Jak działa usługa Watson Discovery

Usługa IBM Watson Discovery ułatwia budowanie działających w chmurze aplikacji kognitywnych służących do eksploracji, które wydobywają wartościowe spostrzeżenia ukryte w danych nieustrukturyzowanych.

Charakterystyka Watson Discovery

Wbudowany mechanizm przetwarzania języka naturalnego

Usługa Watson Discovery jest dostarczana z wbudowanym mechanizmem przetwarzania języka naturalnego. Wystarczy zaznaczyć kilka opcji, aby móc wydobywać informacje na temat m.in. sentymentów, podmiotów, koncepcji czy ról semantycznych.

Doskonalenie algorytmu trafności

Usługę Discovery może trenować, tak aby zwiększać trafność odpowiedzi na zapytanie z danego korpusu. Po dostarczeniu usłudze Discovery danych treningowych usługa wykorzystuje techniki uczenia maszynowego Watsona do wychwytywania sygnałów w treściach i pytaniach. Następnie usługa zmienia kolejność wyników i wyświetla te najbardziej trafne u góry. W miarę dodawania kolejnych danych treningowych usługa porządkuje zwracane wyniki w coraz bardziej dokładny i wyrafinowany sposób.

Dostosowywanie pod kątem branży

Usługa Discovery może nauczyć się terminów powszechnie używanych w Twojej branży. Wystarczy wykorzystać zbudowany za pomocą rozwiązania Watson Knowledge Studio niestandardowy model uczenia maszynowego, aby skonfigurować nowy sposób wzbogacania korpusu.

Korzyści

Błyskawiczne wyniki

Przetwarzanie danych nie musi być tak pracochłonne. W pełni zarządzana usługa w chmurze oferuje zautomatyzowany import i zintegrowany mechanizm przetwarzania języka naturalnego. Dzięki temu zdecydowanie upraszcza zarządzanie treścią w języku naturalnym.

Analizy dostosowane do branży

Sposób, w jaki mechanizm Discovery analizuje Twój korpus, można dostosować dzięki zintegrowanym technikom uczenia maszynowego, tak aby znajdować najbardziej trafne odpowiedzi. Rozwiązanie Watson Knowledge Studio pozwala nauczyć mechanizm Discovery praktycznego wykorzystywania wiedzy o poszczególnych obiektach i relacjach występujących w Twojej branży lub organizacji.

Sztuczna inteligencja gotowa do działania

Odkrywaj głęboko ukryte związki między danymi za pomocą zaawansowanych, gotowych do użycia funkcji AI — umożliwiających m.in. zadawanie zapytań w języku naturalnym, wyszukiwanie fragmentów, doskonalenie algorytmu trafności, tworzenie wykresów zależności i wykrywanie anomalii.

Wykrywaj ukryte informacje, aby doskonalić obsługę klientów i wykorzystywać wiedzę specjalistyczną z pomocą funkcji AI Watsona.

Osiągnięcia klientów

Wystarczy kilka minut, by zacząć korzystać z usługi Watson Discovery

Rozbuduj aplikację o kognitywny mechanizm przeszukiwania i analizowania treści dzięki usłudze Watson Discovery.