Przegląd

Wydobywanie spostrzeżeń z danych

IBM Watson® Discovery umożliwia szybkie tworzenie kognitywnych i opartych na chmurze aplikacji eksploracyjnych, które ujawniają praktycznie użyteczne spostrzeżenia znajdujące się w danych nieustrukturyzowanych. W tym celu wykorzystują funkcje oparte na technologiach przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego.

Cechy

Ekran komputera pokazujący, w jaki sposób narzędzie Smart Document Understanding przetwarza tekst za pomocą technologii uczenia maszynowego

Rozumie strukturę dokumentów

Dzięki opartemu na technologii uczenia maszynowego wizualnemu narzędziu Smart Document Understanding (SDU — inteligenta analiza dokumentów) użytkownicy mogą oznaczać tekst, tak by lepiej zrozumieć kluczowe komponenty dokumentów korporacyjnych, takie jak nagłówki czy tabele. Po dodaniu adnotacji na kilku stronach dokumentów narzędzie SDU samodzielnie uczy się reszty, a następnie pozyskuje odpowiedzi i informacje tylko z właściwie wyselekcjonowanych treści.

ekran komputera pokazujący, w jaki sposób eksploracja treści wykorzystuje technologię przetwarzanie języka naturalnego do rozumienia tekstu

Wyszukiwanie informacji dzięki eksploracji tekstu

Eksploracja treści, wykorzystując technologię przetwarzania języka naturalnego, pozwala zrozumieć kontekst towarzyszący tekstom i występujące w nich relacje. W efekcie w czasie zbliżonym do rzeczywistego można przeszukiwać dokumenty pod kątem wzorców, trendów, anomalii i ewolucji elementów znajdujących się w treści.

Pasek wyszukiwania i znaleziona odpowiedź

Fragmenty treści jako odpowiedzi

Tradycyjne wyszukiwarki korporacyjne wyszukują słowa kluczowe, a następnie wyświetlają użytkownikom końcowym listę odsyłaczy do dokumentów. W odróżnieniu od nich rozwiązanie Watson Discovery pozwala uzyskiwać konkretne fragmenty zawierające potrzebne informacje i towarzyszące im dokumenty źródłowe. To zasługa technologii wyszukiwania semantycznego. Platforma została zaprojektowana tak, by wszystkie niezbędne informacje były łatwo dostępne.

Następne kroki

Zobacz funkcje Watson Discovery w działaniu.