Analiza ekonomiczna wdrożenia zintegrowanych ze sobą rozwiązań IBM i Red Hat

Firma Forrester przyjrzała się pięciu organizacjom, by ocenić, jakie skutki biznesowe może przynieść integracja rozwiązań IBM i Red Hat. Dowiedz się więcej o potencjalnych oszczędnościach i korzyściach biznesowych płynących z implementacji rozwiązań IBM i Red Hat.

Wszechobecna innowacyjność

Wybierz architekturę i strategię, które najlepiej spełnią specyficzne wymogi Twojej firmy w zakresie obsługi aplikacji, danych i obciążeń. Platforma IBM opiera się na otwartych technologiach, takich jak Linux i Kubernetes, co pozwala na bezpieczne wdrażanie i korzystanie z danych i aplikacji oraz zarządzanie nimi w wybranej chmurze — bez ograniczania możliwości rozwoju.

Ilustracja sposobu, w jaki rozwiązania IBM Cloud i Red Hat zapewniają elastyczność i swobodę wyboru w korzystaniu z danych i aplikacji oraz zarządzaniu nimi

Podstawa

Sercem platformy jest infrastruktura — niezależne, wspólne środowisko eksploatacyjne, które można uruchomić wszędzie — w dowolnym centrum przetwarzania danych lub w kilku chmurach na skraju sieci.

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

Z rozwiązania Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud™ można korzystać w środowiskach publicznych i hybrydowych, zyskując przy tym większą szybkość, adaptacyjność do zmian rynkowych, skalowalność i niezawodność.

Red Hat Enterprise Linux

To system operacyjny typu Open Source, który umożliwia skalowanie istniejących aplikacji oraz wdrażanie nowych technologii — we wszystkich typach środowisk chmurowych i lokalnych.

Opcje

Pakiety IBM Cloud™ Pak oferują skonteneryzowane oprogramowanie gotowe do użytku w przedsiębiorstwie, które pozwala na szybsze i bezpieczne przeniesienie najważniejszych aplikacji biznesowych do dowolnej chmury.

IBM Cloud Pak™ — przegląd

Pakiety te łączą dwa typy oprogramowania pośredniego: Open Source i zaufane, sprawdzone programy klasy korporacyjnej, zapewniając użytkownikom najlepsze elementy obu tych rozwiązań.

IBM Cloud Pak™ for Applications

Umożliwia modernizowanie, tworzenie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji, skracając czas wdrożenia o nawet 84%¹.

IBM Cloud Pak™ for Data

Upraszcza i automatyzuje sposób generowania przez organizacje wartościowych spostrzeżeń wynikających z analizy wszystkich danych.

IBM Cloud Pak™ for Integration

Integruje aplikacje, dane, usługi w chmurze i interfejsy API, eliminując 65% kosztów integracji².

IBM Cloud Pak™ for Automation

Zmienia oblicze procesów biznesowych, podejmowania decyzji i zarządzania treścią, redukując procesy wykonywane ręcznie o nawet 80%³.

IBM Cloud Pak™ for Multicloud Management

Zapewnia przejrzystość, nadzorowanie i automatyzację środowiska wielochmurowego, obniżając wydatki operacyjne o nawet 75%⁴.

Infrastruktura

Wybierz dowolną infrastrukturę w chmurze lub środowisku lokalnym, by swobodnie zarządzać wieloma chmurami.

Infrastruktura dla chmury hybrydowej

Pozwala swobodnie i bezpiecznie łączyć dane i obciążenia z systemów lokalnych i prywatnych lub hybrydowych środowisk wielochmurowych.

IBM Storage for Red Hat OpenShift

Jest to oparta na kontenerach Kubernetes i gotowa do wdrożenia w przedsiębiorstwie platforma, która oferuje w pełni zautomatyzowane procesy zarządzania wdrożeniami w hybrydowym środowisku wielochmurowym.

Wiedza specjalistyczna

Wspólnie z ekspertami opracuj skuteczną strategię wykorzystania chmury, by zrealizować swoje cele biznesowe.

IBM Services for Red Hat

Usługi te zapewniają dostęp do ekspertów, którzy mogą pomóc Ci w tworzeniu aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury i modernizowaniu istniejących już programów, co pozwoli Ci przyspieszyć transformację cyfrową.

Partnerzy

Wsparcie naszego bogatego i otwartego ekosystemu zaangażowanych w swoją pracę partnerów i twórców oprogramowania pozwoli Ci na szybkie i elastyczne wdrażanie innowacji.

Dlaczego właśnie IBM i Red Hat

Połączenie możliwości i elastyczności technologii Red Hat w zakresie otwartej chmury hybrydowej ze skalowalnością i zakresem innowacji IBM oraz naszym imponującym doświadczeniem branżowym zapewnia Ci kompetencje i narzędzia potrzebne do szybszego wdrożenia chmury.

IBM zobowiązuje się do szanowania niezależności, neutralności, kultury i partnerstw branżowych firmy Red Hat, by zapewniać klientom wolność, wybór i elastyczność, a zaangażowanie Red Hat w tworzenie społeczności Open Source pozostaje bezwarunkowe.

Przeczytaj wpis Arvinda Krishny i Paula Cormiera, by dowiedzieć się, co to oznacza dla branży.

Zasoby powiązane

Podsumowanie firmy Forrester

Ocena innowacyjnych technologii: Analiza Total Economic Impact™ wdrożenia zintegrowanych ze sobą rozwiązań IBM i Red Hat.

Opracowanie poświęcone pakietom IBM Cloud Pak

Odkryj, w jaki sposób pakiety IBM Cloud Pak mogą ułatwić szybkie tworzenie nowych aplikacji od początku przeznaczonych dla chmury, modernizowanie i rozbudowywanie istniejących już aplikacji, a także wdrażanie oprogramowania pośredniego, by wszystko to można było zrobić za pomocą spójnych metod i w obrębie wielu chmur.

IBM i Red Hat: swoboda wyboru

Dowiedz się, co to historyczne przejęcie oznacza dla twórców oprogramowania.

Finansowanie

Poznaj opcje finansowania dotyczące rozwiązań IBM dla chmury hybrydowej.

Wsparcie

Uzyskaj pomoc w sprawie produktów IBM i Red Hat.

Pierwsze kroki z rozwiązaniami IBM i Red Hat

Wprowadzaj innowacje bez ograniczeń dzięki nowoczesnej hybrydowej platformie wielochmurowej IBM, która opiera się na otwartych technologiach Red Hat dla chmury hybrydowej.