Bazy danych w IBM Cloud + IBM Cloud Satellite

Wdrażanie z dowolnego miejsca zarządzanych baz danych od początku przeznaczonych dla chmury, korzystając z IBM Cloud Satellite

IBM Cloud Satellite: poznaj zalety spójnych i elastycznych usług w chmurze publicznej.

Przegląd

Buduj szybciej. Bezpieczniej. Wszędzie.

Spójne wdrażanie i uruchamianie aplikacji w środowiskach lokalnych, funkcji przetwarzania brzegowego i środowisk chmur publicznych od dowolnego dostawcy.

Korzystanie ze wspólnego zestawu usług chmurowych, w tym łańcuchów narzędzi, baz danych i sztucznej inteligencji, w dowolnej lokalizacji. Zarządzana chmura rozproszona IBM Cloud Satellite™ oferuje usługi przetwarzania w chmurze, interfejsy API, strategie dostępu, mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i zachowanie zgodności z wymogami.

Jak to działa

Staw czoła konkurencji

Korzystaj z chmury publicznej w centrum przetwarzania danych

Wprowadź elastyczność i zwinność usług w chmurze publicznej do bezpiecznego lokalnego centrum przetwarzania danych. Błyskawicznie twórz nowe aplikacje, zachowując skuteczne mechanizmy kontroli zgodności z wymogami.

Ograniczenie opóźnień

W czasie rzeczywistym analizuj dane na brzegu sieci

Przetwarzaj dane w miejscu, w którym są generowane, aby zmniejszyć opóźnienia. Natychmiast rozszerz swój zasięg o nowe lokalizacje i zarządzaj nim z jednej konsoli.

Modernizacja aplikacji

Wybieraj miejsca uruchamiania obciążeń

Kontroluj rozwój aplikacji i spójnie uruchamiaj obciążenia wszędzie tam, gdzie są potrzebne. Zyskaj informacje o tym, które aplikacje zostały uruchomione i gdzie, jednocześnie poprawiając poziom kontroli.

Szybsze uzyskiwanie wyników analiz

Wdrażaj mechanizmy sztucznej inteligencji na potrzeby danych

Korzystaj z spójnego zestawu usług danych i sztucznej inteligencji we wszystkich środowiskach. Wdrażaj narzędzia analityczne w celu zmniejszenia opóźnień, ograniczenia obciążeń związanych z ruchem wychodzącym i spełnienia wymagań dotyczących lokalizacji.

Korzyści

IBM Cloud Satellite

Prawdziwie hybrydowy system wielochmurowy bez barier wynikających z lokalizacji

IBM Garage

Skontaktuj się z ekspertami, aby opracować odpowiednią strategię wykorzystania rozwiązania Satellite.

Dlaczego warto wybrać IBM Cloud Satellite

Szybsze innowacje

Zagwarantuj swoim zespołom czas niezbędny do skupienia się na tym, co ważne.

Wyróżnione usługi

Bazy danych w IBM Cloud

Dzięki IBM Cloud Satellite, Klient może korzystać z baz danych jako usługi w miejscach, w których znajdują się jego aplikacje.

Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud

Użyj usług IBM Cloud Satellite do uruchamiania aplikacji na wspólnej platformie kontenerowej we wszystkich środowiskach.

IBM Cloud Pak® for Data-as-a-Service

Analizuj dane w miejscu, w którym się znajdują. Ograniczaj opłaty za opóźnienie oraz ruch wychodzący i spełniaj standardy niezależności danych.

Często zadawane pytania

Omówienie IBM Cloud Satellite

Jak działa IBM Cloud Satellite?

Korzystając z pojedynczego interfejsu API można utworzyć lokalizację IBM Cloud Satellite i dodać hosty z dowolnej chmury, lokalnego centrum przetwarzania danych lub brzegu sieci. Następnie można korzystać z usług IBM Cloud wszędzie tam, gdzie są one potrzebne. Możliwe jest spójnie wdrażanie i kontrolowanie obciążeń w tych środowiskach, a także zarządzanie nimi.

Dlaczego warto korzystać z IBM Cloud Satellite?

Istnieje możliwość uruchomienia obciążeń w wybranej lokalizacji, aby lepiej spełnić wymogi prawne oraz standardy dotyczące zgodności, szybkości przesyłania danych i opóźnień w sieci. Można to zrobić, jeśli w celu zmodernizowania aplikacji i zwiększenia szybkości programowania używane są zabezpieczone usługi IBM Cloud.

Jak zarządzać aplikacjami w różnych środowiskach?

IBM Cloud Satellite Config zapewnia globalny wgląd w aplikacje oraz kontrolę konfiguracji i wdrażania aplikacji. Z pomocą jednego panelu kontrolnego, pozwalającego zarządzać wdrażaniem zasobów Kubernetes w środowiskach chmurowych, lokalnych i brzegowych, można uzyskać globalną widoczność aplikacji i operacji.

Jak zarządzać ruchem w sieci?

Istnieją możliwości sterowania i kontroli ruchu w sieci oraz komunikacji między lokalizacjami dzięki wbudowanemu łączu satelitarnemu IBM Cloud Satellite Link. Usługi monitorowania i rejestrowania na platformie IBM Cloud mogą być również używane w celu skonsolidowania dzienników, pomiarów i alertów.

Jak uzyskać dostęp do usług IBM Cloud?

Każda lokalizacja IBM Cloud Satellite jest połączona z platformą IBM Cloud przez szyfrowany tunel TLS o nazwie Satellite Link. Dostęp do tego łącza można uzyskać w bezpieczny sposób, korzystając z usług IBM Cloud w lokalizacji IBM Cloud Satellite. Usług IBM Cloud można używać z takimi samymi mechanizmami zabezpieczeń i zachowania zgodności jak w przypadku platformy IBM Cloud.