Zaoszczędź 1000 USD

Uzyskaj środki w wysokości 1000 USD, które możesz wykorzystać na nowe zasoby wirtualnej chmury prywatnej, w tym serwery, pamięć masową i systemy równoważenia obciążenia.

Przegląd

Cennik wirtualnej chmury prywatnej

Serwer wirtualny IBM Cloud® for VPC składa się z komponentów, które obejmują instancje serwera wirtualnego, przesyłanie danych przez internet, systemy równoważenia obciążenia, sieci VPN i blokową pamięć masową.  Każdy z tych komponentów jest wyceniany oddzielnie i stanowi część całkowitej opłaty za wirtualną chmurę prywatną IBM Cloud.  Warstwy usług są powiązane z kontem użytkownika, a nie z określoną wirtualną chmurą prywatną.

Wszystkie kwoty są podane w dolarach amerykańskich. Wykorzystanie serwera wirtualnego jest obliczane co sekundę, ale dane są przedstawiane w interwałach godzinnych.

Zawartość oferty wirtualnej chmury prywatnej w zależności od ceny

Profile serwera wirtualnego

Profile serwera wirtualnego

Profil łączy w sobie atrybuty instancji, takie jak liczba procesorów wirtualnych, ilość pamięci RAM i przepustowość sieci. Wybierz profil zrównoważony, obliczeniowy lub pamięciowy oraz opcje hosta dedykowanego dla jednego podmiotu użytkującego.

Regionalne ceny systemów operacyjnych

Regionalne ceny systemów operacyjnych

Uzyskaj informacje na temat regionalnych podwyżek cen oraz wersji darmowych i premium systemów operacyjnych.

Więcej cen komponentów

Więcej cen komponentów

Zapoznaj się z cenami transferu danych, systemu równoważenia obciążenia, sieci VPN i pamięci masowej.

IBM Flow Logs for VPC

IBM Flow Logs for VPC

Zbieraj, przechowuj i prezentuj informacje na temat ruchu IP przechodzącego w obie strony przez interfejsy sieciowe w obrębie wirtualnej chmury prywatnej.

Zniżki za długotrwałe użytkowanie

Zniżki za długotrwałe użytkowanie

Im więcej korzystasz, tym więcej oszczędzasz. Zobacz, w jaki sposób upusty są stosowane do podstawowej stawki godzinowej w miarę postępu użytkowania w ciągu miesiąca.

Profile serwera wirtualnego: dla wielu podmiotów użytkujących, kluczowa wydajność

Opcje profilu zrównoważonego

Najlepsze rozwiązanie w przypadku typowych obciążeń w chmurze. Wybierz dostępność według regionu. Zobacz wszystkie opcje według regionu w dokumentacji profilu.

Wyświetl dokumentację produktu

Profile Cena za godzinę Procesor wirtualny GB pamięci RAM Pamięć masowa instancji (GB) Limit przepustowości sieci (Gb/s)

profile oparte na architekturze x86
bx2-2x8
bx2d-2x8
bx2-4x16
bx2d-4x16
bx2-8x32
bx2d-8x32
bx2-16x64
bx2d-16x64
bx2-32x128
bx2d-32x128
bx2-48x192
bx2d-48x192
bx2-64x256
bx2d-64x256
bx2-96x384
bx2d-96x384
bx2-128x512
bx2d-128x5120,096 USD
0,104 USD
0,192 USD
0,208 USD
0,384 USD
0,417 USD
0,768 USD
0,834 USD
1,536 USD
1,668 USD
2,305 USD
2,502 USD
3,073 USD
3,336 USD
4,609 USD
5,004 USD
6,146 USD
6,672 USD2
2
4
4
8
8
16
16
32
32
48
48
64
64
96
96
128
1288
8
16
16
32
32
64
64
128
128
192
192
256
256
384
384
512
512
75

150

300

600

1200

1800

2400

3600

48004
4
8
8
16
16
32
32
64
64
80
80
80
80
80
80
80
80

Profile oparte na architekturze s390x
bz2-1x4
bx2-2x8
bx2-4x16
bx2-8x32
bx2-16x640,115 USD
0,230 USD
0,460 USD
0,920 USD
1,840 USD1
2
4
8
164
8
16
32
64

2
4
8
16
32

Opcje profilu obliczeniowego

Najlepsze rozwiązanie w przypadku obciążeń wymagających intensywnego wykorzystania procesora. Wybierz dostępność według regionu. Zobacz wszystkie opcje według regionu w dokumentacji profilu.

