Przegląd

Wdrażanie i skalowanie obciążeń na całym świecie

Obciążenia w Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud® mogą korzystać z łańcuchów narzędzi do szybkich aktualizacji aplikacji, co pomaga skrócić czas dostarczania mikrousług i wdrożeń obejmujących wiele regionów na całym świecie. Obciążenia te mogą być udostępniane w pobliżu urządzeń fizycznych, z których zbierają dane. Jednocześnie obciążenia te mogą łączyć się z istniejącymi systemami zaplecza, korzystać z rozwiązania IBM Watson® AI do personalizacji pracy z klientami oraz uzyskiwać dostęp w czasie rzeczywistym do danych internetu rzeczy w celu optymalizacji działania, poprawy zarządzania wydajnością zasobów i zmniejszenia globalnych kosztów logistycznych.

Przykład z życia wzięty

Firma spedycyjna zwiększa dostępność światowych systemów dla ekosystemu partnerów biznesowych

Problem: W zasobach IT firmy znajdują się działające na całym świecie systemy do wysyłki, kierowania i planowania, z którymi współpracują partnerzy. Partnerzy potrzebują aktualnych informacji z systemów uzyskujących dostęp do danych urządzeń internetu rzeczy. Jednak nie można było przeprowadzić skalowania starszych systemów na cały świat z zapewnieniem wysokiej dostępności.

Rozwiązanie: Red Hat OpenShift on IBM Cloud skaluje skonteneryzowane aplikacje z dostępnością na poziomie 99,999%, aby sprostać rosnącym wymaganiom. Wdrożenia aplikacji mają miejsce 40 razy dziennie, gdy programiści eksperymentują, łatwo i szybko przesyłając zmiany do systemów deweloperskich i testowych.

Architektura rozwiązania

Szczegóły architektury rozwiązania

Użyj kontenerów i mikrousług, aby zdekomponować starsze aplikacje na przenośne obciążenia. Przenieś uciążliwe i powtarzalne zadania związane z zapewnianiem bezpieczeństwa, zachowywaniem zgodności, wdrażaniem i bieżącym zarządzaniem cyklem życia do Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

Używając IBM Cloud Satellite, rozszerz te obciążenia na środowiska lokalne, brzegowe i wielochmurowe. W każdej „lokalizacji” Satellite zarządzane klastry OpenShift zapewniają wysoką dostępność dzięki procesom CI/CD, a dane udostępniają w czasie rzeczywistym dzięki obsłudze zdarzeń.

Klienci, dostawcy i operatorzy mają teraz dostęp do aktualnych raportów biznesowych, a programiści mogą codziennie dokonywać setek aktualizacji, aby utrzymywać niezawodność, jednocześnie dodając i testując nowe funkcje.

Uzyskaj kredyt w wysokości 200 USD na powiązane usługi

Dostęp do wszystkich usług w rozwiązaniu z katalogu IBM Cloud po utworzeniu konta IBM Cloud.

Następne kroki