Zasoby obliczeniowe

Od serwerów fizycznych po bezserwerowe zasoby obliczeniowe i komputerowe — IBM oferuje środki do realizacji każdego rodzaju obciążenia. Dowiedz się więcej →

IBM WebSphere® Application Server on Cloud

Uruchamiaj nowe lub istniejące aplikacje Java w chmurze z możliwością obsługi jednego lub wielu klientów

IBM Cloud Foundry Enterprise Environment

Wdrażaj i skaluj aplikacje bez konieczności ręcznej konfiguracji serwerów i zarządzania nimi

Container Registry

Przechowuj i dystrybuuj obrazy Docker w zarządzanym, prywatnym rejestrze

IBM Cloud™ Kubernetes Service

Zharmonizuj inteligentne planowanie, procesy samonaprawcze i skalowanie poziome

Serwery wirtualne w chmurze

Publiczne, dedykowane serwery wirtualne z możliwością udostępniania i skalowania na żądanie

Serwery fizyczne

Wysokowydajne serwery w chmurze dostępne w trybie godzinowym lub miesięcznym

IBM Cloud Private

IBM Cloud za firewallem i w centrum przetwarzania danych Twojej organizacji

IBM Spectrum Protect Plus on IBM Cloud

Rozwiązanie do ochrony i zapewnienia dostępności danych, które można wdrożyć w istniejącym lub nowym środowisku VMware

HyTrust KeyControl on IBM Cloud

Zyskaj skalowalny i wysoce bezpieczny system zarządzania kluczami, który spełni Twoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa

F5 on IBM Cloud

Korzystając z platformy F5, cenionej za wydajność, dostępność i bezpieczeństwo, możesz bezproblemowo przenieść obciążenia VMware do chmury IBM Cloud

Klaster HPC

Zautomatyzowana usługa, która oferuje wbudowane mechanizmy szyfrowania, by chronić poufność Twoich danych i algorytmów

Veeam on IBM Cloud

Łączy funkcje obsługi kopii zapasowych, odtwarzania i replikacji, usprawniając zarządzanie środowiskami vSphere i Hyper-V

Zerto on IBM Cloud

Umożliwia ochronę, rozbudowę i migrację do chmury IBM Cloud istniejących obciążeń hiperwizorowych, w tym obciążeń VMware

IBM Cloud Functions

Wielojęzyczna platforma programistyczna oferująca funkcje w modelu usługowym (FaaS) i oparta na Apache OpenWhisk

HyTrust CloudControl on IBM Cloud

Zapewnia zautomatyzowane zabezpieczenia i mechanizmy utrzymywania zgodności, lepszy wgląd w chmurę i działania administratorów, a także większą kontrolę nad nimi i środowiskiem chmurowym

VMware vSphere w chmurze IBM

Łączy zgodne z technologią VMware serwery fizyczne, komponenty sprzętowe i licencje, których potrzebujesz do utworzenia własnego środowiska VMware na serwerach IBM

HyTrust DataControl on IBM Cloud

Chroni dane za pomocą zaawansowanego szyfrowania i skalowalnego systemu zarządzania kluczami, by zabezpieczać obciążenia w całym cyklu ich eksploatacji

VMware vCenter Server on IBM Cloud

Automatyzuje wdrożenie bazowej warstwy rozwiązań VMware vSphere i VMware vCenter Server, która jest potrzebna do utworzenia elastycznego i konfigurowalnego środowiska VMware dopasowanego do użytkowanych obciążeń

Sieć

Możesz obsługiwać wysoce wydajne i ekonomiczne sieci publiczne, prywatne i służące do zarządzania. Dowiedz się więcej →

Usługi DNS (Domain Name Service)

Pełen zakres usług rejestracji domen i administrowania domenami

System równoważenia obciążenia

Równoważenie obciążenia między serwerami w celu wydłużenia czasu dostępności i poprawienia wydajności

IBM Content Delivery Network (CDN)

