Które wdrożenie najlepiej sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie?

Skalowalne i konfigurowalne rozwiązania IBM Cloud® do przetwarzania w infrastrukturze wirtualnej sprawdzą się zarówno wśród małych zespołów programistycznych, jak i w dużych przedsiębiorstwach. Bez względu na to, czy chcesz przenosić aplikacje do chmury, modernizować aplikacje, zwiększać odporność danych na wypadek awarii lub wykorzystywać nowe topologie wdrażania, platforma IBM Cloud skutecznie odpowie na Twoje indywidualne potrzeby.

Kobieta siedząca przy biurku i pracująca na laptopie

Serwery wirtualne IBM Cloud for VPC

Serwery wirtualne IBM Cloud Virtual Servers for VPC umożliwiają szybkie udostępnianie zasobów, zwiększają wydajność sieci, zapewniają większą przepustowość i podnoszą skuteczność separacji danych.

 • Definiuj sieci wirtualne i zarządzaj nimi w logicznie odseparowanych segmentach chmury publicznej IBM.
 • Wdrażaj i skaluj wirtualne zasoby obliczeniowe w sieciach wirtualnych, tak by dostosowywać je do swoich potrzeb biznesowych.
 • Wykorzystuj ten typ akcelerowanego środowiska na potrzeby aplikacji i obciążeń od początku działających w chmurze, które wymagają większej dostępności zapewnianej przez architekturę strefową.
 • Korzystaj z zakresu adresów BYOIP (Bring Your Own IP), aby zadbać o wolną od zakłóceń łączność między zasobami chmurowymi a lokalnymi.
 • Korzystaj z modelu bezpieczeństwa BYOK (Bring Your Own Key), aby szyfrować woluminy blokowe przy użyciu klucza zarządzanego przez klienta.
 • Korzystaj z większej przepustowości. Wydajność sieci może osiągnąć nawet 80 Gb/s.

Serwery wirtualne IBM Cloud Virtual Servers for VPC idealnie nadają się do:

 • Budowania aplikacji od początku działających w chmurze
 • Tworzenia i testowania obciążeń
 • Hostingu WWW i aplikacji

→ Sprawdź szczegóły

→ Sprawdź ceny

→ Dowiedz się, od czego zacząć

→ Zamów

Serwery wirtualne IBM Cloud for Classic

IBM Cloud Virtual Servers for Classic to poprzednia generacja maszyn wirtualnych (VM) obecna w centrach przetwarzania danych IBM Cloud na całym świecie. Maszyny wirtualne są wdrażane w tych samych sieciach VLAN, co serwery fizyczne, dzięki czemu możliwe jest rozłożenie obciążeń pomiędzy serwery wirtualne i fizyczne przy jednoczesnym zapewnieniu ich współdziałania.

 • Wykorzystuj moc obliczeniową procesorów GPU na potrzeby aplikacji obsługujących technologie uczenia maszynowego i uczenia głębokiego.
 • Uruchamiaj instancje na żądanie i ograniczaj koszty do minimum dzięki godzinowym i miesięcznym modelom rozliczania.
 • Oszczędzaj czas i pieniądze, rezerwując serwery wirtualne z wyprzedzeniem, lub wybierz model opłat naliczanych w miarę faktycznego wykorzystania zasobów i zyskuj tymczasową moc obliczeniową.
 • Każdy serwer wirtualny IBM Cloud może być gwarantowany, bez konieczności subskrybowania rdzeni czy pamięci RAM na zapas.

Serwery wirtualne IBM Cloud Virtual Servers for Classic idealnie nadają się do:

 • Intensywnych obliczeń (HPC)
 • Eksploatacji technologii sztucznej inteligencji i technologii analitycznych, w tym uczenia maszynowego i uczenia głębokiego
 • Obsługi wielopoziomowych aplikacji WWW

→ Sprawdź szczegóły

→ Sprawdź ceny

→ Dowiedz się, od czego zacząć 

→ Zamów

IBM Cloud for VMware Solutions Shared

IBM Cloud for VMware Solutions Shared umożliwia udostępnianie obciążeń VMware w maksymalnie wydajny, elastyczny i skalowalny sposób. Rozpoczynasz korzystanie z chmurowego środowiska tworzenia i testowania oprogramowania lub ośrodka usuwania skutków katastrofy? A może przeprowadzasz transformację całego przedsiębiorstwa, przenosząc je do chmury hybrydowej? Bez względu na to, przed jakimi stajesz wyzwaniami, rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions Shared stanowi ekonomiczny sposób na szybkie samodzielne postawienie pierwszych kroków z chmurą i obciążeniami VMware w nowym środowisku.

Oferowane rozwiązanie jest przyjazne i intuicyjne w obsłudze, dzięki czemu możesz wykorzystywać swoje dotychczasowe zasoby, umiejętności i narzędzia operacyjne związane z obciążeniami VMware.

