Przegląd

Oszczędność czasu specjalistów

50%

Skrócenie czasu pracy specjalistów, którzy 20% czasu poświęcają na analizę tekstu i zadania związane z wyszukiwaniem.¹

Szybki zwrot z inwestycji

383%

Potencjalny zwrot z inwestycji IT w rozwiązanie IBM Watson Discovery w okresie 13 miesięcy.¹

Generowanie przychodów i zysku

6,1 M USD

Potencjalne korzyści w ciągu trzech lat wynikające ze wzrostu efektywności dzięki wykorzystaniu rozwiązania IBM Watson Discovery.¹

Poznaj potencjalny zwrot z inwestycji (ROI)

Rozwiązania z zakresu przetwarzania języka naturalnego w produkcie IBM Watson® mogą przyczynić się do poprawy wydajności i obniżenia kosztów poprzednich narzędzi.

Przykładowe zastosowania

Analiza ryzyka ubezpieczeniowego

ilustracja przeglądu dokumentów

Zwiększenie efektywności dzięki automatyzacji

Wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji do jednoczesnej analizy wielu dokumentów może przyspieszyć ręczne przeglądy, przyczyniając się do zmniejszenia liczby błędów i zwiększenia produktywności. Pracownicy mogą przekazać czasochłonne, ręczne zadania maszynom i uzyskać oparte na analizie danych rekomendacje dotyczące polis ubezpieczeniowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Takie podejście pozwala nie tylko na skrócenie czasu trwania analizy ryzyka ubezpieczeniowego, ale również korzystnie wpływa na jakość obsługi klienta.

Procesy zarządzania likwidacją szkód

dokumenty do jednej ilustracji

Działania oparte na wiedzy specjalistycznej

Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji mogą usprawnić procesy związane z likwidacją szkód poprzez wyodrębnianie odpowiednich informacji i dostarczenie spostrzeżeń pracownikom firmy ubezpieczeniowej. Dzięki inteligentnemu kierowaniu wniosków o odszkodowanie pracownicy otrzymują rekomendacje dotyczące polis i kwalifikacji, które pomagają określić najlepszy tok postępowania i zmniejszyć liczbę błędów.

Zarządzanie ryzykiem i walką z oszustwami

ilustracja wykrywania wzorców

Wykrywanie wzorców i oszustw

Użycie sztucznej inteligencji zwiększa skuteczność wykrywania oszustw poprzez obserwację charakterystycznych cech nieuczciwych roszczeń. Technologia potrafi analizować różne dokumenty pod kątem występowania charakterystycznych wzorców oszustw obecnych w historycznych punktach danych, aby poddać je analizie przez pracownika przed wypłatą odszkodowania.

Obsługa klienta

ilustracja do obsługi klienta

Umożliwienie agentom szybszego udzielania odpowiedzi

Technologia sztucznej inteligencji umożliwia szybsze wyszukiwanie informacji, na podstawie których można podejmować decyzje o dalszych krokach, dzięki czemu więcej czasu zostaje na rozwiązywanie problemów klientów. Agenci mogą uzyskać dostęp do skuteczniejszych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, co przyspiesza rozwiązywanie problemów i zwiększa zadowolenie klientów.

Wdrożenia u klientów

Everest Reinsurance

Zmiana procesu rozpatrywania wniosków o odszkodowanie

Firma Everest Reinsurance wykorzystała głębokie uczenie do automatyzacji wewnętrznego procesu rozpatrywania wniosków o odszkodowanie. W efekcie zyskała ponad 5 mln dolarów na wzroście składki oraz 3,5 mln dolarów na zwiększeniu efektywności w wielu obszarach analizy ryzyka ubezpieczeniowego i obsługi roszczeń.

Meiji Yasuda Life Insurance Co.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy językowej

Od czasu wdrożenia narzędzi sztucznej inteligencji do analizy danych nieustrukturyzowanych, ubezpieczyciel zanotował obserwował 90% spadek ilości pracy związanej z czytaniem i analizą danych tekstowych oraz oszczędza prawie 1500 godziny pracy rocznie.

Polecane rozwiązania

Zacznij od razu

Zobacz praktyczne zastosowanie możliwości produktu IBM Watson Discovery w zakresie sztucznej inteligencji i stwórz własną aplikację AI.