Przegląd

Przetwarzaj większe ilości danych w znacznie krótszym czasie

Rozszerzalne funkcje sieciowe serwerów wirtualnych IBM Cloud® for VPC zapewniają szybkość sieci.

Warstwa harmonizacji sieci eliminuje ograniczenia zasobników instancji serwera wirtualnego, zapewniając rozległe możliwości ich skalowania. Istnieje możliwość tworzenia wielu wirtualnych chmur prywatnych w regionach wielostrefowych na całym świecie.

Jak to działa

Regiony wielostrefowe

Regiony wielostrefowe

Oferują rozszerzalne funkcje sieciowe, takie jak tworzenie wielu wirtualnych chmur prywatnych w regionach wielostrefowych dostępnych na całym świecie.

Harmonizacja sieci

Harmonizacja sieci

Warstwa harmonizacji sieci obsługuje komunikację sieciową wszystkich instancji serwerów wirtualnych, które znajdują się na wirtualnej chmurze prywatnej IBM Cloud w różnych regionach i strefach. Oferuje więcej opcji dla instancji VPN, usługi równoważenia obciążeń (LBaaS) oraz wiele kart interfejsu sieci wirtualnej (multi-vNIC).

Podsieci

Podsieci

Podsieci są zawarte w jednej strefie i nie mogą obejmować wielu stref, co poprawia bezpieczeństwo, zmniejsza opóźnienia i gwarantuje wysoką dostępność.

Cechy

Serwery wirtualne IBM Cloud for VPC

Dedykowane. Przyjazne dla programistów.

Dostęp do Internetu

Wybieraj spośród trzech opcji dostępu do Internetu.

Bramy publiczne

Podłączaj podsieci do sieci publicznej.

Wzajemne połączenia w wirtualnej chmurze prywatnej

Twórz jedną lub wiele bram tranzytowych.

Pływający adres IP

Rezerwuj pływający adresu IP z puli IBM.

VPN w modelu usługowym

Nawiązuj dobrze zabezpieczone połączenia z sieciami i chmurami prywatnymi.

Zabezpieczony serwer DNS

Zyskaj funkcję rozpoznawania nazwy hosta w sieciach wirtualnej chmury prywatnej.

Równoważenie obciążeń

Wybieraj spośród publicznych lub prywatnych opcji równoważenia obciążeń.

Dedykowane połączenia bezpośrednie

Pomagaj zabezpieczać dane i zapewnij ciągłość biznesową.

Podnoś umiejętności

Zaawansowane operacje sieciowe w wirtualnej chmurze prywatnej IBM Cloud

Przejdź szkolenie w IBM Cloud® Architecture Center i dowiedz się, jak zarządzać opcjami sieci dla jednej lub większej liczby instancji wirtualnej chmury prywatnej IBM Cloud®.