Produkty IBM Cloud

W naszej niezwykle bogatej ofercie najlepszych w branży produktów chmurowych znajdziesz narzędzia odpowiednie do każdego zadania

Zasoby obliczeniowe

IBM oferuje zasoby na potrzeby różnych obciążeń — od serwerów fizycznych po rozwiązania obliczeniowe działające bez użycia serwerów. Dowiedz się więcej

Serwery fizyczne

Wysokowydajne serwery w chmurze dostępne w miesięcznym i godzinowym modelu rozliczania

Serwery wirtualne w chmurze

Publiczne, dedykowane serwery wirtualne, które można udostępniać i skalować na żądanie

Serwery pamięci masowej

Zarządzaj własnym serwerem fizycznym pamięci masowej z wybranym systemem operacyjnym lub zastosuj dedykowane urządzenie z możliwością wyboru opcji rozmieszczenia

Infrastruktura z certyfikatem SAP

Uruchamiaj swoje aplikacje SAP i zarządzaj nimi w chmurze na serwerach fizycznych

Rejestr kontenerów

Przechowuj i dystrybuuj obrazy Docker w zarządzanym, prywatnym rejestrze

Usługa Kubernetes

Skoordynuj inteligentne planowanie, procesy samonaprawcze i skalowanie poziome

Cloud Foundry

Wdrażaj i skaluj aplikacje bez ręcznego konfigurowania serwerów i zarządzania nimi

Cloud Functions

Wielojęzyczna platforma programistyczna oferująca funkcje jako usługę (FaaS) oparta na rozwiązaniu Apache OpenWhisk

WebSphere Application Server w chmurze

Uruchamiaj nowe lub istniejące aplikacje Java w chmurze z możliwością obsługi jednego lub wielu klientów

Automatyczne skalowanie

Automatycznie powiększaj lub zmniejszaj swoje środowisko chmury zgodnie z potrzebami

Rozwiązania chmurowe VMware

Przenoszenie obciążeń VMware ze środowiska lokalnego do chmury IBM Cloud

Oprogramowanie serwera

Kompleksowa oferta oprogramowania, które upraszcza administrowanie infrastrukturą

Sieć

Korzystaj z wydajnych i ekonomicznych sieci publicznych, prywatnych i służących do zarządzania. Dowiedz się więcej

Dedykowane urządzenia sieciowe

Zarządzaj sieciami fizycznymi i wirtualnymi, obejmującymi routery, firewalle, tunele VPN i moduły równoważące obciążenia

Sieć dostarczania treści (CDN)

Ograniczenie przeciążeń sieci i zmniejszenie opóźnień dzięki przechowywaniu danych bliżej użytkowników

Direct Link

Bezpieczne i szybkie przesyłanie danych między infrastrukturą prywatną a chmurą IBM Cloud

Domain Name Service (DNS)
Pełen zakres usług rejestracji domen i administrowania domenami

System równoważenia obciążenia

Równoważenie obciążenia między serwerami w celu wydłużenia czasu dostępności i poprawienia wydajności

Bezpieczeństwo sieci

Firewalle i grupy zabezpieczeń chronią serwery oraz użytkowników końcowych przed szkodliwymi działaniami

 

Cloud Internet Services

Zestaw zabezpieczeń i funkcji zwiększających wydajność zaprojektowany po to, by chronić upubliczniane aplikacje i treści WWW jeszcze zanim trafią do chmur

Pamięci masowe

Możesz wybierać spośród usług oferujących niezawodną i trwałą obiektową, blokową i plikową pamięć masową. Dowiedz się więcej

Obiektowa pamięć masowa

Usługa przechowywania danych nieustrukturyzowanych, zaprojektowana z myślą o niezawodności, odporności i bezpieczeństwie

Blokowa pamięć masowa

Wykorzystuje technologię flash i łączy wydajność dysku lokalnego z trwałością i odpornością sieci SAN

Plikowa pamięć masowa

Odporna, szybka i elastyczna plikowa pamięć masowa oparta na systemie NFS i technologii flash

Sieć dostarczania treści (Content Delivery Network — CDN)

