Zaoszczędź 1000 USD

Uzyskaj środki w wysokości 1000 USD, które możesz wykorzystać na nowe zasoby wirtualnej chmury prywatnej, w tym serwery, pamięć masową i systemy równoważenia obciążenia.

Przegląd

Zasoby obliczeniowe, pamięć masowa, sieć i zabezpieczenia w serwerach wirtualnych IBM Cloud® for VPC

Serwery wirtualne IBM Cloud for VPC oferuje szybkie udostępnianie zasobów obliczeniowych z najwyższą prędkością sieci oraz najbezpieczniejsze, zdefiniowane programowo zasoby sieciowe dostępne na platformie IBM Cloud. Wdrożenie serwera wirtualnego IBM Cloud for VPC daje natychmiastowy dostęp do wszystkich zasobów infrastruktury jako usługi w wirtualnej chmurze prywatnej (VPC) IBM Cloud. Wybierz dedykowane hosty lub profile serwera wirtualnego z wieloma podmiotami użytkującymi oferujące najlepszą konfigurację rdzeni i pamięci RAM dla danego obciążenia. Pamięć masowa instancji jest przydzielana i przyłączana w czasie udostępniania. Uzyskujesz także precyzyjną kontrolę nad siecią wirtualną i zasobami bezpieczeństwa pozwalającą na dokładne regulowanie skalowania i ruchu.

Obliczenia

Profile dla wielu podmiotów użytkujących

Profile zrównoważone (Balanced)

Idealne dla średniej wielkości baz danych i typowych aplikacji w chmurze z umiarkowanym ruchem.

Profile obliczeniowe (Compute)

Idealne dla obciążeń intensywnie korzystających z procesora CPU i obsługujących umiarkowany lub wysoki ruch sieciowy, takich jak przetwarzanie wsadowe w środowisku produkcyjnym i serwery WWW frontonu.

Profile pamięciowe (Memory)

Idealne dla obciążeń intensywnie korzystających z pamięci RAM, takich jak buforowanie dużych ilości danych w pamięci, analiza w pamięci oraz aplikacje intensywnie korzystające z bazy danych.

Profile z bardzo wysoką ilością pamięci (Very High Memory)

Idealne do uruchamiania obciążeń wykonujących dużo obliczeń w pamięci, takich jak SAP BW/4 HANA. Te profile oferują następujący stosunek liczby rdzeni do pamięci RAM: jeden procesor wirtualny na każde 14 GB pamięci RAM.

Profile z ultrawysoką ilością pamięci (Ultra-High Memory)

Idealne dla baz danych OLTP w pamięci, takich jak SAP. Te profile oferują najwyższy stosunek liczby procesorów wirtualnych do pamięci RAM: jeden procesor wirtualny na każde 28 GB pamięci RAM.

Profile z procesorem graficznym (GPU)

Idealne do przyspieszania obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją, intensywnymi obliczeniami (HPC), analityką wielkich zbiorów danych oraz wykorzystujących dużą ilość grafiki, ponieważ oferują dostęp na żądanie do procesorów GPU NVIDIA v100.

Hosty dedykowane dla jednego podmiotu użytkującego

Łatwa konfiguracja

Skorzystaj z konsoli IBM Cloud, interfejsu wiersza komend lub interfejsu API. Wszystko jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem wirtualnej chmury prywatnej IBM Cloud.

Precyzyjny dostęp

Przypisuj konkretne zasoby i strategie do konkretnych użytkowników w oparciu o wymagane role.

Zorganizowana kontrola

Twórz grupy dedykowanych hostów dla różnych funkcji. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli istnieje wiele jednostek biznesowych i chcesz oddzielić fizyczną infrastrukturę obliczeniową używaną przez każdą jednostkę.

Technologia Intel Xeon

Wysoka wydajność na rdzeń

Zaawansowana i zrównoważona mikroarchitektura zaprojektowana z myślą o skalowalności obciążeń intensywnie przetwarzających dane w zastosowaniach korzystających z zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i sieci.

Wyższa efektywność inwestycji

Zaprojektowana z myślą o modernizacji centrum przetwarzania danych, aby zwiększyć efektywność operacyjną w celu optymalizacji całkowitego kosztu użytkowania.

Różnorodne obciążenia związane z intensywnymi obliczeniami (HPC)

Zaprojektowana z myślą o maksymalizacji efektywności i wydajności wektorowych operacji zmiennopozycyjnych, co prowadzi do większej wydajności i mniejszej liczby serwerów.

Pamięć masowa

IBM Cloud® Block Storage

Opcje IOPS

Podczas udostępniania blokowej pamięci masowej dla woluminów dodatkowych można szybko wybrać z predefiniowanych warstw lOPS lub dostosować i zdefiniować własną wielkość woluminu i poziom IOPS.

