Postaw pierwsze kroki w chmurze IBM Cloud

Jednowęzłowa wersja próbna rozwiązania do migracji i modernizacji to szybki sposób, by zacząć korzystać z platformy IBM Cloud™. Korzystając z wersji próbnej, możesz szybko przenieść obciążenia VMware do chmury IBM Cloud, a następnie zmodernizować kilka prostych obciążeń za pomocą kontenerów.

W okresie próbnym możesz korzystać z rozwiązań IBM Cloud Private Hosted i VMware HCX na jednowęzłowym serwerze VMware vCenter Server w instancjach IBM Cloud. To pilotażowe wdrożenie pozwala na ekonomiczne przeniesienie maszyn wirtualnych VMware na platformę IBM Cloud, a następnie na ich zmodernizowanie za pomocą systemu Kubernetes, przy czym wszystko odbywa się z zachowaniem kontroli nad całością zasobów. Możesz więc korzystać z szybkości i skalowalności chmury, utrzymując przy tym ten sam poziom nadzoru i widoczności co w środowisku lokalnym. 

WAŻNE: Jednowęzłowa instancja próbna jest przeznaczona wyłącznie do wdrożenia pilotażowego. Nie można w niej uruchamiać obciążeń produkcyjnych. Wersja próbna jest ważna przez 90 dni. Po tym czasie zostanie automatycznie usunięta.

Wskazówki

Jak złożyć zamówienie

Zobacz szczegółowe omówienie procesu zamawiania, w którym przedstawiono informacje o cenach, serwerach, pojemności pamięci masowej i interfejsach sieciowych.

Jak zarządzać

Dowiedz się, jak udostępnić wersję próbną, monitorować i zarządzać statusem, a także jak skorzystać z asysty podczas migracji.

Jak zainstalować rozwiązanie HCX

Obejrzyj szczegółową instrukcję instalacji rozwiązania VMware Hybrid Cloud Extension (HCX) i przenoszenia za jego pomocą obciążeń.

Zasoby

Usługi IBM Cloud Expert

Eksperci IBM Cloud mogą przeprowadzić Cię przez proces migracji i pomóc Ci w optymalnym wykorzystaniu okresu próbnego.

Usługi IBM Cloud Garage

Zespół IBM Garage opracował nowe sprawdzone procedury działania od początku przeznaczone dla chmury, które pozwalają przyspieszyć modernizację aplikacji.

Dokumentacja

Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat specyfikacji technicznych jednowęzłowej wersji próbnej.

Wymagania wstępne

Wersja próbna jest przeznaczona do przeniesienia 20 prostych wdrożeń lub obciążeń testowych. Odbywa się to za pomocą serwera VMware vCenter Server na platformie IBM Cloud oraz rozwiązań VMware HCX i IBM Cloud Private Hosted. Rozwiązanie Hybridity Bundle (HCX) jest automatycznie instalowane i konfigurowane w chmurze IBM Cloud, automatycznie udostępniony zostaje również lokalny klucz aktywacyjny HCX. W wypadku rozwiązania IBM Cloud Private Hosted system Kubernetes jest jego wbudowanym komponentem, który można od razu wdrożyć, by przy jego użyciu skonteneryzować maksymalnie dwa obciążenia przeniesione do wybranej instancji. Instalacja i konfiguracja niewielkiej topologi programistycznej/testowej rozwiązania IBM Cloud Private Hosted odbywa się automatycznie i trwa zaledwie kilka godzin. Wybrane wymagania wstępne:

  • Rozwiązania VMware vSphere i vCenter Server w wersji 5.5 lub nowszej
  • Rozproszone przełączniki w środowisku vSphere dla maszyn wirtualnych, które będą przenoszone
  • Urządzenie dedykowane HCX Manager Virtual Appliance, które można wdrożyć w sieci prywatnej w środowisku lokalnym, a ponadto zostało autoryzowane do łączenia się z Internetem

Możesz zacząć już za 4000 USD

Skorzystaj z wersji próbnej, by przez 90 dni przenosić i przekształcać aplikacje, testując rozwiązanie IBM Cloud do kompleksowej migracji i modernizacji aplikacji. Koszt licencji zaczyna się od 4000 USD.

Informacje prawne

VMware, logo VMware, VMware vCenter Server i VMware vSphere są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi spółki VMware, Inc. bądź jej jednostek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.