Transformacja centrum przetwarzania danych

Rozszerz i przenieś maszyny wirtualne (VM) do środowiska chmurowego. W ten sposób przeprowadzisz konsolidację wielu centrów przetwarzania danych, zyskasz dodatkowe zasoby lub zastąpisz starzejącą się infrastrukturę najnowszymi innowacjami w chmurze.

Analiza ekonomiczna rozwiązań IBM Cloud For VMware (PDF, 215 kB)

Mężczyzna w serwerowni z wózkiem

Usuwanie skutków katastrofy, ciągłość biznesowa i wysoka dostępność (HA)

Z łatwością stwórz ośrodek usuwania skutków katastrofy lub ośrodek zapasowy działający w chmurze — bez konieczności ponoszenia kosztów i trudów związanych z dodatkową infrastrukturą lokalną. Korzystaj z odporności, jaką zapewnia rozproszenie geograficzne, i profili bezpieczeństwa wbudowanych w chmurę IBM Cloud™. Ponadto przenoszenie danych między ośrodkami IBM Cloud nic nie kosztuje.

Maksymalizacja ciągłości biznesowej dzięki VMware w chmurze (PDF, 277 kB)

Mężczyzna pracujący przy komputerze

Bezpieczeństwo i zgodność obciążeń

Mechanizmy obsługi zabezpieczeń i kontroli dostępu można przenosić do IBM Cloud. Chmura zapewnia najwyższy poziom szyfrowania kluczy do zarządzania dzięki certyfikatowi FIPS 140-2 na poziomie 4. oraz zabezpieczeniom typu BYOK, w których użytkownicy korzystają z własnych kluczy. Dzięki czemu tylko Ty masz dostęp do swoich danych.

Znaczenie bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych w chmurze (PDF, 2,4 MB)

Osoby pracujące w chmurowym centrum przetwarzania

Transformacja i modernizacja obciążeń VMware

Modernizuj obciążenia VMware na platformie Red Hat® OpenShift®. Osiągaj lepsze wyniki biznesowe dzięki nowych technologiom, takim jak sztuczna inteligencja (AI) czy łańcuch bloków, integruj dotychczasowe aplikacje VMware ze strategią wykorzystania chmury hybrydowej i swobodnie twórz innowacje działające zarówno w kontenerach, jak i maszynach wirtualnych VMware.

Modernizacja obciążeń VMware przy użyciu kontenerów w chmurze

Człowiek piszący mazakiem na tablicy

Przypisy

Red Hat® i OpenShift® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Red Hat, Inc. lub jej przedsiębiorstw podporządkowanych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

VMware jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym spółki VMware, Inc. lub jej przedsiębiorstw podporządkowanych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych jurysdykcjach.