Czym jest IBM Cloud Private?

IBM Cloud™ Private to niezawodna i skalowalna platforma chmury działająca w firmowej infrastrukturze. Jest ona oparta na strukturach Open Source, takich jak kontenery, system Kubernetes oraz platforma Cloud Foundry. Rozwiązanie obejmuje usługi samoobsługowego wdrażania, monitorowania, tworzenia rejestrów i stosowania zabezpieczeń oraz oferuje szeroki wybór oprogramowania pośredniego, danych i analiz.

What is IBM Cloud Private?

Zamień wielkie idee w rzeczywistość — szybko i bezpiecznie

Prywatna chmura chroni Twoje dane podczas nawiązywania połączeń z chmurami publicznymi.

Bezpieczeństwo i optymalizacja zasobów

Ochrona danych ma zasadnicze znaczenie w silnie regulowanych sektorach rynku lub podczas tworzenia aplikacji o newralgicznym znaczeniu dla działalności.

Wdrażaj i skaluj aplikacje na platformie Cloud Foundry lub w systemie orkiestracji kontenerów Docker — Kubernetes.

Wykorzystanie pełnej mocy usług chmurowych

Jako środowisko wykonawcze dla swoich aplikacji Open Source możesz wybrać preskryptywne podejście typowe dla Cloud Foundry albo bardziej konfigurowalną i przenośną strategię reprezentowaną przez system orkiestracji Kubernetes i kontenery Docker.

Zaktualizuj starsze aplikacje, odkrywając nowe, innowacyjne sposoby wykorzystania istniejącego oprogramowania pośredniego.

Modernizacja istniejących aplikacji

Wiele przedsiębiorstw zainwestowało w oprogramowanie pośrednie IBM jako fundament dla swoich aplikacji. Dzięki narzędziu IBM Cloud Paks dostępne są skonteneryzowane wersje oprogramowania IBM, co umożliwia przeniesienie istniejących aplikacji do chmury.

Połącz szybkość chmury publicznej z opcjami kontroli chmury prywatnej

Wkrocz na drogę zabezpieczania, śledzenia i ochrony danych na platformie IBM Cloud Private.