Wyświetl dokumentację produktu

Profile Cena za godzinę Procesor wirtualny GB pamięci RAM Pamięć masowa instancji (GB) Limit przepustowości sieci (Gb/s)

profile oparte na architekturze x86
cx2-2x4
cx2d-2x4
cx2-4x8
cx2d-4x8
cx2-8x16
cx2d-8x16
cx2-16x32
cx2d-16x32
cx2-32x64
cx2d-32x64
cx2-48x96
cx2d-48x96
cx2-64x128
cx2d-64x128
cx2-96x192
cx2d-96x192
cx2-128x256
cx2d-128x2560,085 USD
0,093 USD
0,170 USD
0,186 USD
0,340 USD
0,373 USD
0,680 USD
0,746 USD
1,360 USD
1,492 USD
2,040 USD
2,238 USD
2,721 USD
2,984 USD
4,081 USD
4,475 USD
5,441 USD
5,967 USD2
2
4
4
8
8
16
16
32
32
48
48
64
64
96
96
128
1284
8
8
8
16
16
32
32
64
64
96
96
128
128
192
192
256
256
75

150

300

600

1200

1800

2400

3600

48004
8
8
8
16
16
32
32
64
64
80
80
80
80
80
80
80
80

Profile oparte na architekturze s390x
cz2-2x4
cz2-4x8
cz2-8x16
cx2-16x320,198 USD
0,396 USD
0,793 USD
1,586 USD2
4
8
164
8
16
32
4
8
16
32

Opcje profilu pamięciowego

Najlepsze rozwiązanie w przypadku obciążeń wymagających dużej ilości pamięci. Wybierz dostępność według regionu. Zobacz wszystkie opcje według regionu w dokumentacji profilu.

Wyświetl dokumentację produktu

Profile Cena za godzinę Procesor wirtualny GB pamięci RAM Pamięć masowa instancji (GB) Limit przepustowości sieci (Gb/s)

profile oparte na architekturze x86
mx2-2x16
mx2d-2x16
mx2-4x32
mx2d-4x32
mx2-8x64
mx2d-8x64
mx2-16x128
mx2d-16x128
mx2-32x256
mx2d-32x256
mx2-48x384
mx2d-48x384
mx2-64x512
mx2d-64x512
mx2-96x768
mx2d-96x768
mx2-128x1024
mx2d-128x10240,124 USD
0,132 USD
0,248 USD
0,265 USD
0,497 USD
0,530 USD
0,994 USD
1,059 USD
1,987 USD
2,119 USD
2,981 USD
3,178 USD
3,974 USD
4,237 USD
5,961 USD
6,356 USD
7,949 USD
8,475 USD2
2
4
4
8
8
16
16
32
32
48
48
64
64
96
96
128
12816
16
32
32
64
64
128
128
256
256
384
384
512
512
768
768
1024
1024
75

150

300

600

1200

1800

2400

3600

48004
4
8
8
16
16
32
32
64
64
80
80
80
80
80
80
80
80

Profile oparte na architekturze s390x
mz2-2x16
mz2-4x32
mz2-8x64
mz2-16x1280,305 USD
0,610 USD
1,220 USD
2,439 USD2
4
8
1616
32
64
128
4
8
16
32

Profile serwera wirtualnego: dla wielu podmiotów użytkujących, wysoka wydajność

Z bardzo wysoką ilością pamięci

Profile Cena za godzinę Procesor wirtualny GB pamięci RAM Sieć (Gb/s) Pamięć masowa instancji (GB) Dyski pamięci masowej instancji
vx2d-2x28
0,207 USD
2
28
4
60
1x60
vx2d-4x56
0,414 USD
4
56
8
120
1x120
vx2d-8x112
0,827 USD
8
112
16
240
1x240
vx2d-16x224
1,655 USD
16
224
32
480
1x480
vx2d-44x616
4,550 USD
44
616
80
1320
1x1320
vx2d-88x1232
9,100 USD
88
1232
80
2640
2x1320
vx2d-144x2016
14,891 USD
144
2016
80
4320
2x2160
vx2d-176x2464
18,200 USD
176
2464
80
5280
2x2640