Wysoka dostępność

Blokowa pamięć masowa jest przechowywana z zachowaniem nadmiarowości na wielu dyskach fizycznych w strefie dostępności, aby zapobiec utracie danych z powodu awarii pojedynczego komponentu.

Szyfrowanie

Wybierz sposób ochrony danych – przy użyciu Twoich kluczy głównych lub szyfrowania zarządzanego przez IBM.

IBM Cloud® File Storage

Opcje IOPS

Szybko wybieraj spośród predefiniowanych warstw IOPS albo dostosuj i zdefiniuj własną wielkość i poziom IOPS.

Współużytkowane pliki strefowe

Współużytkowane pliki są tworzone w strefie dostępności w danym regionie i mogą być współużytkowane z wieloma instancjami serwerów wirtualnych w tej samej strefie w wielu wirtualnych chmurach prywatnych.

Szyfrowanie

Domyślnie dane współużytkowanego pliku są szyfrowane podczas przechowywania za pomocą szyfrowania zarządzanego przez IBM.

Sieć

Sieć wirtualnej chmury prywatnej

Harmonizacja sieci

Izolowana warstwa orkiestracji sieci eliminuje ograniczenia zasobników instancji serwera wirtualnego, zapewniając rozległe możliwości skalowania.

Regiony wielostrefowe

Twórz wiele wirtualnych chmur prywatnych w dostępnych globalnie regionach wielostrefowych, dopasowując do swoich potrzeb miejsce, czas i sposób dystrybucji danych.

Podsieci

Podsieci znajdują się w jednej strefie i nie obejmują wielu stref. Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo, redukuje opóźnienia i umożliwia zapewnienie wysokiej dostępności.

Wzajemne połączenia

IBM Cloud Direct Link Dedicated

Udostępniaj połączenia o niskim opóźnieniu i wysokiej przepustowości między siecią wirtualnej chmury prywatnej IBM Cloud a siecią WAN zarządzaną przez dostawcę usług lub z siecią szkieletową zarządzaną przez klienta.

IBM Cloud Direct Link Connect VPN

Zapewniaj łączność między siecią wirtualnej chmury prywatnej IBM Cloud a środowiskiem lokalnym za pośrednictwem obsługiwanego dostawcy usług.

IBM Cloud VPN to VPC

Bezpiecznie łącz sieć wirtualnej chmury prywatnej IBM Cloud z inną siecią prywatną za pomocą tunelu IPsec typu serwer-serwer.

IBM Cloud Transit Gateway

Uzyskaj prywatną łączność między globalnymi centrami przetwarzania danych IBM Cloud z użyciem jednego lub wielu centralnych koncentratorów, aby zapewnić łatwe udostępnianie i zarządzanie.

Komunikacja zewnętrzna

Publiczna brama

Zapewnij podsieci i wszystkim przyłączonym instancjom serwerów wirtualnych możliwość nawiązania połączenia z Internetem.

Zmienny adres IP

Rezerwuj adresy IP z puli udostępnionej przez IBM Cloud i kojarz je z interfejsem sieciowym.

Podsieci

Podsieci znajdują się w jednej strefie i nie obejmują wielu stref. Pomaga to zwiększyć bezpieczeństwo, redukuje opóźnienia i umożliwia zapewnienie wysokiej dostępności.

Mechanizmy bezpieczeństwa

Kontrolowanie ruchu

Grupy zabezpieczeń

Umożliw wirtualnemu firewallowi sterowanie ruchem jednego lub większej liczby wystąpień serwerów wirtualnych.

Listy kontroli dostępu

Łatwo zarządzaj ruchem przychodzącym i wychodzącym podsieci. Edytuj reguły i jawnie dostosowuj w oparciu o źródłowy adres IP, port źródłowy, docelowy adres IP, port docelowy i protokół.

Szyfrowanie na całej trasie

Przyłączaj zmienne adresy IP do instancji serwerów wirtualnych na potrzeby szyfrowania typu klient-serwer.

Pamięć zabezpieczona

BYOK

Chroń dane w blokowej pamięci masowej, stosując własne klucze główne podczas tworzenia autonomicznego woluminu danych lub woluminu danych instancji serwera wirtualnego.

Szyfrowanie zarządzane przez IBM

We wszystkich opcjach pamięci masowej dla środowisk serwerów wirtualnych w wirtualnej chmurze prywatnej IBM Cloud jest stosowane szyfrowanie zarządzane przez IBM.

Szyfrowanie na dysku

Dyski fizyczne używane na potrzeby domyślnej pamięci masowej instancji serwera wirtualnego automatycznie samodzielnie się szyfrują za pomocą silnego standardu szyfrowania AES-256.