Ograniczenie przeciążeń sieci i zmniejszenie opóźnień dzięki przechowywaniu danych bliżej użytkowników

IBM Cloud Direct Link

Zabezpiecza i przyspiesza przesyłanie danych między infrastrukturą prywatną a chmurą IBM Cloud

IBM Cloud Internet Services

Zestaw zabezpieczeń i funkcji zwiększających wydajność zaprojektowany po to, by chronić upubliczniane aplikacje i treści WWW jeszcze zanim trafią do chmury

IBM Cloud Direct Link Exchange

Połączenia współużytkowane przez wielu klientów, które prowadzą do Twojej infrastruktury IBM Cloud za pośrednictwem Twojego lokalnego centrum przetwarzania danych IBM Cloud, idealne do zapewnianie komunikacji między wieloma chmurami w jednym środowisku

Pamięć masowa

Możesz wybierać spośród usług oferujących niezawodną i trwałą obiektową, blokową i plikową pamięć masową. Dowiedz się więcej →

Plikowa pamięć masowa

Odporna, szybka i elastyczna plikowa pamięć masowa oparta na systemie NFS i technologii flash

Blokowa pamięć masowa

Wykorzystuje technologię flash i łączy wydajność dysku lokalnego z trwałością i odpornością sieci SAN

Pamięć obiektowa

Usługa przechowywania danych nieustrukturyzowanych, zaprojektowana z myślą o niezawodności, odporności i bezpieczeństwie

Zarządzanie

Sprawniejsze zarządzanie infrastrukturą, aplikacjami, procesami i całymi środowiskami chmurowymi. Dowiedz się więcej →

Monitorowanie dostępności

Możesz realizować testy syntetyczne, aby wykrywać i eliminować problemy z wydajnością zanim utrudnią pracę użytkownikom

IBM Cloud Event Management

Korelacja, ustalanie priorytetów i obsługa zdarzeń oraz incydentów operacyjnych

Bezpieczeństwo

Możesz wyposażać aplikacje, usługi i infrastrukturę we wbudowane zabezpieczenia: mechanizmy uwierzytelniania, zabezpieczenia sieciowe i narzędzia do monitorowania. Dowiedz się więcej →

Certyfikaty SSL

Służą do szyfrowania danych przesyłanych między aplikacjami klienckimi i serwerowymi

IBM Cloud Certificate Manager

Służy do przechowywania certyfikatów i zarządzania nimi w zabezpieczonym repozytorium

App ID

Uzupełnia aplikacje WWW i mobilne o funkcje uwierzytelniania, również za pośrednictwem kont społecznościowych

IBM Key Protect

Zarządzanie całym cyklem życia kluczy szyfrowania używanych przez usługi IBM Cloud lub aplikacje niestandardowe

Firewall sprzętowy

Zabezpieczanie środowiska IBM IaaS oraz zapobieganie szkodliwym działaniom, które mogłyby dotknąć Twoich serwerów lub użytkowników końcowych

Firewall sprzętowy (dedykowany)

Zabezpieczanie środowiska IBM IaaS oraz zapobieganie szkodliwym działaniom, które mogłyby dotknąć Twoich serwerów lub użytkowników końcowych

Hardware Security Module 7.0

Za pośrednictwem modułów HSM zapewnia dedykowany, przeznaczony dla jednego podmiotu użytkującego system szyfrowania, zarządzania kluczami i przechowywania danych, który jest udostępniany w formie usługi

IBM FortiGate Security Appliance

Umożliwia zastosowanie na platformie IBM Cloud for VMware Solutions strategii zabezpieczeń typowych dla środowisk lokalnych, za pomocą zwirtualizowanych i fizycznych firewalli nowej generacji

IBM Cloud Hyper Protect Crypto Services

To prosty zestaw usług do zarządzania brzegowymi rejonami sieci, skierowany do klientów poszukujących sposobu zabezpieczenia aplikacji sieciowych przed atakami DDoS (ang. Distributed denial-of-service — rozproszona odmowa usługi), kradzieżą danych i atakami botów

