Czym są rozwiązania IBM Cloud for VMware Solutions?

Rozwiązanie IBM Cloud™ for VMware Solutions ułatwi Twojej organizacji wykorzystanie ogromnego potencjału chmury. Przenoś obciążenia VMware do chmury IBM Cloud, wykorzystując narzędzia, technologie i umiejętności dostępne w Twoim środowisku lokalnym. Integracja i automatyzacja procesów z platformą Red Hat® Openshift® przyspieszy innowacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, analizy i nie tylko. 

Czym jest IBM Cloud VMware Solutions Shared (IC4V Shared)?

IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared) wykorzystuje rozwiązanie VMware Cloud Director, by umożliwić przeniesienie maszyn wirtualnych do chmury, i zapewnia najwyższą wydajność i skalowalność. Co więcej, płacisz tylko za wykorzystane zasoby. IBM zarządza Twoją infrastrukturą aż po hiperwizor, dzięki czemu nie musisz martwić się o aktualizacje i naprawy systemu. Zamiast tego możesz skupić się na tworzeniu innowacyjnych aplikacji. 

Czym jest IBM Cloud VMware Solutions Dedicated (IC4V Dedicated)?

Przeznaczona dla jednego podmiotu struktura tego rozwiązania gwarantuje izolację dla zwiększenia bezpieczeństwa danych i zapewnienia zgodności z przepisami. IBM Cloud VMware Solutions Dedicated (IC4V Dedicated) stworzono z myślą o organizacjach pragnących zarządzać aktualizacjami i naprawami oraz sprawować kontrolę nad infrastrukturą aż po hiperwizor. 

W jakich regionach można korzystać z IBM Cloud for VMware Solutions?

Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions Dedicated jest utrzymywane w następujących lokalizacjach: zachód Ameryki Północnej — San Jose, południe Ameryki Północnej — Dallas i Queretaro, wschód Ameryki Północnej — Montreal, Toronto i Waszyngton, Ameryka Południowa — Sao Paulo, Europa — Frankfurt, Amsterdam, Londyn, Mediolan, Oslo, Paryż oraz region Azji i Pacyfiku — Madras, Hongkong, Melbourne, Sydney, Singapur, Seul i Tokio.

Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions Shared jest utrzymywane w południowej części Ameryki Północnej (Dallas). W Europie będzie można z niego skorzystać od drugiej połowy 2020 roku. 

Jakie certyfikaty zgodności posiada IBM Cloud for VMware Solutions?

Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions Dedicated jest zgodne z rozporządzeniami HIPAA oraz RODO i posiada certyfikat Privacy Shield.  Rozwiązanie IC4V Dedicated zostało poddane niezależnej ocenie i jest zgodne z normami SOC 1 typu 2, SOC 2 typu 2, SOC 3 oraz ISO 27001, 27017 i 27018.

Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions Shared jest zgodne z RODO i posiada certyfikat Privacy Shield. Rozwiązanie IC4V Shared zostało poddane niezależnej ocenie i jest zgodne z normami ISO 27001, 27017 i 27018.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu zgodności z normami w chmurze IBM Cloud, odwiedź stronę internetową

Jakie są korzyści z zastosowania rozwiązania IBM Cloud for VMware Solutions?

IBM Cloud to najbezpieczniejsza na świecie chmura klasy korporacyjnej przeznaczona do obsługi obciążeń VMware. 

 • Ten sam poziom widoczności, kontroli i spójności operacyjnej, co w przypadku wykorzystywanego lokalnie hiperwizora na poziomie administracyjnym
 • Odpowiedniej wielkości infrastruktura i wydajność z ponad 100 możliwościami konfiguracji serwerów fizycznych i redukcja całkowitego kosztu użytkowania dzięki bezpłatnemu przenoszeniu danych w sieci prywatnej
 • Dostępność maszyn wirtualnych na poziomie 99,99% w przystępnej architekturze i jedynej chmurze wykorzystującej serwery z certyfikatem SAP do obsługi obciążeń VMware
 • Modernizuj obciążenia VMware z platformą Red Hat OpenShift i modelem PaaS na wszystkich maszynach wirtualnych i w kontenerach
 • Najwyższy poziom zarządzania kluczami szyfrowania z certyfikatem FIPS 140-2 Level 4 i modelem BYOK
 • Jeden z największych na świecie operatorów obciążeń VMware z 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii VMware

Jakie są opcje licencji na rozwiązania VMware?

Każde z rozwiązań IBM Cloud for VMware Solutions jest dostępne w różnych opcjach wdrożenia: jako rozwiązanie samozarządzane lub zarządzane. Infrastruktura, oprogramowanie i wsparcie dla tych opcji są uwzględnione w miesięcznej subskrypcji. Nie ma konieczności podpisywania umów — możesz skalować rozwiązanie w górę i w dół w dowolnym momencie. 

 W opcji samozarządzanej możliwe jest wykupienie subskrypcji miesięcznej lub wykorzystanie posiadanej licencji ELA. Licencje IBM Cloud są dostępne jako comiesięczna subskrypcja i korzystnie rozliczane na podstawie liczby procesorów.

