Czym jest usługa Push Notifications?

Usługa Push Notifications umożliwia zarządzanie powiadomieniami push wysyłanymi na aplikacje mobilne i aplikacje WWW. Intuicyjny interfejs użytkownika, pakiety SDK klienta i prosty interfejs API REST pozwalają na konfigurowanie, monitorowanie i wysyłanie powiadomień.

Cechy usługi Push Notifications

Tworzenie usługi wysyłania powiadomień

Utwórz instancję usługi, która będzie dostarczać powiadomienia push do klientów mobilnych i klientów WWW oraz odpowiednio nimi zarządzać.

Monitorowanie powiadomień

Usługa IBM Push Notifications zwiększa możliwości monitorowania działania powiadomień push poprzez generowanie wykresów na podstawie danych użytkowników. Twórz listy wszystkich wysyłanych powiadomień push lub raporty na temat wszystkich zarejestrowanych urządzeń i regularnie analizuj uzyskane informacje.

Integracja z rozwiązaniem Cloud Functions

Typowe sytuacje wymagające wysyłania powiadomień push obejmują zdarzenia takie jak transakcje, opóźnienia lotów, zaksięgowanie wynagrodzenia itp. Dostępna na platformie IBM Cloud funkcja Push Notifications umożliwia konfigurację tego typu powiadomień.

Alerty o zdarzeniach typu webhook

Usługa Push Notifications umożliwia włączenie opcji otrzymywania alertów o informacjach, które uległy zmianie. Zmiany w danych przedsiębiorstwa powodują utworzenie zdarzeń, o których użytkownik jest powiadamiany po ich zarejestrowaniu jako zdarzenia webhook.

Jak klienci używają tego rozwiązania

Aplikacje mobilne dla iOS z powiadomieniami push i narzędziami analitycznymi

Dzięki znakomitym usługom, takim jak rozwiązania Push Notifications i Mobile Analytics w chmurze IBM Cloud, szybko stworzysz aplikacje dla systemu iOS w języku Swift. W trakcie tego kursu dowiesz się, jak stworzyć początkową wersję aplikacji mobilnej, dodać usługi mobilne, skonfigurować pakiety SDK klienta, zaimportować kod do środowiska Xcode i dalej ulepszać aplikację.

Przejdź do kursu

Aplikacja mobilna dla iOS z powiadomieniami push i narzędziami analitycznymi

Aplikacje mobilne z powiadomieniami push i narzędziami analitycznymi od początku przeznaczone dla systemu Android

Dzięki znakomitym usługom mobilnym w chmurze IBM Cloud, takim jak powiadomienia push i mobilne narzędzia analityczne, szybko stworzysz aplikację od początku przeznaczoną dla systemu Android. W trakcie tego kursu dowiesz się, jak stworzyć początkową wersję aplikacji mobilnej, dodać usługi mobilne, skonfigurować pakiety SDK klienta, zaimportować kod do środowiska Android Studio i dalej ulepszać aplikację.

Przejdź do kursu

Aplikacje mobilne z powiadomieniami push i narzędziami analitycznymi od początku przeznaczone dla systemu Android

Aplikacja mobilna z bezserwerowym zapleczem

W trakcie tego kursu dowiesz się, jak wykorzystać IBM Cloud Functions oraz usługi kognitywne i obsługujące dane, by stworzyć bezserwerowe zaplecze dla aplikacji mobilnej.

Przejdź do kursu

Wykres ilustrujący budowę bezserwerowego zaplecza dla aplikacji mobilnej

Podejmuj działania w oparciu o informacje zwrotne

Po wysłaniu przez klienta informacji zwrotnej opinia jest analizowana za pomocą usługi Watson Tone Analyzer. Jeśli z tonu opinii wynika, że klient jest niezadowolony, usługa Push Notifications wysyła odpowiednie powiadomienie z ofertą upustu.

Podejmuj działania w oparciu o informacje zwrotne

Wysyłaj komunikaty do wszystkich użytkowników

Właściciel aplikacji obsługującej kanał informacyjny chce wysłać do wszystkich użytkowników ostrzeżenie o zbliżającej się burzy. Już kilka kliknięć w prostym interfejsie graficznym wystarczy, aby właściciel aplikacji mógł szybko rozesłać wśród użytkowników odpowiednie powiadomienie.

Wysyłaj komunikaty rozgłaszane do wszystkich użytkowników

Korzyści z usługi Push Notifications

Podejmowanie interakcji z użytkownikami

Usługa Push Notifications pozwala wchodzić w lepsze interakcje z użytkownikami docelowymi i wysyłać komunikaty w odpowiednim czasie i tylko do określonych grup użytkowników.

Segmentacja komunikatów

Klienci biznesowi mogą wysyłać powiadomienia do wszystkich użytkowników lub tylko do określonej ich grupy za pomocą kilku kliknięć w interfejsie graficznym — bez konieczności angażowania programisty.

Cały ekosystem w chmurze IBM

Szeroka oferta usług IBM Cloud umożliwia programistom budowanie innowacyjnych aplikacji oraz wzbogacanie tych już istniejących o nowe, atrakcyjne funkcje.

Postaw pierwsze kroki z usługą Push Notifications w kilka minut

Rozpocznij już dziś, wykonując proste kroki opisane w przewodniku wprowadzającym.