 • Niskie koszty początkowe: Możesz zacząć od 1 wirtualnego procesora i 1 GB pamięci RAM, a następnie stopniowo rozszerzać konfigurację w miarę potrzeb.
 • Ekonomiczne usuwanie skutków katastrofy: To niezwykle opłacalne rozwiązanie w przypadku ośrodka usuwania skutków katastrof zarządzanego pod kątem obciążeń VMware, w którym maszyny wirtualne są użytkowane przez krótkie okresy, a zapotrzebowanie na moc obliczeniową dynamicznie się zmienia.
 • Ograniczanie wydatków na IT i odciążenie on zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją: Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions Shared jest zarządzane przez IBM, więc nie musisz już wykonywać takich czynności, jak instalacja poprawek, modernizacja czy monitoring.

Rozwiązanie IBM Cloud for VMware Solutions Shared idealnie nadaje się do:

 • Szybkiej lub tymczasowej migracji obciążeń VMware do chmury
 • Rozszerzania mocy obliczeniowej na potrzeby obciążeń VMware
 • Budowy środowiska usuwania skutków katastrofy dotykającej obciążenia VMware

→ Sprawdź szczegóły

→ Sprawdź ceny

→ Dowiedz się, od czego zacząć

→ Zamów

IBM Power Systems Virtual Servers

Serwery wirtualne IBM Power® Systems dostarczają maszyny wirtualne na procesorach IBM POWER9™ w chmurze publicznej IBM Cloud dostępnej w modelu usługowym. To ekonomiczne serwery wirtualne przeznaczone dla klientów systemów IBM AIX® i IBM i, którzy chcą usprawnić przetwarzanie różnych obciążeń lokalnych dzięki skalowalności, elastyczności i wydajności chmury. Zyskujesz wszystko, co najlepsze w serwerach IBM POWER® i chmurze IBM Cloud, w ramach pojedynczego, wygodnego, niedrogiego, samozarządzającego środowiska z modelem opłat naliczanych według faktycznego wykorzystania zasobów.

 • Zbuduj odseparowane i bezpieczne środowisko testowe do sprawdzania obciążeń systemów AIX lub IBM i, nowych wersji systemów operacyjnych lub najnowszego sprzętu.
 • Zaprojektuj środowisko chmury hybrydowej i utrzymuj aplikacje AIX i IBM i w chmurze publicznej — możesz w sposób bardziej skalowalny i elastyczny zwiększać i zmniejszać jego moc obliczeniową adekwatnie do aktualnych potrzeb.
 • Przygotuj w wybranej lokalizacji zdalne centrum przetwarzania danych przystosowane do usuwania skutków katastrof, bez konieczności nabywania nowych centrów przetwarzania danych lub rozbudowy dotychczasowych.

Serwery wirtualne IBM Power Systems Virtual Servers idealnie nadają się do:

 • Tworzenia i testowania aplikacji POWER
 • Usuwanie skutków awarii i katastrof
 • Obsługi obciążeń POWER klasy korporacyjnej

→ Sprawdź szczegóły

→ Sprawdź ceny

→ Dowiedz się, od czego zacząć

→ Zamów

IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers

Serwery wirtualne IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers — zbudowane na bazie bezpiecznej platformy IBM LinuxONE i działające w oparciu o technologie IBM Z® — zapewniają pełną kontrolę i skuteczny nadzór nad newralgicznymi obciążeniami biznesowymi. Nikt poza Tobą, nawet administratorzy IBM Cloud, nie może uzyskiwać dostępu do Twoich obciążeń.

 • Rozszerzaj i konsumuj zasoby lokalne LinuxONE w chmurze, aby przyspieszyć tworzenie i testowanie oprogramowania oraz tworzenie jego kopii zapasowych bez obniżania poziomu bezpieczeństwa.
 • Zwiększaj odporność newralgicznych obciążeń i niweluj towarzyszące im opóźnienia do minimum. Każda instancja jest zbudowana w postaci wysoce dostępnej konfiguracji klastrowej, z obsługą wielostrefowych regionów (MZR).
 • Spełniaj obowiązujące wymagania prawne, wykorzystując mechanizmy kontroli uzyskiwania dostępu — przez zewnętrznych i uprzywilejowanych użytkowników — do treści znajdujących się na serwerze wirtualnym.

Serwery wirtualne IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers idealnie nadają się do:

 • Tworzenia i testowania aplikacji LinuxONE
 • Usuwania skutków katastrof w przypadku obciążeń LinuxONE
 • Ekspansji geograficznej aplikacji LinuxONE

→ Sprawdź szczegóły

→ Sprawdź ceny

→ Dowiedz się, od czego zacząć

→ Zamów

Zarejestruj się

Utwórz konto IBM Cloud. Przeprowadź modernizację i otrzymaj USD 200 środków na aplikacje i usługi IBM Cloud.