Ograniczenie przeciążeń sieci i zmniejszenie opóźnień dzięki przechowywaniu danych bliżej użytkowników

EVault

Rozwiązanie klasy korporacyjnej do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, oferujące zunifikowaną automatyzację, skalowanie, integrację z systemami innych firm, szyfrowanie i obsługę wielu skarbców

Zarządzanie

Usprawnij zarządzanie infrastrukturą, aplikacjami, procesami i całymi środowiskami chmurowymi. Dowiedz się więcej

Monitorowanie dostępności

Możesz realizować testy syntetyczne, aby wykrywać i eliminować problemy z wydajnością zanim utrudnią pracę użytkownikom

Cloud Automation Manager

Zespołom odpowiedzialnym za eksploatację środowiska IT umożliwia wdrażanie i automatyzowanie środowisk wielochmurowych oraz zarządzanie nimi

Rozwiązanie Cloud Event Management

Korelacja, ustalanie priorytetów i obsługa zdarzeń oraz incydentów operacyjnych

Rozwiązanie Workload Scheduler

Oferuje więcej niż tylko wykonywanie zadań Cron — możesz definiować przepływy pracy uruchamiane w określonych terminach, regularnie lub w odpowiedzi na zdarzenia

Spostrzeżenia dotyczące tworzenia i eksploatacji oprogramowania

Dostarcza danych, które umożliwiają zwiększenie produktywności prac programistycznych, poprawę jakości kodu i skrócenie cyklu dostarczania oprogramowania

Analiza dzienników

Gromadzenie i przeszukiwanie dzienników z możliwością automatycznego zbierania danych o aplikacjach i usługach

Monitorowanie

Automatycznie zbiera dane z aplikacji i usług, pozwalając na ich wizualizację na platformie Grafana

Reguły biznesowe

Funkcje zarządzania oraz automatyzacja logiki biznesowej i decyzji biznesowych poza aplikacjami

Bezpieczeństwo

Wyposażaj aplikacje, usługi i infrastrukturę we wbudowane zabezpieczenia: uwierzytelnianie, zabezpieczenia sieciowe i narzędzia do monitorowania. Dowiedz się więcej

Activity Tracker

Umożliwia obserwację i kontrolowanie aktywności w chmurze oraz zarządzanie nią

App ID

Uzupełnia aplikacje WWW i mobilne o funkcje uwierzytelniania, również za pośrednictwem kont społecznościowych

Bezpieczeństwo sieci

Firewalle i grupy zabezpieczeń chronią serwery oraz użytkowników końcowych przed szkodliwymi działaniami

Certyfikaty SSL

Służą do szyfrowania danych przesyłanych między aplikacjami klienckimi i serwerowymi

Certificate Manager

Służy do przechowywania certyfikatów i zarządzania nimi w zabezpieczonym repozytorium

Moduł HSM (Hardware Security Module)

Urządzenie fizyczne z funkcjami zarządzania kluczami i przechowywania kluczy

Hyper Protect Services

Ochrona danych w pamięci, w tranzycie i w spoczynku realizowana na poziomie typowym dla komputerów mainframe

Bazy danych

Bogata oferta baz danych SQL i NoSQL zaprojektowanych z myślą o obciążeniach transakcyjnych, aplikacjach WWW i mobilnych, a także błyskawicznych analizach. Dowiedz się więcej

Cloudant

Składnica dokumentów JSON klasy NoSQL, która została zoptymalizowana pod kątem obsługi dużego obciążenia jednoczesnymi odczytami i zapisami

Compose

Silnik bazy danych, będący podstawą działania ponad 10 baz SQL i NoSQL należących do kategorii Open Source

Compose for Elasticsearch

Łączy elastyczność mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego z potencjałem indeksowania, jaki oferują bazy danych JSON

Compose for etcd by Compose

Składnica danych typu klucz/wartość zawierająca „zawsze poprawne” dane potrzebne do zarządzania klastrami serwerów

Compose for JanusGraph

Skalowalna grafowa baza danych, która została zoptymalizowana pod kątem przechowywania danych silnie wzajemnie powiązanych oraz obsługi zapytań o takie dane