Bazy danych

Bogata oferta baz danych SQL i NoSQL zaprojektowanych z myślą o obciążeniach transakcyjnych, aplikacjach WWW i mobilnych, a także błyskawicznych analizach. Dowiedz się więcej →

IBM Db2® Hosted Flex

Baza danych SQL na żądanie, obsługująca wiele obciążeń, z pełnym dostępem administracyjnym

IBM Cloud Messages for RabbitMQ

Umożliwia kierowanie, śledzenie i umieszczanie komunikatów w kolejkach przy wykorzystaniu wielu protokołów

IBM Cloudant®

Składnica dokumentów JSON klasy NoSQL, która została zoptymalizowana pod kątem obsługi dużego obciążenia jednoczesnymi odczytami i zapisami

IBM Compose

Silnik bazy danych, będący podstawą działania ponad 10 baz SQL i NoSQL należących do kategorii Open Source

IBM Compose for JanusGraph

Skalowalna grafowa baza danych, która została zoptymalizowana pod kątem przechowywania danych silnie wzajemnie powiązanych oraz obsługi zapytań o takie dane

IBM Compose for MySQL for Cloud

Szybki, łatwy w użyciu system RDBMS wyposażony w konektory, m.in. dla języków Python, PHP i C++

IBM Compose for RethinkDB for Cloud

Rozproszona baza danych zoptymalizowana dla dokumentów JSON i interakcji WWW realizowanych w czasie rzeczywistym

IBM Compose for ScyllaDB for Cloud

Kolumnowa składnica NoSQL osiągająca 1 milion transakcji na sekundę na węzeł

IBM Cloud Databases for Elasticsearch

Łączy elastyczność mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego z potencjałem indeksowania, jaki oferują bazy danych JSON

IBM Cloud Databases for etcd

Składnica danych typu klucz/wartość zawierająca poprawne dane potrzebne do zarządzania klastrami serwerów

IBM Db2 Warehouse

W pełni zarządzana chmurowa hurtownia danych oparta na technologii BLU Acceleration®

IBM Cloud Databases for MongoDB

Zaawansowane indeksowanie i obsługa zapytań w połączeniu ze zautomatyzowanymi mechanizmami skalowania i obsługi kopii zapasowych

IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for MongoDB

Pozwala przechowywać dane w pełni szyfrowanej, klienckiej bazie danych i nie wymaga od użytkownika specjalistycznych umiejętności

IBM Cloud Hyper Protect DBaaS for PostgreSQL

Pozwala udostępniać, aktualizować i monitorować systemem PostgreSQL, a także zarządzać nim za pośrednictwem ujednoliconych interfejsów API

IBM Cloud Databases for Redis

Możesz rozwiązywać trudne problemy z danymi za pomocą liczników, kolejek, list i hiperdzienników

IBM Cloud SQL Query

Pozwala na interaktywne odpytywanie usługi IBM Cloud Object Storage w celu analizowania znajdujących się w niej danych i nie wymaga do tego serwerów

IBM Db2 Warehouse on Cloud

W pełni zarządzana chmurowa hurtownia danych oparta na technologii IBM BLU Acceleration® for Cloud

IBM Cloud Databases for PostgreSQL

Obiektowo-relacyjna baza danych SQL z indeksowalną składnicą JSON, funkcjami publikacji/subskrypcji oraz sterownikami

IBM Db2 on Cloud

W pełni zarządzana chmurowa baza danych SQL skonfigurowana i zoptymalizowana pod kątem odporności i wydajności

Narzędzia analityczne

Oferujemy rozmaite narzędzia do analityki danych, hurtownie danych i platformy do zadań analitycznych, które będą operować na obszernych zestawach danych. Dowiedz się więcej →

IBM Master Data Management on Cloud

Udostępnia wiarygodne ujęcie danych w hybrydowym środowisku obliczeniowym

Interfejsy API danych pogodowych

Możesz włączyć do swojej aplikacji dane pogodowe udostępniane przez The Weather Company