Z ultrawysoką ilością pamięci

Profile Procesor wirtualny GB pamięci RAM Sieć (Gb/s) Pamięć masowa instancji (GB) Cena (na podstawie algorytmu)
ux2d-2x56
2
56
2
1 x 60
0,384 USD
ux2d-4x112
4
112
4
1 x 120
0,769 USD
ux2d-8x224
8
224
8
1 x 240
1,537 USD
ux2d-16x448
16
448
16
1 x 480
3,074 USD
ux2d-36x1008
36
1008
36
1 x 1080
6,917 USD
ux2d-48x1344
48
1344
80
2 x 720
9,223 USD
ux2d-72x2016
72
2016
72
2 x 1080
13,834 USD
ux2d-100x2800
100
2800
80
2 x 1500
19,214 USD
ux2d-200x5600
200
5600
80 (limit)
2 x 3000
38,428 USD

Profile z procesorem graficznym

Profile Procesor wirtualny GB pamięci RAM Procesor graficzny Typ procesora graficznego Maksymalna przepustowość Cena
gx2-8x64x1v100
8
64
1
V100-16GB PCIe
16 Gb/s
2,497 USD
gx2-16x128x1v100
16
128
1
V100-16GB PCIe
32 Gb/s
2,994 USD
gx2-16x128x2v100
16
128
2
V100-16GB PCIe
32 Gb/s
4,999 USD
gx2-32x256x2v100
32
256
2
V100-16GB PCIe
64 Gb/s
5,987 USD

Opcje hosta dedykowanego

Najlepsze rozwiązanie w przypadku obciążeń z jednym podmiotem użytkującym.

Profile Cena za godzinę Procesor wirtualny GB pamięci RAM Pamięć masowa instancji (GB) Limit przepustowości sieci (Gb/s)
bx2-host-152x608
8,03 USD
152
608
100
bx2d-host-152x608
8,71 USD
152
608
5700
100
cx2-host-152x304
7,11 USD
152
304
100
cx2d-host-152x304
7,39 USD
152
304
5700
100
mx2-host-152x1216
10,39 USD
152
1216
100
mx2d-host-152x1216
11,07 USD
152
1216
5700
100
ux2d-200x5600
42,27 USD
200
5600
2 x 3000
80
vx2d-host-176x2464
20,02 USD
176
2464
5280
80

Ceny: Serwery wirtualne dla wirtualnej chmury prywatnej

Ceny pamięci masowej

Koszt jest obliczany na podstawie ilości danych przechowywanych miesięcznie, chyba że czas trwania jest krótszy niż 1 miesiąc.

