Czym jest IBM Cloud Security Advisor?

IBM Cloud™ Security Advisor to panel kontrolny umożliwiający scentralizowane zarządzanie zabezpieczeniami. Panel łączy dane sieciowe i informacje o lukach w zabezpieczeniach z informacjami o aplikacjach i systemie pochodzącymi z usług IBM i źródeł określonych przez użytkowników oraz z informacjami uzyskanymi od partnerów.

Centralizując widoczność i usprawniając rozwiązywanie problemów, Security Advisor pomaga administratorom w spójnym zarządzaniu zabezpieczeniami obciążeń w chmurze IBM Cloud.

Korzyści zapewniane przez rozwiązanie Security Advisor

Scentralizowane zarządzanie

Unifikuje newralgiczne dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące z różnych usług i rozwiązań IBM Cloud, zapewniając jednolite ujęcie informacji.

Rozwiązywanie problemów

Pozwala na ustalenie priorytetów w zakresie nieprawidłowości w zabezpieczeniach, ich zbadanie oraz eliminację, przez co umożliwia administratorom zarządzanie bezpieczeństwem w zamkniętym obiegu.

Otwarta integracja

Z łatwością integruje się z kluczowymi usługami IBM, newralgicznymi rozwiązaniami technologicznymi od innych dostawców oraz w ramach integracji niestandardowych.

Znajdź IBM Cloud Security Advisor w katalogu IBM Cloud