Zmodernizuj starsze aplikacje dzięki rozwiązaniom IBM Cloud i Skytap

Przenieś tradycyjne aplikacje do chmury IBM Cloud w niezmienionej postaci i zmodernizuj je, stosując stworzone dla chmury architektury i metodologie programowania zwinnego.