Poziom Region geograficzny Region Oferta miesięczna Oferta godzinowa

3 IOPS/GB

DAL
WDC
TOR
LON
FRA
TOK
OSA
SYD
SAO

US-SOUTH
US-EAST
CA-TOR
EU-GB
EU-DE
JP-TOK
JP-OSA
AU-SYD
BR-SAO

0,08 USD
0,08 USD
0,08 USD
0,09 USD
0,09 USD
0,09 USD
0,09 USD
0,10 USD
0,10 USD

0,000110 USD
0,000110 USD
0,000113 USD
0,000117 USD
0,000121 USD
0,000124 USD
0,000124 USD
0,000132 USD
0,000132 USD

5 IOPS/GB

DAL
WDC
TOR
LON
FRA
TOK
OSA
SYD
SAO

US-SOUTH
US-EAST
CA-TOR
EU-GB
EU-DE
JP-TOK
JP-OSA
AU-SYD
BR-SAO

0,14 USD
0,14 USD
0,14 USD
0,15 USD
0,15 USD
0,16 USD
0,16 USD
0,17 USD
0,17 USD

0,000192 USD
0,000192 USD
0,000198 USD
0,000205 USD
0,000211 USD
0,000217 USD
0,000217 USD
0,000230 USD
0,000230 USD

10 IOPS/GB

DAL
WDC
TOR
LON
FRA
TOK
OSA
SYD
SAO

US-SOUTH
US-EAST
CA-TOR
EU-GB
EU-DE
JP-TOK
JP-OSA
AU-SYD
BR-SAO

0,48 USD
0,48 USD
0,49 USD
0,51 USD
0,53 USD
0,54 USD
0,54 USD
0,58 USD
0,58 USD

0,0006580 USD
0,0006580 USD
0,0006777 USD
0,0007041 USD
0,0007238 USD
0,0007435 USD
0,0007435 USD
0,0007896 USD
0,0007896 USD

Niestandardowe IOPS*

DAL
WDC
TOR
LON
FRA
TOK
OSA
SYD
SAO

US-SOUTH
US-EAST
CA-TOR
EU-GB
EU-DE
JP-TOK
JP-OSA
AU-SYD
BR-SAO

0,07 USD
0,07 USD
0,07 USD
0,07 USD
0,08 USD
0,08 USD
0,08 USD
0,08 USD
0,08 USD

0,000096 USD
0,000096 USD
0,000099 USD
0,000103 USD
0,000106 USD
0,000108 USD
0,000108 USD
0,000115 USD
0,000115 USD

Niestandardowe GB*

DAL
WDC
TOR
LON
FRA
TOK
OSA
SYD
SAO

US-SOUTH
US-EAST
CA-TOR
EU-GB
EU-DE
JP-TOK
JP-OSA
AU-SYD
BR-SAO

0,10 USD
0,10 USD
0,10 USD
0,11 USD
0,11 USD
0,11 USD
0,11 USD
0,12 USD
USD 0.12

0,000137 USD
0,000137 USD
0,000141 USD
0,000147 USD
0,000151 USD
0,000155 USD
0,000155 USD
0,000164 USD
0,000164 USD

*Uwaga: łączna cena poziomu niestandardowego IOPS = USD/IOP + USD/GB.

Konfiguracja i wycena

Ceny pamięci masowej

Koszt jest obliczany na podstawie ilości danych przechowywanych miesięcznie, chyba że czas trwania jest krótszy niż 1 miesiąc.

Poziom Region geograficzny Region Oferta miesięczna Oferta godzinowa
Obraz stanu
DAL
US-SOUTH
USD 0.05
0,000068 USD
Wszystkie poziomy (3 IOPS, 5 IOPS, 10 IOPS)
WDC
US-EAST
USD 0.05
0,000068 USD
TOR
CA-TOR
USD 0.05
0,000071 USD
LON
EU-GB
USD 0.05
0,000073 USD
FRA
EU-DE
0,06 USD
0,000075 USD
TOK
JP-TOK
0,06 USD
0,000077 USD
OSA
JP-OSA
0,06 USD
0,000077 USD
SYD
AU-SYD
0,06 USD
0,000082 USD
SAO
BR-SAO
0,06 USD
0,000082 USD

Więcej cen komponentów

Transfer danych internetowych (za GB)

