1. Prepare your people

1. Przygotuj swój personel

Określ wspólne cele w dążeniu do sukcesu w chmurze prywatnej i osiągaj je dzięki sprzyjającej zmianom kulturze współpracy.

2. Zautomatyzuj procesy

Usprawnij swoje sposoby działania, od wdrażania chmury prywatnej po tworzenie i eksploatację oprogramowania, wykorzystując strategię ciągłej integracji i ciągłego dostarczania oraz opcje potoków, monitorowania i pomiaru.

2. Automate your processes
3. Define your scope and vision

3. Określ zakres i wizję działania

Oceń wymagania i kryteria wyboru platformy dla chmury prywatnej. Zaplanuj obciążenia i określ ich wymagania. Zdefiniuj możliwości integracji i wyznacz typy wdrażania.

4. Zacznij wdrażać środowisko operacyjne

Twoja nowa chmura prywatna to elastyczna platforma operacyjna dla firmowych obciążeń, która zapewnia skalowalność, niezawodność, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

4. Deploy your operating environment

Weź udział w 60-minutowym kursie

Instalowanie i uruchamianie aplikacji na potrzeby mikrousług stworzonych dla chmury