Jak działa usługa Watson Discovery?

Watson Discovery to od początku stworzony dla chmury mechanizm analityczny, który łączy funkcje importowania, przechowywania i wzbogacania danych przy użyciu technologii przetwarzania języka naturalnego. Umożliwia wydobywanie spostrzeżeń z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych dzięki zapytaniom opartym na AI.

Jakie języki obsługuje Watson Discovery?

Watson Discovery obsługuje 11 języków: angielski, arabski, chiński (uproszczony), francuski, hiszpański, japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, portugalski i włoski. Nowe języki są regularnie dodawane. Aktualną ich listę można znaleźć na stronie dokumentacji.

W jaki sposób są ze sobą powiązane rozwiązania Watson Discovery, Watson Natural Language Understanding i Watson Knowledge Studio?

Wszystkie trzy produkty działają niezależnie od siebie. Natural Language Understanding to najlepsza w swojej klasie usługa do analizy tekstu, którą można zintegrować z dotychczasowym procesem przetwarzania danych. Usługa Watson Discovery obejmuje produkt Natural Language Understanding, ale umożliwia również przechowywanie danych przy użyciu wielu opcji importu, a także — jako zaawansowany, od początku stworzony dla chmury mechanizm analityczny — pozwala zadawać złożone zapytania w celu wydobywania spostrzeżeń. Watson Knowledge Studio współpracuje z produktami Discovery i Natural Language Understanding, co umożliwia wyodrębnianie tekstowe obiektów i relacji przy użyciu modeli uczenia maszynowego.

W jaki sposób można skonfigurować usługę Discovery?

Usługa Discovery oferuje wiele sposobów konfiguracji. Na przykład poprzez dostosowywanie mechanizmu przetwarzania języka naturalnego, algorytmu trafności czy procesu importu.

Gdzie można wdrożyć usługę Watson Discovery?

Usługę Watson Discovery można wdrożyć w chmurze publicznej i na płatnych platformach w centrach przetwarzania danych w następujących regionach: południe USA, wschód USA, Sydney, Niemcy. Nowe opcje wdrażania są regularnie dodawane. Aktualną ich listę można znaleźć na stronie dokumentacji.

Gdzie można znaleźć informacje na temat zgodności ze standardami, zabezpieczeń i szyfrowania dotyczące platformy Watson?

Wdrożenie przeprowadzane w środowisku publicznym musi spełniać te same standardy bezpieczeństwa, co pozostałe usługi publiczne Watson Developer Cloud. Opcjom wdrożenia w środowisku prywatnym i dedykowanym towarzyszą ich własne standardy bezpieczeństwa. Informacje o zabezpieczeniach i szyfrowaniu dotyczące platformy Watson można znaleźć tutaj.

Jak wygląda współpraca produktów Discovery i Assistant?

Produktu Watson Discovery można używać razem z produktem Watson Assistant. Rozszerza to podstawowe możliwości produktu Watson Assistant i pozwala na znajdowanie odpowiedzi, gdy przewidywane zastosowania nie wystarczają do pełnego pokrycia szerokiego spektrum ewentualnych pytań.

Jak rozszerzyć możliwości usługi Discovery na przykład o wyszukiwanie obrazów albo treści w pliku audio?

Usłudze Discovery towarzyszy rozbudowany zestaw interfejsów API, a ponadto można ją łatwo zintegrować z innymi produktami systemu Watson, takimi jak Assistant, Knowledge Studio, Speech to Text.

Co, jeśli mam ponad milion dokumentów?

Oferujemy szeroki wybór planów dostosowanych do różnych potrzeb. Jeśli liczba dokumentów przekracza 100 milionów, skontaktuj się z działem sprzedaży.

W jaki sposób usługa Discovery wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI)?

Wszystkie produkty systemu Watson są wyposażone w szereg różnych rozwiązań w dziedzinie AI. Usługa Discovery wykorzystuje mechanizmy AI do optymalizacji m.in. algorytmu trafności czy przetwarzania języka naturalnego.

Z jakiego źródła danych korzysta Watson Discovery News?

Watson Discovery News wykorzystuje kanały wiadomości innych firm jako źródło wiadomości. Nie ujawniamy klientom nazw tych dostawców.

Jak obliczyć cenę na podstawie wykorzystania usługi?

Odwiedź stronę z kalkulatorem cen, dzięki któremu poznasz szacunkowy, zależny od wybranego planu koszt miesięczny.

Jak można zmienić plan na wyższy?

Odwiedź stronę subskrypcji usługi Discovery, na której znajdziesz możliwość zmiany planu na wyższy.

Jak nowa cena usługi Discovery wpłynie na moje konto?

Nie musisz podejmować żadnych działań. Od 1 sierpnia 2018 roku fakturowanie i rozliczanie użycia będzie odbywać się na podstawie nowych cen. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o zmianie cen.

Czy wzbogacanie jest przeprowadzane na całym dokumencie (np. 50 MB), czy też jest ono w pewien sposób ograniczone?

Wzbogacanie obejmuje tylko pierwszych 50 000 znaków dokumentu. Jeśli Twoje dokumenty są dłuższe, weź pod uwagę ich segmentację.

Czy nowe ceny uwzględniają pamięć masową? A może opierają się wyłącznie na liczbie dokumentów Discovery?

Nadal istnieje limit pamięci fizycznej, który można wykorzystać, jednakże zapewniamy taką jej ilość, że wystarcza 98% klientów. Nie gwarantujemy, że limit ten wystarczy do przetworzenia wszystkich dokumentów w Twoim przedsiębiorstwie.