IBM InfoSphere® Information Server on Cloud

Pomaga zrozumieć, nadzorować, tworzyć, przechowywać, przekształcać i udostępniać wysokiej jakości dane

IBM Streaming Analytics

Umożliwia analizę szerokiego spektrum strumieniowo przesyłanych danych tekstowych, wizyjnych, dźwiękowych, geoprzestrzennych i pochodzących z czujników

IBM Decision Optimization

Samoobsługowe środowisko wspomagające procesy decyzyjne dzięki optymalizacji

IBM Analytics for Apache Spark for Cloud

Wszechstronne, otwarte środowisko przetwarzania klastrowego, które realizuje szybkie analizy danych w pamięci wewnętrznej

IBM Analytics Engine

Zintegrowana usługa Apache Spark i Apache Hadoop do tworzenia aplikacji analitycznych

Wbudowany panel kontrolny IBM Cognos

Interaktywne panele kontrolne generują wizualizacje bezpośrednio na podstawie danych i w czasie zbliżonym do rzeczywistego

IBM Informix®

Wysoce wydajny silnik, który integruje dane szeregów czasowych, przestrzenne, NoSQL i SQL

IBM Geospatial Analytics

Pozwala analizować dane geoprzestrzenne w czasie rzeczywistym, umożliwiając śledzenie tego, kiedy urządzenia logują się, wylogowują lub zawieszają w zdefiniowanych regionach

Sztuczna inteligencja

Skorzystaj z możliwości IBM Watson® w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, rozpoznawania wizualnego i uczenia maszynowego. Dowiedz się więcej →

IBM Watson Assistant

Możesz tworzyć i wdrażać wirtualnych asystentów

IBM Watson Tone Analyzer

Analiza emocji i tonu wypowiedzi w treściach pisanych

IBM Watson Speech to Text

Bez trudu przekształca dźwięk i głos w zapisany tekst

IBM Watson Natural Language Classifier

Pomaga w wiarygodnej interpretacji i klasyfikacji wypowiedzi w języku naturalnym

IBM Watson Visual Recognition

Oznaczanie, klasyfikowanie i przeszukiwanie treści wizualnych przy wykorzystaniu uczenia maszynowego

IBM Watson Language Translator

Dynamicznie tłumaczy wiadomości, patenty lub zapisy rozmów

IBM Watson Openscale™

Automatyzuje i wykorzystuje cykl eksploatacji sztucznej inteligencji (AI) w aplikacjach biznesowych

IBM Watson Personality Insights

Przewidywanie cech osobowości, potrzeb i wartości na podstawie tekstu pisanego

IBM Watson Knowledge Studio

Możesz wyszkolić technologię Watson™ tak, by nauczyła się rozróżniać niuanse językowe specyficzne dla Twojej branży

IBM Watson Machine Learning

Samoobsługowe narzędzie do przygotowywania danych dla analityków danych, analityków biznesowych i inżynierów

IBM Watson Text to Speech

Przekształca tekst w naturalnie brzmiące wypowiedzi — mówione różnymi głosami w różnych językach

IBM Watson Knowledge Catalog

Inteligentne wykrywanie, katalogowanie i nadzorowanie danych oraz zasobów analitycznych będących „paliwem” dla aplikacji opartych na sztucznej inteligencji (AI)

IBM Watson Natural Language Understanding

Analiza tekstu służąca wyodrębnianiu z treści metadanych, takich jak pojęcia, jednostki i sentyment

IBM Watson Discovery

Pozwala odkrywać powiązania istniejące w danych, łącząc zautomatyzowany import z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji

IBM Watson Compare and Comply

Wyodrębnia dane z umów i dokumentów regulacyjnych, by zwiększyć produktywność, obniżyć koszty i zminimalizować ryzyko

Internet rzeczy

Poznaj platformę łączącą urządzenia i dane oraz zestawy danych i interfejsy API firmy The Weather Company®. Dowiedz się więcej →