Compose for MongoDB

Zaawansowane indeksowanie i obsługa zapytań w połączeniu ze zautomatyzowanymi mechanizmami skalowania i obsługi kopii zapasowych

Compose for MySQL

Szybki, łatwy w użyciu system RDBMS wyposażony w konektory, m.in. dla języków Python, PHP i C++

Compose for RethinkDB

Rozproszona baza danych zoptymalizowana dla dokumentów JSON i interakcji WWW realizowanych w czasie rzeczywistym

Compose for ScyllaDB

Kolumnowa składnica NoSQL osiągająca 1 milion transakcji na sekundę na węzeł

Databases for PostgreSQL

Obiektowo-relacyjna baza danych SQL z indeksowalną składnicą JSON, funkcjami publikacji/subskrypcji oraz sterownikami

Databases for Redis

Możesz rozwiązywać trudne problemy z danymi za pomocą liczników, kolejek, list i hiperdzienników

Db2 Hosted

Baza danych SQL na żądanie, obsługująca wiele obciążeń, z pełnym dostępem administracyjnym

Db2 on Cloud

W pełni zarządzana chmurowa baza danych SQL skonfigurowana i zoptymalizowana pod kątem odporności i wydajności

Db2 Warehouse on Cloud

W pełni zarządzana chmurowa hurtownia danych oparta na technologii IBM BLU Acceleration

Informix on Cloud

Wysoce wydajny silnik, który integruje dane szeregów czasowych, przestrzenne, NoSQL i SQL

Lift

Szybkie, łatwe i bezpieczne przenoszenie danych za pomocą interfejsu CLI

Analizy biznesowe

Wybierz narzędzia do analiz wielkich zbiorów danych, hurtownie danych i platformy dla zadań analitycznych, które będą operować na obszernych zestawach danych. Dowiedz się więcej

Analytics Engine

Zintegrowana usługa Apache Spark i Apache Hadoop do tworzenia aplikacji analitycznych

Apache Spark

Wszechstronne, otwarte środowisko przetwarzania klastrowego, które realizuje szybkie analizy danych w pamięci wewnętrznej

Optymalizacja decyzji

Samoobsługowe środowisko wspomagające procesy decyzyjne dzięki optymalizacji

Db2 Warehouse on Cloud

W pełni zarządzana chmurowa hurtownia danych oparta na technologii IBM BLU Acceleration

Master Data Management (MDM) on Cloud

Udostępnia wiarygodne ujęcie danych w hybrydowym środowisku obliczeniowym

Information Server w chmurze

Pomaga zrozumieć, nadzorować, tworzyć, przechowywać, przekształcać i udostępniać wysokiej jakości dane

Streaming Analytics

Umożliwia analizę szerokiego spektrum strumieniowo przesyłanych danych tekstowych, wizyjnych, dźwiękowych, geoprzestrzennych i pochodzących z czujników

Sztuczna inteligencja

Skorzystaj z możliwości IBM Watson w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, rozpoznawania wizualnego i uczenia maszynowego. Dowiedz się więcej

Watson Studio

W jednym, zintegrowanym środowisku możesz budować i trenować modele sztucznej inteligencji oraz przygotowywać i analizować dane

Watson Knowledge Catalog

Inteligentne wykrywanie, katalogowanie i nadzorowanie danych oraz zasobów analitycznych będących „paliwem” dla aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI)

Watson Assistant

Możesz tworzyć i wdrażać wirtualnych asystentów

Watson Discovery

Pozwala odkrywać powiązania istniejące w danych, łącząc zautomatyzowany import z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji

Platforma IBM Watson IoT

Masz do dyspozycji w pełni zarządzaną, utrzymywaną w chmurze usługę do rejestracji urządzeń, sterowania, zapewnienia łączności, szybkiej wizualizacji i przechowywania danych

Watson Speech to Text (STT)

Bez trudu przekształca dźwięk i głos w zapisany tekst

Watson Text to Speech (TTS)

Przekształca tekst w naturalnie brzmiące wypowiedzi — mówione różnymi głosami w różnych językach