Dotyczy ruchu opuszczającego wirtualną chmurę prywatną

Powrót do początku

Ilość danych US EU-DE EU-GB JP-TOK JP-OSA AU-SYD
Przesyłanie danych w obrębie strefy
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Między strefami w tym samym regionie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Wykorzystanie bramy publicznej (PGW)
Bezpłatnie (opłaty są naliczane tylko w przypadku pływającego IP używanego przez PGW)
Bezpłatnie (opłaty są naliczane tylko w przypadku pływającego IP używanego przez PGW)
Bezpłatnie (opłaty są naliczane tylko w przypadku pływającego IP używanego przez PGW)
Bezpłatnie (opłaty są naliczane tylko w przypadku pływającego IP używanego przez PGW)
Bezpłatnie (opłaty są naliczane tylko w przypadku pływającego IP używanego przez PGW)
Bezpłatnie (opłaty są naliczane tylko w przypadku pływającego IP używanego przez PGW)
0–5 GB
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
Bezpłatnie
6 – 10 000 GB
0,087 USD/GB
0,096 USD/GB
0,093 USD/GB
0,098 USD/GB
0,098 USD/GB
0,104 USD/GB
10 001 – 50 000 GB
0,083 USD/GB
0,091 USD/GB
0,089 USD/GB
0,094 USD/GB
0,094 USD/GB
0,100 USD/GB
50 001 – 150 000 GB
0,07 USD/GB
0,077 USD/GB
0,075 USD/GB
0,079 USD/GB
0,079 USD/GB
0,084 USD/GB
Ponad 150 000 GB
0,05 USD/GB
0,055 USD/GB
0,054 USD/GB
0,057 USD/GB
0,057 USD/GB
0,060 USD/GB

Konfiguracja i wycena

Konfiguracja i wycena

Konfiguracja i wycena

Konfiguracja i wycena

Konfiguracja i wycena

Konfiguracja i wycena

Konfiguracja i wycena

IBM Cloud® VPN for VPC

Dane rozliczane na poziomie wirtualnej chmury prywatnej

Powrót do początku

Region Cena połączenia (za godzinę) Cena instancji (za godzinę)
US-SOUTH (Dallas)
0,04 USD
0,045 USD
US-EAST (Waszyngton, DC)
0,04 USD
0,045 USD
EU-DE (Frankfurt)
0,044 USD
0,0495 USD
JP-TOK (Tokio)
0,0452 USD
0,05085 USD
JP-OSA (Osaka)
0,0452 USD
0,05085 USD
EU-GB (Londyn)
0,0428 USD
0,04815 USD
AU-SYD (Sydney)
0,048 USD
0,054 USD

Konfiguracja i wycena

Konfiguracja i wycena

Konfiguracja i wycena

Ceny systemu równoważenia obciążenia dla wirtualnej chmury prywatnej

System równoważenia obciążenia aplikacji dla wirtualnej chmury prywatnej

Ceny systemu równoważenia obciążenia aplikacji dla wirtualnej chmury prywatnej¹

Region Cena za godzinę używania instancji Cena przetwarzania danych
US-SOUTH (Dallas)
0,028 USD/godz.
0,008 USD/GB
EU-DE (Frankfurt)
0,028 USD/godz.
0,009 USD/GB
EU-GB (Londyn)
0,027 USD/godz.
0,009 USD/GB
AU-SYD (Sydney)
0,030 USD/godz.
0,010 USD/GB
JP-TOK (Tokio) / JP-OSA (Osaka)
0,028 USD/godz.
0,009 USD/GB
US-EAST (Waszyngton, DC)
0,025 USD/godz.
0,008 USD/GB
SAO (Sao Paulo)
0,03360 USD/godz.
0,096 USD/GB
CA-TOR (Toronto)
0,02884 USD/godz.
0,00824 USD/GB

IBM Cloud® Network Load Balancer for VPC

Ceny systemu równoważenia obciążenia sieciowego dla wirtualnej chmury prywatnej²

Region Cena za godzinę używania instancji Cena przetwarzania danych
US-SOUTH (Dallas)
0,02500 USD/godz.
0,00600 USD/GB
EU-DE (Frankfurt)
0,02750 USD/godz.
0,00660 USD/GB
EU-GB (Londyn)
0,02675 USD/godz.
0,00642 USD/GB
AU-SYD (Sydney)
0,03000 USD/godz.
0,00720 USD/GB
JP-TOK (Tokio) / JP-OSA (Osaka)
0,02825 USD/godz.
0,00678 USD/GB
US-EAST (Waszyngton, DC)
0,02500 USD/godz.
0,00600 USD/GB
SAO (Sao Paulo)
0,03000 USD/godz.
0,00720 USD/GB
CA-TOR (Toronto)
0,02575 USD/godz.
0,00618 USD/GB

