Cechy usługi Secure Gateway

Szybkość i prostota

Sprawnie konfiguruj bramy łączące środowiska, zarządzaj odwzorowaniem między lokalnymi a odległymi punktami i monitoruj całość ruchu danych.

Szyfrowanie i uwierzytelnianie

W przypadku wszystkich połączeń nawiązanych za pośrednictwem usługi Secure Gateway możliwa jest łatwa konfiguracja szyfrowania TLS i wzajemnego uwierzytelniania.

Monitorowanie zasobów

Możliwe jest monitorowanie wszystkich bram z poziomu panelu kontrolnego rozwiązania Secure Gateway lub poszczególnych bram z poziomu klienta rozwiązania Secure Gateway.

Kontrola dostępu

Dostępne z poziomu klienta rozwiązania Secure Gateway proste mechanizmy zarządzania dostępem umożliwiają nadanie lub odmowę dostępu do poszczególnych zasobów, dzięki czemu można zapobiegać sytuacjom uzyskania dostępu bez uprawnień. Lista mechanizmów kontroli dostępu będzie automatycznie synchronizowana z dowolnym klientem połączonym z tą samą bramą.

Równoważenie obciążeń i wysoka dostępność

Wybierając plan Professional lub Enterprise, zyskujesz możliwość połączenia z bramą wielu instancji klienta rozwiązania Secure Gateway, co pozwoli Ci automatycznie wykorzystać wbudowaną opcję równoważenia obciążeń połączeń i przełączania awaryjnego na wypadek awarii jednego z klientów.

Product Integrations

API Connect

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania cyklem życia interfejsów API, które umożliwia tworzenie, uruchamianie, kontrolowanie i zabezpieczanie interfejsów API oraz mikrousług.

API Connect

App Connect

Skonfiguruj przepływy definiujące sposób przenoszenia danych z jednej aplikacji do innej lub kilku innych bez konieczności pisania nawet jednej linijki kodu.

App Connect

Product Insights

Rozwiązanie Product Insights wzbogaca produkty skonfigurowane lokalnie o opcje chmurowe, umożliwiając wgląd w bieżące wskaźniki wykorzystania zasobów i środowiska wykonawczego.

Product Insights

Postaw pierwsze kroki z usługą Secure Gateway w kilka minut