Delta Air Lines korzysta z wiedzy specjalistycznej IBM w dziedzinie chmury i platformy chmury hybrydowej Red Hat®

Strategia wykorzystania chmury przyspiesza drogę do chmury

Wdróż właściwą strategię użytkowania wielu chmur hybrydowych, a doprowadzi to do innych korzyści — od oszczędności i skalowalności po całkowitą transformację i szybsze wprowadzanie innowacji.

Wraz z jasno zdefiniowanym planem wdrożenia odpowiednia strategia chmurowa w przedsiębiorstwie pozwala zdemokratyzować infrastrukturę, zapewnić sprawność działania i przyspieszyć transformację cyfrową. Nasi eksperci mogą dostosować Twoje strategie i środowisko chmury w oparciu o umożliwiający podejmowanie działań plan rozwoju, który pomaga przyspieszyć zmiany i zwiększyć przewagę nad konkurencją.

Korzyści

Zmniejsz koszty i postaw na skalowalność aplikacji

Przyspieszone, korporacyjne usługi przetwarzania w chmurze umożliwiają szybkie wykrywanie oraz priorytetyzowane rozdysponowanie aplikacji i zasobów danych.

Znajdź elementy wymagające zmian w fundamentalnych procesach

Ponowna kalibracja modelu operacyjnego pomaga zidentyfikować podstawowe procesy na potrzeby ciągłości, okresów bezczynności i zmian wynikających z pracy zdalnej.

Łączenie celów biznesowych z architekturą IT

Nasze funkcjonalności mogą spełniać konkretne potrzeby dotyczące na przykład zabezpieczeń i wsparcia dla środowisk w chmurze, aby ułatwić drogę do chmury.

Usługi i doradztwo w dziedzinie strategii wykorzystania chmury

Zasoby

Przewaga dzięki platformie chmury hybrydowej

Eksperci branżowi dyskutują o wartości zapewnianej przez technologię pełnej hybrydowej platformy wielochmurowej i model operacyjny w dużej skali.

Partnerstwo IBM i CAST

Zmodernizuj obciążenia i aplikacje, aby wykorzystać pełnię możliwości innowacyjnych technologii, takich jak chmura, sztuczna inteligencja i automatyzacja.

Współtwórz z zespołem IBM Garage

Korzystaj z kompleksowej strategii opartej na myśleniu projektowym oraz metodykach zwinnych i DevOps, aby łatwiej projektować, budować, oceniać, rozwijać i skalować rozwiązania. Przyspiesz osiąganie korzyści i dostosowuj przełomowe technologie dzięki partnerstwu zawartemu z zespołem oraz różnymi specjalistami IBM w dziedzinie działalności, projektowania i technologii.