IBM Flow Logs for VPC

Cena za GB miejsca na metadane/dzienniki

Powrót do początku

Region Ilość danych Cena
 • US
 • 0–5 GB
 • 5 GB – 72 TB
 • Bezpłatnie
 • 0,10 USD/GB
 • EU-DE (Frankfurt)
 • 0–5 GB
 • 5 GB – 72 TB
 • Bezpłatnie
 • 0,10 USD/GB
 • AU-SYD (Sydney)
 • 0–5 GB
 • 5 GB – 72 TB
 • Bezpłatnie
 • 0,10 USD/GB
 • JP-TOK (Tokio)
 • 0–5 GB
 • 5 GB – 72 TB
 • Bezpłatnie
 • 0,10 USD/GB
 • JP-OSA (Osaka)
 • 0–5 GB
 • 5 GB – 72 TB
 • Bezpłatnie
 • 0,10 USD/GB
 • EU-LON (Londyn)
 • 0–5 GB
 • 5 GB – 72 TB
 • Bezpłatnie
 • 0,10 USD/GB

Ceny: Serwery wirtualne dla wirtualnej chmury prywatnej

Ceny regionalne

Region utworzenia instancji serwera wirtualnego

Powrót do początku

Region Podwyżka cen
AU-SYD (Sydney)
20%
CA-TOR (Toronto)
3%
EU-DE (Frankfurt)
10%
EU-GB (Londyn)
7%
JP-TOK (Tokio)
13%
JP-OSA (Osaka)
13%
US-EAST (Waszyngton, DC)
0%
US-SOUTH (Dallas)
0%

Bezpłatne systemy operacyjne

Niektóre systemy operacyjne są dostępne bezpłatnie

Powrót do początku

System operacyjny Wersja
CentOS
7.latest
Ubuntu LTS
18.04 (co najmniej)
Debian
8.latest, 9.latest (co najmniej)

Dostępne są systemy operacyjne i dodatki premium

Systemy operacyjne premium

Powrót do początku

System operacyjny premium Wersja Wielkość instancji serwera wirtualnego Cena
Red Hat® Enterprise Linux®
7.x
1–4 vCPU
0,06 USD za VSI/godzinę
Red Hat Enterprise Linux
7.x
5+ vCPU
0,12 USD na VSI/godzinę
Microsoft® Windows Server
2012, 2012 R2, 2016, 2019
0,04 USD za vCPU/godzinę

Zniżki za długotrwałe użytkowanie

Zniżki za długotrwałe użytkowanie to automatyczne upusty względem regularnych lub podstawowych stawek godzinowych za instancje serwerów wirtualnych. Zniżki te rosną w miarę czasu działania instancji w ciągu miesiąca rozliczeniowego. Jeśli instancja działa cały miesiąc, zastosowane zniżki za długotrwałe użytkowanie będą równe maksymalnym łącznym oszczędnościom w wysokości 10% sumy miesięcznej według podstawowej stawki godzinowej. Instancje działające częściowo w ciągu miesiąca (co najmniej przez 21% czasu) nadal będą generowały zniżki za długotrwałe użytkowanie, ale w mniejszym stopniu.

W miarę postępu użytkowania w ciągu miesiąca, do podstawowej stawki godzinowej stosowane są następujące zniżki:

Powrót do początku

Poziomy godzin użycia w miesiącu % naliczanej stawki godzinowej
0% – 20%
Podstawowa stawka godzinowa
21% – 40%
95% podstawowej stawki godzinowej
41% – 60%
90% podstawowej stawki godzinowej
61% – 80%
85% podstawowej stawki godzinowej
81% – 100%
80% podstawowej stawki godzinowej

Szczegóły zniżki za długotrwałe użytkowanie

Procentowa zniżka od podstawowej stawki godzinowej widoczna dla każdego poziomu dotyczy tylko godzin użytkowania na tym poziomie, a nie wszystkich godzin użytkowania w miesiącu. Jeśli na przykład w danym miesiącu jest 730 godzin, to na każdy poziom przypada 146 godzin użytkowania. Za pierwsze 146 godzin użytkowania naliczana jest podstawowa stawka godzinowa, za kolejne 146 godzin użytkowania naliczana jest stawka w wysokości 95% podstawowej stawki godzinowej itd.

