Cechy

Lokalizacje centrum przetwarzania danych na potrzeby wirtualnej chmury prywatnej

1. generacja
• 6 regionów wielostrefowych
• Możliwość wdrożenia w regionach DAL, WDC, FRA, TOK, LON lub SYD
2. generacja
• 4 regiony wielostrefowe
• Możliwość wdrożenia w regionach DAL, WDC, LON, TOK i FRA

Wydajność

1. generacja
• Przepustowość sieciowa na poziomie nawet 16 Gb/s w jednej instancji
• Wdrożenie to kwestia minut
• Lepsza wydajność sieci
2. generacja
• Przepustowość sieciowa na poziomie nawet 80 Gb/s w jednej instancji
• Znacznie skrócone czasy udostępniania

Bezpieczeństwo

1. generacja
• Zarządzanie przez dostawcę lub w modelu BYOK: blokowa pamięć masowa z szyfrowaniem zarządzanym przez dostawcę lub w modelu BYOK (Bring Your Own Key)
2. generacja
• Zarządzanie przez dostawcę lub w modelu BYOK: blokowa pamięć masowa z kluczami szyfrowania zarządzanymi przez dostawcę lub w modelu BYOK, możliwość przypisywania woluminów do kluczy szyfrowania i rotowania tymi kluczami

Zasoby obliczeniowe

Już od USD 0.087 za godzinę.

 • Serwery wirtualne IBM Cloud® for VPC umożliwiają szybkie udostępnianie skalowalnych zasobów obliczeniowych dopasowanych do obsługiwanych przez Ciebie obciążeń.
 • Twórz instancje serwera wirtualnego (VSI), samodzielnie wybierając architekturę procesorów Intel x86 dostosowaną do dynamicznie zmieniających się potrzeb związanych z aplikacjami i oprogramowaniem.
 • Każda architektura procesora udostępnia zestaw predefiniowanych profili instancji, które są zoptymalizowane pod kątem określonych wymogów w zakresie wydajności i pamięci.
 • Korzystaj z niestandardowo szyfrowanych obrazów w przypadku przetwarzania newralgicznych obciążeń.

→ Dowiedz się więcej

Zbliżenie na stelaż pełen serwerów
Pracownicy wynoszący woluminy pamięci masowej z serwerowni

Pamięć masowa

Już od USD 0.12 za GB.

 • Po udostępnieniu instancji serwera IBM Cloud Virtual Server for VPC tworzony jest wolumin blokowy 100 GB o szybkości typowej dla zastosowań ogólnych lub 3 IOPS/gigabajt jako główny wolumin startowy. Jest on następnie przyłączany do instancji.
 • Woluminy blokowej pamięci masowej można tworzyć podczas udostępniania sieci VSI lub VPC lub tworzyć niezależnie od cyklu życia sieci VSI.
 • Podczas udostępniania dodatkowej blokowej pamięci masowej blokowej dla wirtualnej chmury prywatnej można:

→ Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo

 • W związku z tym, że zabezpieczenia są wbudowane w IBM Cloud VPC na poziomie instancji (VSI lub serwera wirtualnego) i podsieci, skuteczna ochrona stanowi integralną część tego rozwiązania.
 • Na poziomie instancji grupy uprawnień funkcjonują jako wirtualne firewalle chroniące aplikacje i inne zasoby powiązane z daną podsiecią.
 • Na poziomie podsieci listy kontroli dostępu sieciowego funkcjonują jako firewalle chroniące daną podsieć.
 • Grupy uprawnień, listy kontroli dostępu lub oba te typy mechanizmów kontrolnych dostępnych dla wirtualnej chmury prywatnej można wykorzystywać na potrzeby drobiazgowego zarządzania bezpieczeństwem.

→ Dowiedz się więcej

Technik pracujący przy złączach w dużym stelażu pełnym serwerów
Kilka stelaży serwerów pokazanych od tyłu

Usługi sieciowe

 • Przeprowadź szybką modernizację wirtualnych zasobów obliczeniowych, korzystając z błyskawicznego udostępniania i szybkich sieci, czyli możliwości oferowanych przez najnowszą, przygotowaną przez IBM z myślą o programistach, infrastrukturę wirtualnej chmury prywatnej. Serwery wirtualne IBM Cloud for VPC zapewniają teraz lepszą wydajność sieci, dzięki czemu możesz przetwarzać dużo więcej danych w dużo krótszym czasie.
 • Większa przepustowość aplikacji na znakomitej platformie dostępnej publicznie. Najnowsza wersja rozwiązania umożliwia jeszcze szybsze udostępnianie instancji serwera wirtualnego.
 • Możliwość tworzenia wielu wirtualnych chmur prywatnych w regionach wielostrefowych na całym świecie, podsieci w różnych strefach, wybór zakresów adresów IP, wirtualne firewalle (grupy uprawnień i sieciowe listy ACL), połączenia VPN między ośrodkami i elastyczne równoważenie obciążenia jako usługa (LBaaS).

→ Dowiedz się więcej

Zacznij od razu

Poznaj dostępne opcje i dowiedz się, jak zacząć tworzyć wirtualną chmurę prywatną na platformie IBM Cloud.