligencji kancelarie prawne mogą przyspieszyć ręczne wyszukiwanie informacji i przeglądanie dokumentów przez automatyzację wyszukiwania analogicznych spraw i odpowiednich kluczowych kwestii.

Analiza prawna

Ilustracja do wyszukiwania informacji

Wyodrębnianie istotnych informacji

Sekretarze, asystenci prawni i prawnicy mogą wykorzystać rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji do usprawnienia procesu wyszukiwania i przeglądania dokumentów poprzez wyodrębnianie istotnych informacji ze źródeł w celu wsparcia procesów decyzyjnych. Automatyczne wyszukiwanie odwołań pozwala spędzić więcej czasu na analizie kluczowych kwestii mających zastosowanie w danej sprawie.

Zarządzanie cyklem życia umów

Ilustracja do kontraktów

Efektywniejsze zarządzanie kontraktami

Dzięki technologii sztucznej inteligencji pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na aktywne zapobieganie opóźnieniom kontraktowym, łagodzenie ryzyka i dopracowywanie punktów negocjacyjnych oraz mogą skrócić czas analiz kontraktów, przygotowywania wersji roboczych argumentów oraz poszukiwania możliwości odnowienia umów.

Obsługa klienta

ilustracja do obsługi klienta

Podwyższenie jakości obsługi klientów

Technologia sztucznej inteligencji umożliwia prawnikom szybsze wyszukiwanie informacji, na podstawie których podejmują decyzje o dalszych krokach, dzięki czemu zostaje im więcej czasu na rozwiązywanie problemów klientów. Pracownicy administracyjni mogą w czasie zbliżonym do rzeczywistego uzyskiwać lepsze odpowiedzi na typowe pytania, co pozwala przyspieszyć rozwiązywanie problemów i poprawić zadowolenia klientów.

Wdrożenia u klientów

ContractPodAi

Automatyzacja zarządzania umowami

Wykorzystując technologie IBM Watson, ContractPodAi pomaga w łatwym i efektywnym kosztowo zarządzaniu umowami w całym cyklu ich życia. Klienci ContractPodAi odnotowują skrócenie czasu odnawiania umów o ponad 50%.

LegalMation

Oszczędność czasu i zasobów

Firma LegalMation, która stworzyła oparte na sztucznej inteligencji rozwiązanie do analizy reklamacji i tworzenia wczesnych wersji roboczych odpowiedzi, dostrzegła możliwość zapewnienia wsparcia organizacjom prawnym w zakresie oszczędzania czasu, zmniejszania kosztów i przesuwania ograniczonych zasobów tak, aby umożliwić skupienie na kwestiach większej wagi, takich jak przygotowywanie strategii postępowania w sporach sądowych. Szacuje się, że użytkownicy korzystający z aplikacji LegalMation odnotowują zmniejszenie kosztów o około 80%.

QNC GmbH

Usprawnienie komunikacji z klientem

Prawnicy z firmy QNC, korzystający z narzędzi sztucznej inteligencji IBM Watson, porównują pytania klientów z zawartością bazy danych Prime Legal zawierającej 180 000 pytań, na które udzielono odpowiedzi wcześniej, dzięki czemu zazwyczaj są w stanie odpowiedzieć klientowi w czasie krótszym niż godzina.

Polecane rozwiązania

Zacznij od razu

Zobacz praktyczne zastosowanie możliwości produktu IBM Watson Discovery w zakresie sztucznej inteligencji i stwórz własną aplikację AI.