Co to jest SQL Query?

IBM SQL Query to bezstanowa usługa SQL do analizy prostokątnych struktur danych przechowywanych w obiektowej pamięci masowej IBM Cloud Object Store z wykorzystaniem języka ANSI SQL. Usługa SQL Query jest obecnie dostępna w wersji beta i obsługuje zapytania o pliki CSV, JSON i Parquet. Korzystanie z usługi SQL Query w wersji beta jest bezpłatne.

Jak mogę zacząć korzystać z usługi SQL Query?

Aby móc korzystać z usługi SQL Query, potrzebne jest konto w produkcie IBM Cloud Object Store, gdyż to tam będą przechowywane zestawy wyników zapytań.

Aby rozpocząć, wykonaj następujące kroki:

1. Zamów produkt IBM Cloud Object Storage. 

2. Zamów instancję usługi IBM Cloud SQL Query. 

3. Kliknij opcję Zarządzaj na lewym panelu zamówionej instancji usługi SQL Query.

4. Otwórz interfejs użytkownika usługi SQL Query.

5. Twoja docelowa obiektowa pamięć masowa w chmurze zostanie automatycznie wyświetlona.

Teraz możesz już wysyłać zapytania, kierując je do naszego przykładowego zestawu danych lub do własnych danych.

Czy rozwiązanie SQL Query obejmuje produkt IBM Cloud Object Storage, czy też muszę posiadać własną pamięć masową IBM Cloud Object Storage?

Użytkownik musi posiadać własne konto w produkcie IBM Cloud Object Storage. Poza kosztami korzystania z usługi SQL Query użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone w ramach konta IBM Cloud Object Storage.

1. SQL Query skanuje dane w woluminach danych użytkownika.

  • Dane użytkownika są dostępne dla produktu SQL w trybie tylko do odczytu.

  • SQL Query nie wstawia ani nie usuwa danych w woluminach zawierających skanowane dane.

2. SQL Query zapisuje wyniki w nowych plikach w określonym zasobniku pamięci IBM Cloud Object Storage.

  • Korzystanie z usługi SQL Query spowoduje zwiększenie użycia pamięci masowej IBM Cloud Object Storage, a tym samym wzrost opłaty miesięcznej.

  • Klienci są odpowiedzialni za usuwanie woluminów, których nie chcą dłużej przechowywać w pamięci IBM Cloud Object Storage.

Na jakiej zasadzie działa usługa IBM Cloud SQL Query?

Rozwiązanie IBM Cloud SQL Query jest zbudowane na platformie Apache Spark i do wykonywania zapytań wykorzystuje moduł Spark SQL. Zapytania można wysyłać za pośrednictwem interfejsu użytkownika lub interfejsu API REST.

Czy usługa IBM SQL Query współpracuje z produktem IBM Watson Knowledge Catalog?

Obecnie rozwiązanie IBM Cloud SQL Query nie jest jeszcze zintegrowane z produktem Watson Knowledge Catalog. Integracja ta znajduje się jednak wysoko na naszej liście priorytetów, a po jej przeprowadzeniu klienci będą mogli publikować zapytania, metadane i zestawy danych do katalogu, a także odwoływać się do zapisanych w katalogu zasobów danych.

W jakich obszarach chmury IBM dostępna jest usługa SQL Query?

W wersji beta usługa SQL Query będzie dostępna tylko w obszarze Dallas produktu IBM Cloud. Po zakończeniu wersji beta rozwiązanie SQL Query będzie dostępne na całym świecie.

W jaki sposób kontrolowany jest dostęp do usługi IBM SQL Query?

Usługa IBM Cloud SQL Query zapewnia kontrolę dostępu do danych dzięki strategiom IBM Identity and Access Management.

Czy usługa IBM SQL Query zapewnia wysoką dostępność?

Rozwiązanie IBM Cloud SQL Query zostało zaprojektowane pod kątem odporności na błędy i wysokiej dostępności. Zapewnia obsługę umowy SLA produktu IBM Cloud.

Jaka jest cena usługi IBM SQL Query?

Produkt IBM Cloud SQL Query jest obecnie publicznie dostępny na platformie IBM Cloud jako usługa w wersji beta. Wersja beta usługi SQL Query jest dostępna do użytku bezpłatnie. Po zakończeniu wersji beta będą naliczane opłaty za poszczególne zapytania w oparciu o ilość danych przeskanowanych w ciągu miesiąca. Nie będą pobierane żadne opłaty za zapytania, które się nie powiodły, ale zapytania anulowane zostaną uwzględnione w rozliczeniu w oparciu o ilość przeskanowanych danych.

Czy zostanie naliczona opłata za nieudane zapytania?

Usługa IBM SQL Query nie będzie pobierać opłat za zapytania, które się nie powiodły.

Czy zostanie naliczona opłata za zapytania anulowane?

W przypadku anulowania zapytania zostanie naliczona opłata, ale będzie ona uwzględniała tylko te dane, które zostały przeskanowane do momentu, w którym zapytanie zostało anulowane.

Czy będą naliczane jakiekolwiek inne opłaty związane z produktem IBM SQL Query?

Nie ma żadnych dodatkowych opłat związanych z usługą SQL Query. Będą naliczane opłaty za dane przechowywane w pamięci masowej IBM Cloud Object Storage. Korzystanie z usługi SQL Query spowoduje zwiększenie użycia pamięci masowej IBM Cloud Object Storage, a tym samym wzrost opłaty miesięcznej. Użytkownik jest odpowiedzialny za usuwanie woluminów, których nie chce dłużej przechowywać w pamięci IBM Cloud Object Storage.

Pierwsze kroki z produktem IBM Cloud SQL Query

Postaw pierwsze kroki z IBM Cloud SQL Query — bezserwerowym, interaktywnym rozwiązaniem do obsługi zapytań, które umożliwia szybkie i łatwe analizowanie danych rezydujących w obiektowej pamięci masowej IBM Cloud Object Storage.