IBM Watson IoT Platform

Masz do dyspozycji w pełni zarządzaną, utrzymywaną w chmurze usługę do rejestracji urządzeń, sterowania, zapewnienia łączności, szybkiej wizualizacji i przechowywania danych

Rozwiązania mobilne

Wykorzystaj platformę i narzędzia do budowy rodzimych aplikacji mobilnych i odpornych, elastycznych zapleczy dla nich. Dowiedz się więcej →

IBM Push Notifications

Rozwiązanie, które umożliwia wysyłanie w czasie rzeczywistym powiadomień do aplikacji mobilnych i WWW

IBM Mobile Foundation

Skalowalny, bezpieczny dostęp z platform mobilnych, który upraszcza integrację z zapleczem i usługami chmurowymi

Narzędzia dla twórców oprogramowania

Odkryj narzędzia wiersza komend (CLI) i potoku dostarczania oprogramowania, których potrzebujesz do ciągłego wprowadzania wysokiej jakości aktualizacji. Dowiedz się więcej →

IBM Cloud Activity Tracker

Umożliwia obserwację i kontrolowanie aktywności w chmurze oraz zarządzanie nią

Monitorowanie

Masz wgląd w efektywność działania aplikacji i to, jak korzystają z dostępnych zasobów

Automatyczne skalowanie

Automatycznie powiększaj lub zmniejszaj swoje środowisko chmury zgodnie z potrzebami

Globalization Pipeline

Zintegruj tłumaczenia maszynowe i wykonywane przez ludzi z infrastrukturą tworzenia i eksploatacji oprogramowania (DevOps)

IBM Log Analysis with LogDNA

Gromadzenie i przeszukiwanie dzienników z możliwością automatycznego zbierania danych o aplikacjach i usługach

IBM Cloud Event Management

Korelacja, ustalanie priorytetów i obsługa zdarzeń oraz incydentów operacyjnych

IBM Cloud Continuous Delivery

Umożliwia udostępnianie zestawów narzędzi, zautomatyzowanie kompilacji i testów oraz kontrolowanie jakości z wykorzystaniem narzędzi analitycznych

IBM Cloud DevOps Insights

Dostarcza danych, które umożliwiają zwiększenie produktywności prac programistycznych, poprawę jakości kodu i skrócenie cyklu dostarczania oprogramowania

Powiadomienia alarmowe

Możesz otrzymywać powiadomienia o problemach dotyczących usług lub aplikacji, jeszcze zanim dotkną one Twoich użytkowników

Workload Scheduler

Oferuje więcej niż tylko wykonywanie zadań Cron — możesz definiować przepływy pracy uruchamiane w określonych terminach, regularnie lub w odpowiedzi na zdarzenia

Łańcuch bloków

Niezmienialna księga oparta na łańcuchu bloków, która zapewnia wiarygodność transakcji.

IBM Blockchain Platform

Umożliwia szybsze tworzenie i nadzorowane eksploatowanie sieci przeznaczonej dla wielu instytucji

Integracja

Interfejsy API, mechanizmy wymiany komunikatów i narzędzia sieciowe do integracji aplikacji i danych. 

IBM API Connect

Rozwiązanie do tworzenia interfejsów API i zarządzania nimi, wyposażone we wbudowane zabezpieczenia i mechanizmy nadzoru

IBM MQ on Cloud

System przesyłania komunikatów w przedsiębiorstwie, który przyspiesza niezawodną i bezpieczną wymianę danych

Secure Gateway

Pozwala utworzyć bezpieczne, trwałe połączenie między chronionym środowiskiem a chmurą

IBM Event Streams

Utrzymywana na zdalnych serwerach i w pełni zarządzana platforma Apache Kafka w modelu usługowym, która stanowi skalowalną i wydajną magistralę komunikacyjną

IBM Lift

Pozwala na szybkie, łatwe i bezpieczne przenoszenie danych z lokalnego źródła do środowiska IBM Cloud

Co można zbudować z IBM Cloud?