Co wyróżnia ofertę IBM

Kontrola

Wykorzystaj rozwiązanie VMware HCX, by przenieść obciążenia VMware do chmury IBM Cloud™ bez rezygnowania z kontroli uprawnień administracyjnych, dostępnej w środowisku lokalnym.

Innowacja

Swobodnie wprowadzaj innowacje w kontenerach i maszynach wirtualnych, używając do tego rozwiązania IBM Cloud Private Hosted opartego na systemie Kubernetes.

Bezpieczeństwo

Zyskaj scentralizowany podgląd systemu, by za pomocą rozwiązania VMware NSX-T wymuszać realizację strategii ochrony sieci we wszystkich kontenerach.

Zintegruj swoje dotychczasowe inwestycje w technologię VMware, tworząc hybrydową infrastrukturę w chmurze

Usługa IBM Cloud Kubernetes

Zarządzaj kontenerami, wykorzystując możliwość błyskawicznego wdrażania aplikacji integrujących zaawansowane usługi, takie jak IBM Watson® lub łańcuch bloków.

VMware NSX-T

Zautomatyzuj implementację strategii sieciowych i obiektów oraz mikrosegmentację, wykorzystując do tego platformę NSX-T do ochrony i wirtualizacji sieci.

IBM Cloud Private Hosted

Zaimplementuj w swojej infrastrukturze skalowalną, chmurową platformę Open Source, która pozwoli Ci na zarządzanie samoobsługowymi funkcjami wdrożenia, zabezpieczeniami, danymi, analizami i wieloma innymi zasobami.

Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe postawić pierwszy krok?

Przenoś i modernizuj aplikacje w chmurze IBM Cloud.