Dlaczego warto korzystać z produktu IBM SQL Query?

Rozwiązanie SQL Query użyte w połączeniu z danymi rezydującymi w obiektowej pamięci masowej IBM Cloud™ Object Storage umożliwia utworzenie aktywnego obszaru roboczego dla wielu zastosowań analizy wielkich zbiorów danych.

Cechy produktu IBM Cloud SQL Query

Łatwa eksploracja danych

Produkt IBM Cloud SQL Query wykorzystuje szybki, rozszerzalny silnik przetwarzania danych Open Source Apache Spark zoptymalizowany pod kątem minimalnych opóźnień i analiz danych ad hoc. Ponadto rozwiązanie oferuje pełną obsługę dużych łączeń, funkcji okienkowych oraz tablic.

Błyskawiczne wykonywanie zapytań

Do obsługi zapytań SQL nie są wymagane żadne procesy ETL ani schematy. Analizuj dane tam, gdzie się znajdują — w pamięci IBM Cloud Object Storage — korzystając z edytora zapytań, interfejsu API REST oraz opcji integracji z produktami IBM Watson Studio i IBM Cloud Functions.

Oszczędność czasu i zasobów

Uruchamiaj tyle zapytań, ile potrzebujesz: dzięki ofercie płatności za pojedyncze zapytania płacisz tylko za skanowanie danych. Dodatkowo możliwość kompresowania lub dzielenia danych pozwala osiągnąć znaczne oszczędności i zwiększyć wydajność.

Wysoka dostępność i trwałość

Produkt IBM Cloud SQL Query zapewnia wysoki poziom dostępności, a do wykonywania zapytań wykorzystuje zasoby obliczeniowe z wielu ośrodków. Bezpośrednie połączenie z danymi przechowywanymi w pamięci IBM Cloud Object Storage umożliwia korzystanie z oferowanych przez nią opcji skalowalności, elastyczności i ochrony danych. Obiektowa pamięć masowa IBM Cloud Object Storage zapewnia wytrzymałą infrastrukturę do przechowywania danych zapewniającą trwałość obiektów na poziomie 99,999999999%.

Bezpieczeństwo

Sprawuj kontrolę nad dostępem do swoich danych dzięki usługom zarządzania tożsamością i dostępem (IBM Identity and Access Management) oraz zarządzania kluczami (IBM Key Protect). Strategie IBM Identity and Access Management umożliwiają nadawanie użytkownikom szczegółowych uprawnień do sterowania zasobnikami pamięci IBM Cloud Object Storage. Łatwo wykonuj zapytania o zaszyfrowane dane przechowywane w pamięci IBM Cloud Object Storage i zapisuj zaszyfrowane wyniki z powrotem do zasobnika pamięci. Ponadto usługa IBM Key Protect pozwala nadzorować klucze szyfrowania obsługujące zapytania SQL, zapewniając w ten sposób maksymalny poziom poufności. Usługa ta spełnia wymogi ustawy HIPAA i umożliwia budowanie zgodnych z nimi aplikacji.

Obsługa otwartych formatów danych

IBM Cloud SQL Query zapewnia obsługę wielu formatów danych, takich jak CSV, JSON czy Parquet, jak również standardowej składni ANSI SQL.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Analiza dzienników jako wielkich zbiorów danych

Twórz i uruchamiaj potoki danych oraz analizy danych komunikatów dziennika, korzystając z pełnej mocy języka SQL. Produkt IBM Cloud Object Storage to niezawodna i niedroga pamięć masowa zapewniająca elastyczność oraz opcję płynnego skalowania.

Zobacz kurs

Schemat pokazujący, w jaki sposób aplikacje przechodzą przez chmurę do requestera

Tworzenie jeziora danych

Przechowuj dane w formatach rodzimych i błyskawicznie wykonuj zapytania. Nie jest wymagana konfiguracja serwera ani procesy ETL.

Zobacz kurs

Schemat pokazujący, jak różni użytkownicy korzystają z chmury

Potoki danych

Uruchamiaj wysoce zrównoleglone potoki danych płynące od pamięci masowej IBM Cloud Object Storage do baz danych w chmurze IBM Cloud, takich jak IBM Db2® Warehouse czy Db2 on Cloud. Połączenie chmurowej bazy danych z jeziorem danych działającym w rozwiązaniu IBM Cloud Object Storage zapewnia precyzyjniejszą kontrolę nad jakością i cyklem życia danych przy znacząco niższych kosztach.

Obejrzyj wideo (06:33)

Schemat pokazujący, jak zapytania SQL są przetwarzane przed ich przeniesieniem do analizy i jak są przechowywane

Konsolidacja baz danych

Przenoś lokalne bazy danych do pamięci IBM Cloud Object Storage, konsolidując koszty licencji i wycofując serwery. Wykorzystuj produkt SQL Query do identyfikowania istotnych zestawów danych i korzystaj z baz danych Open Source.

Schemat przedstawiający separację danych, chmurowych baz danych i użytkowników

Pierwsze kroki z produktem IBM Cloud SQL Query

Postaw pierwsze kroki z IBM Cloud SQL Query — bezserwerowym, interaktywnym rozwiązaniem do obsługi zapytań, które umożliwia szybkie i łatwe analizowanie danych rezydujących w obiektowej pamięci masowej IBM Cloud Object Storage.