Zniżki za długotrwałe użytkowanie dotyczą tylko podstawowych stawek godzinowych za instancje.  Nie mają one zastosowania do oprogramowania, pamięci masowej, sieci ani innych opłat. Zniżki za długotrwałe użytkowanie resetują się na początku każdego nowego miesiąca rozliczeniowego.  Dla celów rozliczeniowych liczba godzin w miesiącu obliczana jest na podstawie rzeczywistych godzin (24 godziny x liczba dni w miesiącu).

Obliczenia

Obliczenia dotyczące długotrwałego użytkowania

Aby określić miesięczną sumę z uwzględnieniem zniżki za długotrwałe użytkowanie:

1. Oblicz sumę dla każdego poziomu użytkowania za pomocą poniższego wzoru.

Liczba godzin użytkowania na danym poziomie x (stawka godzinowa profilu x % stawki godzinowej naliczanej dla danego poziomu).

2. Dodaj sumy wszystkich poziomów użytkowania, aby otrzymać nową sumę miesięczną.

Na przykład: użytkownik korzysta z instancji serwera wirtualnego 16x64 z podstawową stawką godzinową 0,795 USD przez cały miesiąc, co daje w sumie 730 godzin. W miarę postępu użytkowania w ciągu miesiąca zniżki są obliczane w następujący sposób:

Poziomy godzin użytkowania w miesiącu % naliczanej stawki godzinowej Obliczenia dotyczące poziomów Suma dla danego poziomu
0% – 20% (146 godzin)
Podstawowa stawka godzinowa (0,795 USD)
(146 x 0,795)
116,07 USD
21% – 40% (146 godzin)
95% podstawowej stawki godzinowej
(146 x (0,795 x 0,95))
110,27 USD
41% – 60% (146 godzin)
90% podstawowej stawki godzinowej
(146 x (0,795 x 0,90))
104,46 USD
61% – 80% (146 godzin)
85% podstawowej stawki godzinowej
(146 x (0,795 x 0,85))
98,66 USD
81% – 100% (146 godzin)
80% podstawowej stawki godzinowej
(146 x (0,795 x 0,80))
92,86 USD
Łączna stawka na danym poziomie
522,32 USD/miesiąc

Przykład

Oto przykładowe obliczenia:

(146 x 0,795) + (146 x (0,795 x 0,95)) + (146 x (0,795 x 0,90)) + (146 x 0,795 x 0,85)) + (146 x (0,795 x 0,80)) = 522,32 USD

W tym przykładzie instancja 16x64 z opłatami według podstawowej stawki godzinowej w wysokości 0,795 USD będzie kosztowała 580,35 USD miesięcznie. Po zastosowaniu zniżki za długotrwałe użytkowanie koszt miesięczny zostanie obniżony do 522,32 USD na podstawie obliczeń opisanych powyżej, co daje 10% oszczędności.

Podobnie, jeśli instancja jest używana tylko przez połowę miesiąca, obliczenie zniżki będzie następujące: (146 x 0,795) + (146 x ((0,795 x 0,95)) + (73 x (0,795 x 0,90)), co da całkowity koszt 278,57 USD miesięcznie przy zastosowaniu zniżki za długotrwałe użytkowanie w porównaniu do 290,18 USD miesięcznie według podstawowej stawki godzinowej.

Zawieszanie naliczania opłat
Dzięki funkcji zawieszania naliczania opłat można tymczasowo wyłączyć niektóre zasoby obliczeniowe, aby nie generować kosztów.  Ważne jest, aby zrozumieć, które koszty przestają się naliczać, a które się utrzymują po wyłączeniu instancji serwera wirtualnego.  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zawieszanie naliczania opłat.

Przypisy

¹ Ceny zależą od liczby godzin wykorzystania usługi i przetwarzanych danych — stawka jest obliczana co miesiąc i różni się w zależności od regionu.² Ceny zależą od miesięcznej stałej opłaty (określonej przez konfigurację), ilości przetwarzanych danych (GB/miesiąc), liczby godzin korzystania z instancji (godziny/miesiąc) oraz regionu.