Watson Language Translator

Dynamicznie tłumaczy wiadomości, patenty lub zapisy rozmów

Watson Natural Language Classifier

Pomaga w wiarygodnej interpretacji i klasyfikacji wypowiedzi w języku naturalnym

Watson Natural Language Understanding

Analiza tekstu służąca wyodrębnianiu z treści metadanych, takich jak pojęcia, jednostki i sentyment

Watson Visual Recognition

Oznaczanie, klasyfikowanie i przeszukiwanie treści wizualnych przy wykorzystaniu uczenia maszynowego

Watson Tone Analyzer

Analiza emocji i tonu wypowiedzi w treściach pisanych

Watson Personality Insights

Przewidywanie cech osobowości, potrzeb i wartości na podstawie tekstu pisanego

Data Refinery

Samoobsługowe narzędzie do przygotowywania danych dla analityków danych, analityków biznesowych i inżynierów

Watson® Machine Learning

Służy do tworzenia, trenowania i wdrażania modeli samouczących się w ramach zautomatyzowanego, zespołowego przepływu pracy

Deep Learning

Umożliwia projektowanie i wdrażanie modeli uczenia głębokiego wykorzystujących sieci neuronowe, dając się łatwo skalować do setek przebiegów treningowych

Watson Discovery for Salesforce

Pozwala przedstawicielom odpowiedzialnym za obsługę klientów korzystać z platformy Salesforce Service Cloud i przeszukiwać za jej pomocą korporacyjne źródła danych oraz rozwiązywać skomplikowane sprawy

Internet rzeczy

Poznaj platformę łączącą urządzenia i dane oraz zestawy danych i interfejsy API firmy The Weather Company®. Dowiedz się więcej

Platforma IoT

Łączy urządzenia, bramy i sieci, pomagając w zabezpieczaniu i analizowaniu powiązanych danych oraz zarządzaniu nimi

Interfejsy API danych pogodowych

Możesz włączyć do swojej aplikacji dane pogodowe udostępniane przez The Weather Company

Rozwiązania mobilne

Wykorzystaj platformę i narzędzia do budowy rodzimych aplikacji mobilnych i odpornych, elastycznych zapleczy dla nich Dowiedz się więcej

Mobile Foundation

Skalowalny, bezpieczny dostęp z platform mobilnych, który upraszcza integrację z zapleczem i usługami chmurowymi

App ID

Uzupełnia aplikacje WWW i mobilne o funkcje uwierzytelniania, również za pośrednictwem kont społecznościowych

Mobile Analytics

Pozwala monitorować wydajność i wykorzystanie wszystkich swoich aplikacji z komputera osobistego lub tabletu

Powiadomienia aktywne

Rozwiązanie, które umożliwia wysyłanie w czasie rzeczywistym powiadomień do aplikacji mobilnych i WWW

Narzędzi dla twórców oprogramowania

Odkryj narzędzia wiersza komend (CLI) i potoku dostarczania oprogramowania, których potrzebujesz do ciągłego wprowadzania wysokiej jakości aktualizacji.

Continuous Delivery

Umożliwia udostępnianie zestawów narzędzi, zautomatyzowanie kompilacji i testów oraz kontrolowanie jakości z wykorzystaniem narzędzi analitycznych

Continuous Release

Skorzystaj z szablonów, aby zautomatyzować procesy, zbierać zgody i koordynować wdrożenia

Globalization Pipeline

Zintegruj tłumaczenia maszynowe i wykonywane przez ludzi ze swoją infrastrukturą tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps)

Cloud CLI

Zunifikowany sposób interakcji z aplikacjami, kontenerami, infrastrukturą i usługami

Cloud Developer Console for Apple

Buduj i wdrażaj aplikacje w chmurze IBM Cloud dla platformy Apple

Łańcuch bloków

Niezmienialna księga oparta na łańcuchu bloków, która zapewnia wiarygodność transakcji.

