Przegląd

Oszczędność czasu specjalistów

50%

Skrócenie czasu pracy specjalistów, którzy 20% czasu poświęcają na analizę tekstu i zadania związane z wyszukiwaniem.¹

Szybki zwrot z inwestycji

383%

Potencjalny zwrot z inwestycji IT w rozwiązanie IBM Watson Discovery w okresie 13 miesięcy.¹

Generowanie przychodów i zysku

6,1 M USD

Potencjalne korzyści w ciągu trzech lat wynikające ze wzrostu efektywności dzięki wykorzystaniu rozwiązania IBM Watson Discovery.¹

Poznaj potencjalny zwrot z inwestycji (ROI)

Rozwiązania z zakresu przetwarzania języka naturalnego w produkcie IBM Watson® mogą przyczynić się do poprawy wydajności i obniżenia kosztów poprzednich narzędzi.

Przykładowe zastosowania

Zarządzanie relacjami z klientami

Osoba rozmawiająca przy użyciu laptopa

Zarządzanie relacjami z klientami

Analizując wiele dokumentów jednocześnie, instytucje finansowe mogą wykorzystać technologię sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć ręczne wyszukiwanie informacji na temat pozycji i transakcji wspierających specjalistyczne zarządzanie ryzykiem i doradztwo finansowe. Pracownicy mogą korzystać z identyfikacji wzorców i analiz predykcyjnych do rozpoznawania trendów, zapewniając lepsze doświadczenia i zwiększone przychody klientów.

Badania inwestycyjne

Ilustracja przeglądu dokumentu

Automatyzacja procesu

Firmy z sektora usług finansowych mogą wykorzystać technologię sztucznej inteligencji do usprawnienia badań rynku w celu wyodrębnienia odpowiednich informacji ze źródeł oraz sygnalizowania zmian organizacji i sentymentów. Dzięki automatyzacji elementów procesu badawczego pracownicy z branży usług finansowych mogą tworzyć lepsze raporty i wyceny firm, co pomaga ograniczyć błędy i zmniejszyć koszty zarządzania danymi.

Wsparcie handlowe

Wykres kołowy

Działanie z maksymalną wydajnością

Dzięki technologii sztucznej inteligencji pracownicy z obszaru przetwarzania potransakcyjnego mogą poświęcić więcej czasu na sprawdzanie dokładności informacji, a mniej na znajdowanie odpowiednich szczegółów transakcji w dużych zbiorach danych. Agenci mogą uzyskać dostęp do szczegółów zamówień kupna i sprzedaży w czasie bliskim rzeczywistemu, co pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów i skraca okresy rozliczeniowe.

Wdrożenia u klientów

EquBot

Szybszy dostęp do inteligentniejszych spostrzeżeń

EquBot to firma z branży technologii finansowych tworząca AIEQ – fundusz określany mianem „pierwszego na świecie funduszu ETF opartego na sztucznej inteligencji”. Jego celem jest zapewnienie inwestorom szybszego dostępu do inteligentniejszych spostrzeżeń opartych na szerszych i głębszych zbiorach danych. Wprowadzone rozwiązanie umożliwiło przeanalizowanie raportów branżowych oraz ponad 3000 badań klinicznych na stronach FDA.gov w celu zidentyfikowania możliwości inwestowania w opiekę zdrowotną na wczesnym etapie pandemii COVID-19.

HCBC i EquBot

Odkrywanie nowych możliwości inwestycyjnych

Współpraca HSBC, EquBot i IBM Watson umożliwiła stworzenie pierwszego w swoim rodzaju indeksu opartego na sztucznej inteligencji, który wykorzystuje technologię Watson i sieci neuronowe EquBot w celu odkrywania nowych możliwości inwestycyjnych: AiPEX. Projekt zapewnił ponad 250 mln USD w sprzedaży produktu w ciągu pierwszych kilku miesięcy.

Polecane rozwiązania

Zacznij od razu

Zobacz praktyczne zastosowanie możliwości produktu IBM Watson Discovery w zakresie sztucznej inteligencji i stwórz własną aplikację AI.