Przegląd

Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa

Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa są integralną częścią serwerów wirtualnych IBM Cloud® for VPC na poziomie instancji, pamięci masowej oraz podsieci.

Aby stworzyć więcej warstw ochrony, można użyć grup zabezpieczeń, list kontroli dostępu do sieci lub obu tych narzędzi.

Wspieraj bezpieczeństwo

Grupy zabezpieczeń

Grupy zabezpieczeń

Grupa zabezpieczeń to zbiór reguł, które określają, czy do powiązanej instancji serwera wirtualnego można dopuścić ruch danych. Działa jako wirtualny firewall, który steruje ruchem dla jednego lub większej liczby serwerów.

Szyfrowanie

Szyfrowanie

Wirtualna chmura prywatna IBM Cloud nie zapewnia funkcji kompleksowego szyfrowania, ale umożliwia ich zastosowanie. Można podłączyć pływający adres IP w taki sposób, aby nic na ścieżce połączenia nie wymuszało odszyfrowywania.

BYOK

BYOK

Model BYOK na poziomie pamięci masowej pozwala użytkownikom na korzystanie z własnych kluczy szyfrowania, a tym samym podnosi poziom bezpieczeństwa.

Cechy

Serwery wirtualne IBM Cloud for VPC

Wbudowane mechanizmy bezpieczeństwa