W opcji zarządzanej licencje VMware zaliczają się do ceny rozwiązania. Rozwiązanie to działa w oparciu o infrastrukturę współużytkowaną przez wiele podmiotów, a jego wykorzystanie rozliczane jest w wysoce skalowalnym modelu godzinowym.

Jakie są modele rozliczania według wykorzystania w przypadku IBM Cloud for VMware Solutions?

Produkt IC4V Shared jest oferowany w dwóch modelach konsumpcji: na żądanie i w systemie rezerwacji. W modelu na żądanie zasoby obliczeniowe są udostępniane w zależności od potrzeb użytkownika i rozliczane godzinowo. Model ten sprawdzi się najlepiej, jeśli maszyny wirtualne działają przez krótki czas lub w przypadku zmiennego zapotrzebowania na zasoby obliczeniowe, na przykład w trakcie przenoszenia zasobów między chmurami (cloud bursting) lub obsługiwania obciążeń, które nie są kluczowe dla działalności przedsiębiorstwa. 

W przypadku systemu rezerwacji klienci mogą z góry zarezerwować zasoby obliczeniowe, przez co gwarantują sobie dostęp do nich. Model ten jest rozliczany raz w miesiącu. Wszystkie zasoby poza zasobami obliczeniowymi — takie jak pamięć i ruch wychodzący — w obu modelach są rozliczane w oparciu o zużycie.

Czy muszę przeszkolić moich pracowników lub zmienić narzędzia?

Nie, IBM Cloud for VMware Solutions od początku zapewnia pełny dostęp do stosu VMware.  Klienci mogą przenosić obciążenia między chmurami bez zmian w aplikacjach, narzędziach i skryptach oraz bez potrzeby inwestowania w nowe zasoby i umiejętności. 

Czy rozwiązania IBM Cloud for VMware Solutions są drogie w porównaniu do tych oferowanych przez innych dostawców chmury?

W porównaniu z innymi dostawcami chmura IBM Cloud oferuje elastyczne opcje płatności.  Na przykład rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions jest dostępne w modelu comiesięcznych opłat bez dodatkowych zobowiązań, podczas gdy rozwiązanie VMC od AWS jest rozliczane na żądanie: godzinowo, w cyklach rocznych i trzyletnich.  W dodatku przesyłanie danych w obrębie chmury IBM Cloud jest darmowe.

Oprócz tego IBM Cloud oferuje dedykowaną infrastrukturę dla obciążeń VMware współużytkowaną przez wiele podmiotów, zapewniając klientom elastyczność i umożliwiając korzystną cenowo obsługę obciążeń rozwojowych/testowych oraz newralgicznych w specjalnie do tego przeznaczonym środowisku.

Dlaczego mam przenosić aplikacje do innej chmury, skoro już korzystam z AWS, Azure, GCP, itd.?

Wykorzystywanie zasobów chmury publicznej przynosi wiele korzyści. Pod pewnymi względami IBM Cloud znacząco różni się od innych chmur.  Przykłady: 

 • Certyfikaty najlepszych mechanizmów ochrony danych w branży z technologią bezpieczeństwa KYOK
 • Darmowy przesył danych między centrami przetwarzania danych w obrębie prywatnej sieci IBM
 • Skuteczniejsza ochrona danych, która rozdziela ruch sieciowy na trzy strumienie: prywatny, publiczny oraz strumień zarządzania   
 • W przeciwieństwie do konkurencji IBM nie wykorzystuje danych klientów do szkolenia własnych modeli opartych na sztucznej inteligencji
 • Nagradzany, jednolity interfejs użytkownika w chmurze 

Dlaczego nie przenosić i modernizować obciążeń w chmurze bezpośrednio z firmą VMware?

Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions zostało opracowane we współpracy z firmą VMware i stanowi pierwsze rozwiązanie chmurowe stworzone specjalnie dla obciążeń VMware. Dostęp do IBM Cloud for VMware Solutions można uzyskać za pośrednictwem przedstawiciela handlowego VMware.

Czy IBM oferuje usługi zarządzane?

Tak! Współpracując z zespołem IBM Cloud Professional Services można opracować rozwiązania VMware i wdrożyć je na serwerach fizycznych. Zespół IBM Cloud Professional Services służy pomocą przy wdrożeniu, przenoszeniu obciążeń i zarządzaniu środowiskiem chmurowym. Chmura IBM Cloud staje się przedłużeniem Twoich centrów przetwarzania danych. 

Rozpocznij

Poznaj dodatkowe szczegóły produktu i zacznij z niego korzystać, odwiedzając stronę VMware lub korzystając z konsoli IBM Cloud.

Przypisy

VMware jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki VMware, Inc. lub jej przedsiębiorstw podporządkowanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Red Hat® i OpenShift® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi spółki Red Hat, Inc. lub jej przedsiębiorstw podporządkowanych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.