Blockchain Platform

Umożliwia szybsze tworzenie i nadzorowane eksploatowanie sieci przeznaczonej dla wielu instytucji

Integracja

Interfejsy API, mechanizmy wymiany komunikatów i narzędzia sieciowe do integracji aplikacji i danych. Dowiedz się więcej

API Connect

Rozwiązanie do tworzenia interfejsów API i zarządzania nimi, wyposażone we wbudowane zabezpieczenia i mechanizmy nadzoru

App Connect

Rozwiązanie integracyjne z setkami wbudowanych konektorów dla środowisk lokalnych i SaaS

Aspera on Cloud

Umożliwia błyskawiczne przesyłanie, wymienianie i zautomatyzowane dostarczanie obszernych danych w chmurach hybrydowych

Message Hub

W pełni zarządzana usługa przesyłania komunikatów zbudowana na bazie systemu Apache Kafka

MQ on Cloud

System przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie, który przyspiesza niezawodną i bezpieczną wymianę danych

Compose for RabbitMQ

Umożliwia kierowanie, śledzenie i umieszczanie komunikatów w kolejkach przy wykorzystaniu wielu protokołów, w szczególności AMQP

Direct Link

Zabezpiecza i przyspiesza przesyłanie danych między infrastrukturą prywatną a chmurą IBM Cloud

Secure Gateway

Umożliwia ustanowienie bezpiecznego tunelu między konkretnymi zasobami, które mają być połączone

Migracja

Skorzystaj z oferty narzędzi i usług migracyjnych, by przenieść starsze aplikacje i dane do chmury

Lift

Szybkie, łatwe i bezpieczne przenoszenie danych za pomocą interfejsu CLI

Mass Data Migration

Wykorzystaj dodatkowo wzmocnione pamięci masowe o pojemności 120 TB do bezpiecznego przenoszenia terabajtów, a nawet petabajtów danych

WebSphere Application Server w chmurze

Uruchamiaj nowe lub istniejące aplikacje Java w chmurze z możliwością obsługi jednego lub wielu klientów

Chmura prywatna

Dodatkowe mechanizmy kontroli, bezpieczeństwa i separacji pozwalające lepiej wykorzystać potencjał chmury.

Cloud Private

IBM Cloud za firewallem i w centrum przetwarzania danych Twojej organizacji

Cloud Dedicated

Środowisko IBM Cloud dla jednego podmiotu użytkującego, utrzymywane w jednym z naszych centrów przetwarzania danych

VMware

Usługi IBM i partnerów umożliwiające przeniesienie istniejących obciążeń VMware do chmury.

Rozwiązania chmurowe VMware

Przenoszenie obciążeń VMware ze środowiska lokalnego do chmury IBM Cloud

F5 on IBM Cloud

Korzystając z platformy F5, cenionej za wydajność, dostępność i bezpieczeństwo, możesz bezproblemowo przenieść obciążenia VMware do chmury IBM Cloud

Fortinet on IBM Cloud

Umożliwia zastosowanie na platformie IBM Cloud for VMware Solutions strategii zabezpieczeń typowych dla środowisk lokalnych, za pomocą zwirtualizowanych i fizycznych firewalli nowej generacji

Secure Virtualization

Udostępnia sprzęt potrzebny do ochrony zwirtualizowanych obciążeń aż do poziomu układu scalonego

Skytap on IBM Cloud

Pozwala na replikację kompletnego środowiska centrum przetwarzania danych dla aplikacji, ułatwiając migrację do chmury

Spectrum Protect Plus on IBM Cloud

Rozwiązanie do ochrony i zapewnienia dostępności danych, które można wdrożyć w istniejącym lub nowym środowisku VMware

Veeam on IBM Cloud

Łączy funkcje obsługi kopii zapasowych, odtwarzania i replikacji, usprawniając zarządzanie środowiskami vSphere i Hyper-V

VMware Horizon on IBM Cloud

Oferuje w pełni zarządzane, kompleksowe rozwiązanie do wirtualizacji stacji roboczych

Zerto on IBM Cloud

Umożliwia ochronę, rozbudowę i migrację do chmury IBM Cloud istniejących obciążeń hiperwizorowych, w tym obciążeń VMware

Co można zbudować z IBM Cloud?