Czym jest IBM Cloud for Skytap Solutions?

Rozwiązanie IBM Cloud for Skytap Solutions pomaga przedsiębiorstwom w przeprowadzeniu migracji i modernizacji podstawowych aplikacji biznesowych, w tym systemów IBM AIX® lub Linux na platformie IBM Power Systems™ oraz wirtualizacji VMware na platformie x86. Te tradycyjne aplikacje korporacyjne mogą być ponownie wdrożone w chmurze IBM bez konieczności ich refaktoryzacji lub ponownego tworzenia architektury. Dzięki temu możliwe jest szybkie przyjęcie modelu chmurowego przy jednoczesnym zmniejszeniu związanych z tym wydatków.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Migracja centrum przetwarzania danych

Tradycyjne aplikacje są zależne od konfiguracji infrastruktur, których nie obsługują typowe chmury publiczne, przez co migracja nie jest możliwa bez wprowadzenia znacznej ilości poprawek. Rozwiązanie IBM Cloud for Skytap Solutions replikuje kompletne środowisko lokalne aplikacji, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą szybko przenosić obciążenia z centrum przetwarzania danych do chmury IBM Cloud.

Migracja centrum przetwarzania danych

Modernizacja infrastruktury

Skróć czas udostępniania i zwiększ poziom wykorzystania infrastruktury, zarządzając szablonami kompletnych środowisk aplikacji. Zespoły informatyczne mogą skonfigurować środowisko Skytap w systemie IBM Cloud, zapisać je jako szablon, a następnie jednym kliknięciem włączyć udostępnianie samoobsługowe. Środowiska można klonować w ciągu kilku sekund, otrzymując kopie identyczne pod każdym względem, włącznie z adresem MAC i adresem IP.

Modernizacja infrastruktury

Samoobsługowe udostępnianie zasobów

Niezależni producenci oprogramowania korzystają z rozwiązania Skytap, aby usprawnić cały cykl projektowania i dostarczania aplikacji, umożliwiając samoobsługowy dostęp do środowisk aplikacji użytkownikom końcowym w działach projektowania, testowania, sprzedaży i szkoleń.

Samoobsługowe udostępnianie zasobów

Modernizacja procesów

Dostęp do szybkich, identycznych i gotowych do użytku produkcyjnego środowisk eliminuje różnice w konfiguracji i wąskie gardła związane z udostępnianiem, dzięki czemu zespoły tworzące aplikacje mogą skoncentrować się na szybkim dostarczaniu wysokiej jakości kodu. Rozwiązanie IBM Cloud for Skytap Solutions pozwala przedsiębiorstwom zastosować metodologię programowania zwinnego, model DevOps oraz strategie ciągłej integracji i ciągłego dostarczania (CI/CD) względem tradycyjnych aplikacji.

Modernizacja procesów

Modernizacja architektury

Przyjmij podejście kumulacyjne w kwestii modernizowania architektury aplikacji. Zastosowanie środowisk Skytap w chmurze IBM Cloud pozwala na stopniowe przebudowywanie architektur aplikacji monolitycznych, co umożliwia wdrożenie architektur i usług stworzonych dla chmury bez naruszenia ich najważniejszych funkcji.

Modernizacja architektury

Wyróżnione funkcje

Rodzima obsługa systemów VMware i AIX

Rozwiązanie IBM Cloud for Skytap Solutions zapewnia rodzimą obsługę hiperwizorów VMware ESX i IBM PowerVM.

Złożone środowiska aplikacji

Podstawą rozwiązania IBM Cloud for Skytap Solutions jest środowisko, które łączy aplikacje, infrastrukturę, sieć, system operacyjny, oprogramowanie pośrednie, pamięć masową oraz stan pamięci w jedną replikowalną jednostkę.

Sieci zdefiniowane programowo

Środowiska Skytap w chmurze IBM Cloud obsługują złożone sieci warstwy 2 i warstwy 3 oraz zapewniają bezpieczne połączenia VPN i NAT z innymi chmurami i zewnętrznymi środowiskami lokalnymi.

Szablony

Skonfiguruj środowisko raz i zapisz je jako szablon tylko do odczytu. Zarządzaniem szablonów zajmuje się dział informatyczny, a zespoły programistyczne mogą uzyskiwać do nich dostęp na żądanie, co skraca czas udostępniania.

Klonowanie

Środowiska Skytap w chmurze IBM Cloud mogą być w całości replikowane wraz z sieciami oraz stanem pamięci warstwy 2 i warstwy 3. Klonowanie eliminuje różnice w konfiguracji, skracając czas udostępniania i resetowania.

Zawieszanie i automatyczne zawieszanie

Zawieszaj środowiska pracy na potrzeby krótkoterminowej redukcji kosztów lub długoterminowego przechowywania nieaktywnych danych. Ustawiaj okresy kontrolowanego zawieszania zasobów włączane w odpowiednim czasie, aby ograniczyć infrastrukturę w stanie bezczynności i powiązane z nią koszty.

Dostęp i limity w oparciu o role

Ustawiaj limity dostępu i sterowania na poziomie regionu, działu i użytkowników.

Gotowe mechanizmy integracji

Integruj z istniejącymi narzędziami DevOps i CI/CD, takimi jak Puppet, Chef, Jenkins, MS TFS, IBM UrbanCode® i wiele innych.

Zarządzanie kontenerami i dostępne środowiska

Buduj kontenery i zarządzaj nimi razem z tradycyjnymi komponentami. Rozwiązanie zapewnia obsługę wielu systemów zarządzania kontenerami i środowisk orkiestracji, takich jak Kubernetes, Docker Swarm, Mesosphere i inne.

Korzyści z rozwiązania IBM Cloud for Skytap Solutions

Prostsza migracja do chmury

Ogranicz czas, zasoby i koszty związane z przeniesieniem aplikacji rezydujących w centrum przetwarzania danych do chmury.

Niższe całkowite koszty użytkowania

Popraw poziom wykorzystania zasobów informatycznych i ogranicz braki w wydajności pracy oraz ograniczenia procesu tworzenia oprogramowania.

Szybsze dostarczanie aplikacji

Zwiększ wydajność cyklu tworzenia oprogramowania, aby zapewnić szybkie wprowadzanie innowacji i sprawnie dostarczać produkty klientom wewnętrznym i zewnętrznym.

Mniej problemów na etapie produkcji

Zapewnij możliwość wczesnego i częstego testowania na wszystkich etapach procesu tworzenia oprogramowania, korzystając ze środowisk równoważnych ze środowiskami produkcyjnymi, aby poprawić jakość oprogramowania i zredukować ilość wad.

Modernizacja aplikacji

Przyjmij strategię przyrostową w modernizacji oprogramowania, nadając tradycyjnym aplikacjom opcje obsługi kontenerów oraz funkcje charakterystyczne dla środowisk chmurowych.

Postaw pierwsze kroki z IBM Cloud i Skytap