Czym jest Veeam on IBM Cloud?

Veeam on IBM Cloud™ umożliwia niezawodne tworzenie kopii zapasowych i przewidywalne usuwanie skutków katastrofy dotykających obciążeń wirtualnych i fizycznych, bez względu na ich lokalizację, w całym centrum przetwarzania danych i w chmurze.

Cechy

Tworzenie kopii zapasowych i replikacja

Veeam obejmuje zarówno funkcje tworzenia kopii zapasowych, jak i replikacji umożliwiające proste i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych oraz sprawne usuwanie skutków katastrofy. W ten sposób skraca docelowy czas odtwarzania i okres dopuszczalnej utraty danych.

Odtwarzanie

Możesz szybko odtwarzać dokładnie to, czego potrzeba dla aplikacji Microsoft Office i Microsoft SQL. Gdy coś pójdzie nie tak, możesz odtworzyć newralgiczne dane i aplikacje, od których zależy funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa, m.in. systemy Oracle i SAP HANA na platformie IBM Cloud czy Microsoft Office 365.

Odzyskiwanie

Odzyskuj całe pliki, pojedyncze elementy lub kompletne maszyny wirtualne na potrzeby lokalnych obciążeń wirtualnych i fizycznych, środowisk hybrydowych i chmur publicznych. W szybki i niezawodny sposób.

Zautomatyzowane długotrwałe przechowywanie

Veeam Cloud Tier umożliwia automatyczne przenoszenie po ustalonym czasie plików kopii zapasowych do ekonomicznej, niczym nieograniczonej pamięci masowej IBM Cloud Object Storage, nie podwajając przy tym kosztów.

Zarządzanie kopiami danych

Wykorzystuj dane, aby skracać czas dostarczania i wprowadzania aplikacji na rynek, a także szybciej testować poprawki, aktualizacje i potencjalne zagrożenia.

Monitorowanie i analizy

Wykorzystuj narzędzia do monitorowania, raportowania i analiz, aby pomagać swojemu przedsiębiorstwu poprzez automatyzację i nadzór niezbędne do utrzymywania dostępności.

Korzyści

Globalna infrastruktura usuwania skutków katastrofy (DR)

Funkcje replikacji Veeam w połączeniu z bezpłatnymi narzędziami sieciowymi, które obejmują zasięgiem ponad 60 światowych centrów przetwarzania danych IBM Cloud, pozwalają opracować strategię usuwania skutków katastrofy (DR) opartą na rzeczywistych potrzebach biznesowych, a nie dostępnych środkach.

Rodzima obsługa rozwiązania Veeam w całej chmurze hybrydowej

Zarządzaj tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych w całej swojej infrastrukturze — obejmującej centra przetwarzania danych, oddziały i chmurę — korzystając z tych samych funkcji i możliwości do upraszczania i usprawniania administracji.

Samodzielne wdrożenie lub model BaaS

Dostępne elastyczne opcje odpowiadają na konkretne potrzeby w zakresie tworzenia kopii zapasowych i usuwania skutków katastrofy. Możesz wszystko zrobić samodzielnie lub nawiązać współpracę z ekspertami IBM ds. planowania, architektury, migracji i kompleksowego zarządzania usługami.

Pierwsze kroki z Veeam

Skonfiguruj ośrodek replikacji znajdujący się poza siedzibą przedsiębiorstwa, w chmurze IBM Cloud, korzystając z funkcji Veeam Cloud Connect Replication.

Informacje prawne

VMware jest zastrzeżonym znakiem towarowym spółki VMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych jurysdykcjach.