Przegląd

Ceny ustalane na podstawie modelu wykorzystania

Dzięki zarządzanej rozproszonej chmurze IBM Cloud® Satellite użytkownik zyskuje możliwość elastycznego skalowania aplikacji w modelu opłat za wykorzystanie. Ta elastyczność jest wbudowana w model cenowy. Płacisz za liczbę wirtualnych procesorów, których potrzebują Twoje aplikacje – na podstawie danych o wykorzystaniu.

• Bez kosztów początkowych
• Bez opłat za rozwiązanie umowy
USD 0.023 na godzinę za każdy wirtualny procesor
Zarządzanie usługami w chmurach lokalnych z wykorzystaniem SRE
Zarządzanie usługami w innych chmurach z wykorzystaniem SRE
Zarządzanie usługami na brzegu sieci z wykorzystaniem SRE
Wszystkie obciążenia w chmurze rozproszonej są obsługiwane z jednego miejsca
Wyszukiwanie i oznaczanie zasobów
Konfiguracja oparta na regułach i dostarczanie zasobów Kubernetes
Domyślnie zabezpieczona łączność za pośrednictwem tunelu Link
Zunifikowane operacje zespołów z różnych lokalizacji

Informacje o planach cenowych

Płatność według zużycia

Płacisz tylko za te usługi, z których korzystasz. Brak długoterminowych umów.

Subskrypcja

Po zobowiązaniu się do minimalnej kwoty wydatków uzyskasz zniżkę.