Cechy usługi Push Notifications

Wysyłanie powiadomień

Dowiedz się więcej

Utwórz usługę wysyłania powiadomień, a następnie włącz powiadomienia oparte na znacznikach lub na tożsamości użytkowników. Powiadomienia można ustawiać jako interaktywne lub ciche, a w systemach iOS 10 lub późniejszych można dodawać do nich materiały multimedialne. Powiadomienia oparte na znacznikach są wysyłane do wszystkich urządzeń, w których subskrybowany jest dany znacznik. Umożliwia to segmentację powiadomień na podstawie obszarów tematycznych lub wątków. Powiadomienia oparte na identyfikatorach są wysyłane do użytkowników aplikacji jako spersonalizowane wiadomości. Powiadomienia interaktywne umożliwiają użytkownikom reagowanie bez konieczności otwierania aplikacji.

Wykorzystanie interfejsów API REST

Zobacz interfejsy Push API

Usługa Push Notifications umożliwia korzystanie z interfejsu API REST. Można również użyć pakietu SDL i interfejsu Push API do dalszego rozwijania aplikacji klienckich. Dzięki interfejsowi Push REST API aplikacje serwera zaplecza i klienty mogą uzyskiwać dostęp do funkcji usługi Push Notifications takich jak rejestrowanie urządzeń i użytkowników, wiadomości, subskrypcje, znaczniki i webhooki.

Monitorowanie powiadomień

Usługa IBM Push Notifications zwiększa możliwości monitorowania skuteczności powiadomień push poprzez generowanie wykresów na podstawie danych użytkowników. Opcja ta umożliwia tworzenie list wszystkich wysyłanych powiadomień push lub list wszystkich zarejestrowanych urządzeń oraz analizowanie danych w trybie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym. To bardzo ważna funkcja, gdyż pozwala ona udoskonalać interakcje z użytkownikami i dowiadywać się na podstawie danych, jak reagują na powiadomienia.

Wypróbuj bezpłatnie

Zacznij tworzyć powiadomienia z pomocą usługi IBM Cloud Push Notifications, zakładając bezpłatne konto IBM Cloud®. Zapewnia ono dostęp do planu Lite. Jeśli chcesz, zawsze możesz przejść na inny plan.