Dla których maszyn wirtualnych Java™ (JVM) świadczone jest wsparcie w ramach usługi IBM Runtimes for Business?

Wsparcie IBM Runtimes for Business obejmuje zarówno maszynę wirtualną Java HotSpot, jak i maszynę wirtualną Java Eclipse OpenJ9.

Czy usługa IBM Runtimes for Business jest wymagana dla produktów IBM, które zawierają w sobie środowisko wykonawcze Java?

Nie. Produkty IBM obejmujące środowisko wykonawcze Java, takie jak IBM WebSphere® Application Server, mają już zapewnione wsparcie dla wbudowanego środowiska Java. Dla tych środowisk wykonawczych Java nie jest wymagany zakup dodatkowego wsparcia ani licencji.

Czy rozwiązanie obejmuje opcję elektronicznego i głosowego zgłaszania problemów?

Tak.

Czy zostanie naliczona opłata za zainstalowanie pakietu OpenJDK na laptopie?

Nie. Korzystanie z pakietu OpenJDK pozostaje bezpłatne.

Czy muszę płacić za wsparcie dla każdej instalacji mojego środowiska wykonawczego Java?

Nie. Płacisz tylko za te serwery i stacje robocze, którym chcesz zapewnić wsparcie. Uwaga: produkty IBM obejmujące środowisko wykonawcze Java mają już zapewnione wsparcie dla wbudowanego środowiska Java. Nie jest wymagany zakup dodatkowego wsparcia ani licencji dla środowisk wykonawczych Java nabytych w ramach tych produktów.

Czy muszę płacić za wsparcie dla każdej pojedynczej instancji środowiska OpenJDK?

Nie. Możesz wybrać środowiska wykonawcze OpenJDK, które mają zostać objęte wsparciem IBM, niezależnie od tego, czy są one uruchomione lokalnie, czy na serwerze.

Czy mogę uzyskać poprawki dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacje dla środowisk wykonawczych OpenJDK, które nie są objęte umową o wsparcie?

Tak. Możesz nadal pobierać aktualizacje opracowane przez społeczność AdoptOpenJDK.

Jakie są standardowe godziny świadczenia wsparcia?

Standardowo wsparcie świadczone jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8–17. W przypadku poważnych problemów, np. o poziomie istotności 1, IBM zapewnia całodobowe wsparcie siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem 25 grudnia. Uwaga: podane godziny dotyczą strefy czasowej klienta. Wsparcie może nie być dostępne w czasie świąt państwowych.

Ile wynosi maksymalny czas odpowiedzi?

Dwie godziny robocze. Uwaga: maksymalny czas odpowiedzi to czas, w którym zespół wsparcia IBM stara się udzielić odpowiedzi na zgłoszenie dotyczące wsparcia o wysokim stopniu istotności. W niektórych przypadkach pierwsza odpowiedź może skutkować rozwiązaniem problemu, a w innych będzie określała dodatkowe działania, jakie są wymagane w celu uzyskania technicznego rozwiązania problemu.

Czy wsparcie obejmuje pomoc dla programistów?

Nie.

Czy wsparcie jest ogólnoświatowe?

Tak.

Czy nadal będę otrzymywać bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń dla środowiska wykonawczego Java?

Tak. IBM współpracuje ze społecznością, aby pakiet OpenJDK zawsze posiadał aktualne poprawki dotyczące bezpieczeństwa.

Dowiedz się, jak zaoszczędzić na wsparciu rozwiązań Java dla przedsiębiorstw